Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25-31/5).

Nguyễn Thị Phương  •  17:51 thứ sáu ngày 29/05/2020
Thuốc lá gây hại cho con người, không chỉ với người hút thuốc mà còn ảnh hướng đến những người xung quanh. Tổ chức Y tế Thế giới lấy ngày 31/5 hàng năm là Ngày Thế giới không khói thuốc. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc từ ngày 25/5 đến 31/5 hàng năm.
Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25-31/5).

Ngày 15/5/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn bản số 293/TLĐ-TG về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc là và hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5 và Tuần lễ không khói thuốc (25/5-31/5/2020) nhằm kêu gọi đoàn viên công đoàn giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe của con người với các nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

-Thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn kịp thời thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cấp công đoàn theo quy định.

- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động của tổ chức công đoàn; phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai hệ thống Biển cấm hút thuốc, đưa quy định không hút thuốc lá tại những nơi quy định vào quy chế nội bộ, trở thành một tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

- Biên soạn, viết tin, bài, sản xuất video, clip…về tác hại của thuốc lá, các biện pháp cai nghiện thuốc lá, những mô hình hay, cách làm hiệu quả cảu cá nhân, tập thể trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đăng tải trên phương tiện truyền thông của tổ chức công đoàn.

- Có hình thức động viên, khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Tổ chức các hoạt động hửng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020.

-Treo băng rôn khẩu hiệu hửng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá, lựa chọn các khẩu hiệu:

“Mọi người có quyền được sống, làm việc trong môi trường không khói thuốc lá”.

“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc lá tại nơi làm việc”.

“Không hút thuốc vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu”.

“Hãy nhắc người hút thuốc không hút gần mình và người xung quanh”.

“Hãy từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn”.

- Nghiên cứu, ứng dụng các tính năng của mạng xã hội để tổ chức các buổi truyền thông thi tìm hiểu tác hại của thuốc lá.


BBT

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu