Tuyên giáo

Triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022 vào thực tiễn hoạt động tại các cấp Công đoàn

Thứ Hai, 12/03/2018, 10:04

Ngày 15/12/2017, Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra trong không khí long trọng và tưng bừng với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm, Vì mái nhà chung VNPT”, Đại hội đã thành công tốt đẹp và quyết nghị những nội dung quan trọng trọng nhiệm kì, kêu gọi toàn thể đoàn viên người lao động phát huy tinh thần Đại hội quyết tâm xây dựng công đoàn vững mạnh, đồng hành cùng Chuyên môn thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD trong giai đoạn tới, thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn thành công và vững vàng bước vào cuộc cách mạng 4.0 đang hiện hữu và tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống.

Đồng chí Bùi Văn Hoan, UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn VNPT tại Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội của “ Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm, Vì mái nhà chung VNPT”

Với mục tiêu tổng quát “ Phát huy vai trò, vị thế, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp; lấy Văn hóa VNPT làm nền tảng phát triển; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT phát triển bền vững” và khẩu hiệu hành động: “ Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm, Vì mái nhà chung VNPT”, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp và thực tiễn hoạt động của đơn vị, Đại hội đã đồng thuận nhất trí đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn VNPT trong nhiệm kì với hai nhóm chỉ tiêu cụ thể. 

Đối với nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, Nghị quyết Đại hội đặt ra các mục tiêu về phát triển đoàn viên, đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và phát triển đoàn viên. 

Đối với nhóm chỉ tiêu Công đoàn tham gia thực hiện, Nghị quyết Đại hội nêu rõ quyết tâm đồng hành cùng chuyên môn thực hện các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bình quân năm, năng suất lao động, thu nhập của người lao động, nộp ngân sách nhà nước, các quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị người lao động, khám sức khỏe định kì, giảm tai nạn lao động… 

Triển khai đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn hoạt động công đoàn các cấp

Ngay sau Đại hội với quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, Công đoàn VNPT đã bám sát Nghị quyết để xây dựng chương trình công tác toàn khóa và kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2018 của Công đoàn VNPT đồng thời chỉ đạo Công đoàn trực thuộc triển khai Nghị quyết Đại hội bằng các hoạt động thực tiễn tại đơn vị trong đó tập trung vào việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện Văn hóa VNPT, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh trên cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đã đề ra ở các cấp công đoàn góp phần đồng hành cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất hàng năm và cả giai đoạn.
 
 
                                               Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội tổ chức Lễ phát động ra quân năm 2018

Bằng phương châm hành động cụ thể, các cấp công đoàn đã triển khai đồng bộ các hoạt động gắn với thực tiễn SXKD của đơn vị trong đó tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ bằng các hình thức phong phú đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, về tình hình cạnh tranh và sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin đặc biệt là những định hướng, chiến lược lớn của của Tập đoàn trong giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030.   

Tổ chức các phong trào thi đua tạo không khí thi đua sôi nổi, vận động đoàn viên, người lao động phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm, trong đó tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới được đề cao nhằm giữ vững hình ảnh, thương hiệu VNPT trên thị trường trong nước và vững vàng vươn ra thị trường Quốc tế. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tích cực tham gia cùng chuyên môn trong đổi mới tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh, thực hiện cổ phần hóa theo tiến độ, tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên cơ sở phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, áp dụng có hiệu quả phương pháp quản trị hiện đại BSC/Kpi và thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội.


Các cấp công đoàn không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường hiệu lực công tác Lãnh đạo, chỉ đạo với chủ trương hướng về cơ sở, tạo mọi điều kiện cho cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn; làm tốt công tác chính sách, nữ công, tài chính, phát huy hiệu quả công tác kiểm tra; tham gia xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
 
Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm, Vì mái nhà chung VNPT” trên cơ sở phát huy truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình” thi đua lao động giỏi, sáng tạo; Nghị quyết Đại hội lần thứ I Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã từng bước đi vào vào thực tiễn hoạt động tại các cấp công đoàn và đời sống của đoàn viên, người lao động, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong chiến lược phát triển mới. 
 
P.H.
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết