Công đoàn cơ sở: VNPT tỉnh, thành phố

Công đoàn VNPT địa bàn Thanh Hóa: Tập huấn công tác công đoàn

Thứ Ba, 18/12/2018, 17:10

Ngày 15/12/2018, Công đoàn Viễn thông Thanh Hóa và Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp.

Đ/c Lưu Thị Hoài – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thanh Hóa phát biểu khai mạc Tập huấn

Đây là Hội nghị quan trọng Nhằm nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Viễn thông Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT – Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Chương trình công tác năm 2018 của Công đoàn Viễn thông Thanh Hóa và Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT – Thanh Hóa.

Tiếp tục nâng cao vai kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác công đoàn cấp cơ sở, Hội nghị Tập huấn sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Công đoàn, giúp cán bộ Công đoàn nhận thức đúng đắn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn các cấp; Thực hiện mục tiêu 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, phương pháp và kỹ năng hoạt động của cán bộ Công đoàn, vai trò của Công đoàn trong tham gia quản lý; về thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị; quy định mới của Công đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam về đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở và công tác tài chính công đoàn, nữ công, v.v…


Cán bộ công đoàn đã được báo cáo viên của Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản: (1) Phương pháp, kỹ năng tuyên truyền vận động CBCNV, LĐ trong triển khai các hoạt động, phong trào; Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. (2)Nghiệp vụ về các công tác: Kiểm tra và hoạt động của UBKT; công tác Tài chính, Chính sách – Pháp luật, Công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn; hoạt động Nữ công của Công đoàn cơ sở;  xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Hội bnghị cũng dành thời gian để báo cáo viên nội bộ Triển khai quy định mới đánh giá chất lượng và xếp loại Công đoàn cơ sở của của Công đoàn BC-VT Việt Nam; Một số nội dung về quản lý tài chính công đoàn trong hệ thống tài chính Công đoàn Viễn thông Thanh Hóa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Đ/c Nguyễn Xuân Vĩnh – Chủ tịch Công đoàn VNPT Thanh Hóa trình bày
                    “Một số quy định mới trong đánh giá chất lượng và xếp loại Công đoàn cơ sở của của Công đoàn BC-VT Việt Nam”

Lớp tập huấn đã trang bị cho đội ngũ cán bộ CĐCS những kiến thức hết sức bổ ích, giúp cán bộ công đoàn nắm vững nguyên tắc cơ bản, những điểm mới trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn Viễn thông Thanh Hóa và Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thanh Hóa.

Đỗ Hồng
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết