Trao đổi kinh nghiệm

Công đoàn VNPT Lạng sơn và TTKD VNPT-Lạng Sơn tiếp tục sát cánh trong hoạt động.

Thứ Ba, 19/02/2019, 17:24

Năm 2018, Công đoàn 2 đơn vị đã hoàn thành tốt chương trình công tác, những nhiệm vụ trọng tâm, phát huy hiệu quả phối hợp ở các cấp; hoàn thành vai trò là cầu nối trong đảm bảo gắn kết kỹ thuật - kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các chiến lược, mục tiêu của VNPT trên địa bàn.Các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đều được quán triệt và triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả, 2 đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình công tác đồng bộ với nhiệm vụ của từng bên, hướng tới cơ sở và gắn kết hoạt động địa bàn với phương châm “Vì mái nhà chung VNPT”. Công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền giáo dục, chính sách pháp luật, nữ công, tài chính, kiểm tra, các hoạt động CSXH… được triển khai nghiêm túc. Hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, gần gũi với người lao động, phù hợp với đặc điểm, tình hình của mô hình SXKD sau tái cơ cấu đã góp phần động viên cán bộ, đoàn viên - CNVC lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu SXKD; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được nâng lên.

Bám sát phương châm hành động chung là: Cán bộ, công nhân viên, lao động đoàn kết – đồng cảm – chia sẻ, vì doanh nghiệp phát triển bền vững; Xây dựng đội ngũ người lao động thể hiện rõ nét Văn hóa VNPT: Trẻ trung, năng động và nhân văn, Công đoàn 2 đơn vị cần tiếp tục đổi mới trong các hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền cho CBCNV về chiến lược phát triển 4.0 của Tập đoàn, tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020 tiến tới cổ phần hóa Tập đoàn; tổ chức các hoạt động phong trào tạo không khí sôi nổi, thi đua lao động, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV người lao động; tiếp tục động viên cán bộ, đoàn viên người lao động quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của VNPT địa bàn Lạng sơn. Tiếp tục phối hợp chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; phấn đấu thu nhập tăng bình quân từ 10% trở lên; thực hiện đầy đủ các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đi vào chiều sâu, bền vững các nội dung đã làm tốt trong năm 2018; hướng mạnh về cơ sở, tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS thành viên, Tổ công đoàn. Nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 


Thanh Phương
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết