Trao đổi kinh nghiệm

Sinh hoạt Cụm Công đoàn: Thành công từ chủ trương đúng

Thứ Năm, 24/01/2019, 16:56

Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (CĐ VNPT) thành lập ngày 04/02/2015, là Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Ngay sau khi thành lập, BCH lâm thời CĐ VNPT đã ban hành quyết định thành lập 14 Cụm Công đoàn, sau Đại hội CĐ VNPT lần thứ nhất, Ban thường vụ CĐ VNPT đã kiện toàn lại và ban hành quyết định thành lập 12 Cụm Công đoàn cho phù hợp với đặc điểm của các đơn vị.


Hàng năm, căn cứ chương trình công tác của CĐ VNPT và định hướng SXKD, mô hình tổ chức của Tập đoàn, Ban thường vụ CĐ VNPT đã chỉ đạo, định hướng rõ nội dung các đợt sinh hoạt cụm, hỗ trợ kinh phí để tổ chức hoạt động. Qua 3 năm hoạt động, giai đoạn 2015-2018, đã khẳng định mô hình sinh hoạt Cụm Công đoàn là một chủ trương đúng, đã và đang ngày một phát huy tác dụng trong phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn VNPT.

Thống nhất, đoàn kết, giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ
Năm 2015 là năm đầu tiên Tập đoàn thực hiện tái cơ cấu giai đoạn 2 theo quyết định của Thủ Tưởng Chính phủ, theo đó tại các VNPT trên địa bàn tỉnh thành phố, thực hiện chia tách thành 02 đơn vị: viễn thông trực thuộc Tập đoàn và Trung tâm kinh doanh trực thuộc Tổng công ty VNPT-Vinaphone. Những năm đầu khi thực hiện tổ chức SXKD theo mô hình mới, Tập đoàn gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải tập trung giải quyết, trong đó Công đoàn VNPT cần nắm bắt và phối hợp với chuyên môn giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện mô hình tổ chức SXKD mới, nhằm ổn định tư tưởng cho người lao động, hướng dẫn chia tách tài chính CĐ để bàn giao CĐ CSTV Trung tâm Kinh doanh thuộc VNPT tỉnh/thành phố về Công đoàn cơ sở VNPT-Vinaphone; Tại Hội nghị Cụm, công tác bàn giao tiến hành nhanh gọn, hầu như không có tồn tại vướng mắc, đặc biệt là vấn đề tài chính CĐ, đủ điều kiện để CĐCSTV Trung tâm Kinh doanh thuộc VNPT tỉnh/thành phố nhanh chóng đi vào hoạt động; Nắm bắt tình hình đời sống việc làm, tâm tư, nguyện vọng của người lao động khi chia tách, sắp xếp lại lao động từ đó có phương án truyền thông nhằm ổn định tư tưởng cho người lao động, khắc phục khó khăn, tạo sự đoàn kết, khuyến khích người lao động tập trung hoàn thành tốt công việc được giao; Các Cụm công đoàn đã đề xuất được khá nhiều kinh nghiệm, giải pháp hoạt động CĐ, đặc biệt là vấn đề gắn kết giữa hai tổ chức CĐ trên cùng địa bàn trong việc động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra; đặc biệt để đảm bảo tính đồng bộ và tạo sự gắn kết; căn cứ vào đề xuất của một số đơn vị, CĐ VNPT đã báo cáo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Lãnh đạo Tập đoàn phát động cuộc vận động “Hãy nói tôi là người VNPT” nhằm tạo sự thống nhất trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu VNPT, trong giao tiếp khách hàng và sự gắn kết của cả hai khối kinh doanh/kỹ thuật vì mái nhà chung VNPT;

Năm 2016 là năm đầu tiên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình tái cơ cấu giai đoạn 2014-2015 theo quyết định 888/TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tiếp tục có sự tăng trưởng khá, việc làm ổn định, thu nhập tăng, người lao động an tâm công tác, gắn bó và có trách nhiệm hơn với công việc của mình. Tuy nhiên cạnh tranh quyết liệt, áp lực SXKD, cán bộ công đoàn các cấp đều là mới, kiêm nhiệm, còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm, địa bàn hoạt động rộng, đoàn viên phân tán, đặc biệt là sự gắn kết hoạt động CĐ giữa hai khối KT-KD còn chưa tạo được sự thống nhất cao, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng hoạt động. Vì vậy, hoạt động Cụm công đoàn cần trung vào hai vấn đề Gắn kết vì mái nhà chung VNPT, thực hiện cuộc vận động hãy nói “Tôi là người VNPT” tập huấn tài chính CĐ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính CĐ; Với chủ đề sinh hoạt cụm “Gắn kết vì mái nhà chung VNPT”, các cụm công đoàn đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình SXKD khi chia tách, đồng thời nâng cao nhận thức cần phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ từ cấp lãnh đạo đến người lao động giữa các đơn vị trên cùng địa bàn là điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.Hội nghị Cụm đã đạt được sự thống nhất cao về việc các đơn vị trên cùng địa bàn cần có kế hoạch hoạt động chung để tạo ra sự gắn kết, tập trung vào các nội dung chính như: Việc phát động các phong trào đua; thực hiện văn hóa VNPT; các hoạt động văn nghệ TDTT, công tác nữ, các hoạt động lịch sử truyền thống, tổng kết năm… Thông qua diễn đàn Cụm CĐ, Cuộc vận động “Hãy nói tôi là Người VNPT” được lan tỏa rộng khắp, các đơn vị đã tổ chức thành các Hội thi, sân khấu hóa thực tiễn gắn kết trên địa bàn, nội dung đã phản ánh được những mặt đã làm tốt, chưa tốt trong công tác phối hợp địa bàn, các đội thi là liên quân giữa 2 khối kinh doanh và kỹ thuật đã tạo ra sự gắn kết, hiểu nhau hơn trong công việc, nâng cao hiệu quả SXKD; Đặc biệt để tạo sự khác biệt và khơi dậy niềm tự hào khi được làm việc trong Tập đoàn. Công đoàn VNPT đã vận động đoàn viên CĐ thống nhất cài nhạc chờ điện thoại bài hát “VNPT kết nối mọi người” với gần 40 nghìn cán bộ, đoàn viên hưởng ứng tham gia. Hơn 200 cán bộ kế toán công đoàn (phần lớn đội ngũ kế toán đều là mới) được tập huấn về nghiệp vụ, đảm bảo việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn được tin học hóa, hệ thống hóa và đi vào nề nếp theo đúng quy định của nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ Tập đoàn BC-VT Việt Nam. Năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng đối với tổ chức công đoàn: Kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ Nhất và Đại hội CĐ TT&TT VN lần thứ XIV. Năm 2017, Tập đoàn đề ra các mục tiêu phấn đấu là doanh nghiệp tiên phong trong công nghệ và dịch vụ mới; Chất lượng mạng và dịch vụ tốt nhất; Chất lượng chăm sóc và dịch vụ khách hàng tốt nhất. Hoạt động Cụm Công đoàn cần tập trung vào hai vấn đề Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp địa bàn để góp phần nâng cao SXKD và tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp để chuẩn bị cho Đại hội CĐ VNPT lần thứ nhất, giai đoạn 2017 – 2022; Các Cụm đã bàn sâu hơn về các giải pháp, biện pháp mà tổ chức CĐ cần thực hiện để phối hợp khoán quản địa bàn, thực hiện BSC/KPI chung giữa hai khối kinh doanh và kỹ thuật; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ phấn đấu là nhà mạng có chất lượng phục vụ tốt nhất trong lòng khách hàng, là cơ sở để Ban thường vụ CĐ VNPT đề xuất bổ sung Phong trào Nụ cười VNPT tôn vinh Tập thể là Trung tâm Viễn thông, Phòng bán hàng khu vực có chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ tốt nhất; Công đoàn VNPT đã hướng dẫn và tổ chức tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp cho 100% công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 1.200 lượt cán bộ công đoàn tham gia. 100% CĐCS tổ chức Đại hội thành công, góp phần vào thành công của Đại hội CĐ VNPT lần thứ nhất, giai đoạn 2017 – 2022;

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ VNPT lần thứ nhất, giai đoạn 2017 – 2022. Sau Đại hội, các Cụm CĐ cũng đã được kiện toàn lại, 100% các đ/c Trưởng Cụm là ủy viên BCH. Năm 2018, Tập đoàn ngoài việc phải thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD, cũng đang từng bước triển khai chiến lược phát triển VNPT 4.0 để chuyển đổi từ một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ VT truyền thống sang doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số, cùng với đó là việc Bộ TT&TT chuẩn bị triển khai việc chuyển mạng giữ số (MNP) vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Tập đoàn. Để phù hợp với tình hình trên, nội dung sinh hoạt cụm công đoàn định hướng mang tính chất gợi mở để các Cụm lựa chọn, đó là vai trò của Công đoàn trong công tác Truyền thông nội bộ; Chuyển mạng giữ số; Phát triển dịch vụ công nghệ thông tin; Chăm lo đời sống cho người lao động. Các cụm chủ yếu tập trung trao đổi các biện pháp cụ thể về phát triển dịch vụ CNTT, công tác chuẩn bị cho dịch vụ chuyển mạng giữ số. Chủ đề sinh hoạt Cụm đã định hướng các cán bộ Công đoàn nhận thức được về cơ hội, thách thức trong cuộc cách mạng 4.0, vai trò của Công đoàn trong thực hiện chiến lược VNPT 4.0;

Vẫn còn nhiều trăn trở
Tại các đợt sinh hoạt Cụm Công đoàn, các đơn vị hết sức tâm huyết, trách nhiệm  phân tích hiện trạng, đối thủ cạnh tranh, nhận rõ được khó khăn, thách thức và nêu ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD, chăm lo đời sống cho người lao động; trong đó nhiều nội dung đề xuất với Lãnh đạo Tập đoàn để giải quyết; Bên cạnh đó, để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động Cụm công đoàn, đóng góp thiết thực vào hoạt động chung của Tập đoàn và phong trào CNVC thì việc định hướng hoạt động Cụm công đoàn giai đoạn 2018-2022  đòi hỏi tất cả các cán bộ công đoàn các cấp cần tập trung góp ý, xây dựng. 

Bài học thành công

Cụm CĐ đã trở thành diễn đàn hiệu quả cho việc học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động SXKD, hoạt động CĐ, đặc biệt nó tạo sự gắn kết giữa hai khối kỹ thuật, kinh doanh cũng như các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, mô hình doanh nghiệp tương đồng;

Hội nghị Cụm Công đoàn hàng năm với chủ đề bám sát nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn từng thời kỳ, kết hợp giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn đã có tác dụng định hướng, dẫn dắt hoạt động, đồng thời truyền tải được thông điệp chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, CĐ VNPT tới cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các đơn vị trong cụm;

Thông qua hoạt động cụm, nhiều kinh nghiệm, phương pháp hoạt động CĐ có hiệu quả đã được áp dụng tại các đơn vị vị trong cụm; nhiều ý tưởng, đề xuất đã được Tập đoàn thống nhất cho thực hiện tạo hiệu quả cao (Cuộc vận động hãy nói “Tôi là người VNPT”; việc thống nhất cài nhạc chuông điện thoại bài hát “VNPT kết nối mọi người”; việc bổ sung đối tượng tôn vinh là tập thể trong phong trào Nụ cười VNPT…)

Từ những vấn đề thực tế đặt ra, Công đoàn VNPT cũng đã tiếp thu và tạo cơ sở, tiền đề cho việc xây dựng, ban hành bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng công đoàn cơ sở vận dụng theo phương pháp BSC, giúp cho việc đánh giá chất lượng cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ được sát với thực tế.

Hội nghị Cụm Công đoàn cũng là nơi để cán bộ công đoàn có dịp học tập nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng tổ chức và hoạt động Công đoàn.

Mặc dù vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhưng có thể khẳng định hoạt động cụm đã đem lại hiệu quả thiết thực. Thành công của hoạt động cụm CĐ đó là do công tác chỉ đạo, tổ chức và chủ đề sinh hoạt rất rõ và sát với thực tế hoạt động của cơ sở cũng như chương trình công tác của tổ chức CĐ. Các đồng chí Cụm trưởng rất trách nhiệm, tâm huyết, hỗ trợ về thời gian, kinh phí, tổ chức hoạt động nghiêm túc, bài bản, có sự phân công chuẩn bị nội dung khá kỹ lưỡng. Công đoàn các đơn vị trong cụm nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cụm trưởng. Hầu hết các đồng chí lãnh đạo chuyên môn đều tham dự hội nghị cụm, lắng nghe, chia sẻ, phát biểu góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khẳng định đây là một mô hình hoạt động CĐ cần tiếp tục duy trì, phát huy trong thời gian tới.


NNL
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết