Tin tức, sự kiện

Chấn chỉnh công tác AT,VSLĐ trong toàn Tập đoàn

Thứ Tư, 10/07/2019, 09:57

Vừa qua, Tập đoàn đã phối hợp Công đoàn VNPT kiểm tra công tác AT,VSLĐ và việc triển khai phong trào 5S tại một số đơn vị và đưa ra các giải pháp để chỉ đạo các đơn vị triển khai hiệu quả hoạt động.

Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã có sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước và Tập đoàn về công tác AT,VSLĐ - PCCN. Tuy nhiên để tăng cường hiệu quả công tác trong những tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo, Tập đoàn đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Lập và thực hiện đầy đủ kế hoạch AT,VSLĐ năm 2019.

2. Ban hành và cập nhật các quy định AT,VSLĐ – PCCN theo các quy định của Pháp luật và Tập đoàn.
3. Thực hiện việc quan trắc môi trường lao động năm đầy đủ.
4. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ, huấn luyện AT,VSLĐ đầy đủ cho 100% người lao động.
5. Lập đầy đủ các sổ thống kê, theo dõi công tác AT,VSLĐ theo quy định của Tập đoàn: Theo dõi huấn luyện AT,VSLĐ; Theo dõi sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt AT,VSLĐ; Theo dõi TNLĐ; Hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật; Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động…
6. Lập sổ theo dõi: Cấp phát, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; Thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại có đầy đủ chữ ký của từng người lao động, nghiêm cấm ký thay hoặc không ký.
7. Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra định kỳ công tác AT,VSLĐ tại đơn vị và đơn vị trực thuộc: ít nhất 6 tháng/lần ở cấp đơn vị; 3 tháng/lần ở cấp đơn vị trực thuộc; 01 tháng/lần ở cấp tổ, đài, đội.
8. Hồ sơ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động yêu cầu đầy đủ điều kiện theo đúng quy định của Nhà nước và Văn bản hướng dẫn số 5809/VNPT-TCCBLĐ ngày 6/12/2013 của Tập đoàn.
9. Tổ chức triển khai phong trào 5S đến tất cả người lao động: Thành lập Ban Chỉ đao, Tổ triển khai 5S và giao nhiệm vụ cụ thể từng thành viên; Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra đánh giá chương trình triển khai thực hiện 5S tại các đơn vị trực thuộc; Đề xuất khen thưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt chương trình 5S.
10. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và cung cấp cho đoàn công tác của Tập đoàn khi thực hiện kiểm tra đột xuất tại đơn vị/đơn vị trực thuộc về AT,VSLĐ – PCCN.


Hồng Hải 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết