Tin tức, sự kiện

Công đoàn tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ Năm, 14/11/2019, 14:18

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Đề án “Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2020-2023”.

Mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường sự phối hợp giữa công đoàn với người sử dụng lao động trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu tăng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật và tác phong làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần tăng năng suất lao động cá nhân, tăng tiền lương, tăng thu nhập của người lao động, từ đó cái thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, tạo việc làm bền vững cho người lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện.


Đề án đưa ra các chỉ tiêu cụ thể như: 100% các cấp CĐ tuyên truyền, vận động và tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ), NLĐ trong việc chung tay nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn phấn đấu đủ năng lực thực hiện đào tạo nghề cho khoảng 150 nghìn người trong giai đoạn 2020-2023. Trong đó: Cao đẳng chiếm 5%; trung cấp chiếm 20%; sơ cấp chiếm 35%; day nghề dưới 3 tháng chiếm 40%; phấn đấu trên 80% NLĐ sau khi được đào tạo nghề có việc làm và thu nhập ổn định. Hằng năm, phấn đấu 90% CĐCS có ít nhất một hoạt động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu đến hết năm 2023 có trên 70% thỏa ước lao động tập thể kí mới có điều, khoản quy định về việc hằng năm doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kĩ năng cho NLĐ tại doanh nghiệp.


Đề án xác định 7 nhiệm vụ cần triển khai, gồm: 
1. Nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống công đoàn và xã hội về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc thamg gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
2. Tuyên truyền, vận động NLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp, sức khỏe, đời sống tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân, gắn bó với cơ quan, đơn vị.
3. Phát động các phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng.
4. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
5. Chú trọng công tác thương lượng, đối thoại, kí kết và thực hiện TƯLĐTT góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
6. Phát huy hiệu quả hoạt động các cơ sở đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
7. Huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.


Hồng Hải
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết