Công đoàn VNPT hỗ trợ cho CBCNV VNPT địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định tham gia ứng cứu do ảnh hưởng của cơn bão số 9

Nguyễn Hồng Hải  •  14:58 thứ tư ngày 04/11/2020
Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, tại các tỉnh miền Trung đã chịu nhiều thiệt hại rất lớn tới con người, đời sống xã hội; Cơ sở vật chất, hạ tầng mạng lưới kỹ thuật của VNPT và TTKD VNPT các tỉnh khu vực miền trung cũng bị tổn thất nặng nề đặc biệt là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.
Công đoàn VNPT hỗ trợ cho CBCNV VNPT địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định tham gia ứng cứu do ảnh hưởng của cơn bão số 9

 
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc khắc phục hậu quả, nhưng ngày cũng như đêm tất cả CBCNV đều tập trung toàn lực với mục tiêu đảm bảo nhanh nhất việc khắc phục sự cố và mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
 
Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ, khích lệ tinh thần CBCNV, phấn đấu cố gắng vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngày 30/10/2020, Công đoàn VNPT đã có quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBCNV địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố thông tin và hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của cơn bão số 9 với tổng số tiền là: 180 triệu đồng, trong đó: VNPT Quảng Nam, Bình Định: 30 triệu đồng/01 đơn vị; VNPT Quảng Ngãi: 50 triệu đồng; TTKD VNPT Quảng Nam, Bình Định: 20 triệu đồng/01 đơn vị; TTKD VNPT Quảng Ngãi: 30 triệu đồng. 

Hồng Hải
 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu