Tin Công đoàn VNPT

Quyết định thành lập Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Thứ Sáu, 06/02/2015, 22:41

Nhằm tổng kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2015, ngày 06/02/2015, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2015 và công bố Quyết định thành lập Công đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Đ/c Trân Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao Cờ thi đua của Chính phủ cho CĐBĐVN

Năm 2014, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường VT-CNTT và bối cảnh vừa khẩn trương thực hiện Đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tập trung chỉ đạo và triển khai chương trình công tác, tạo ra bầu không khí mới trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn, vận động CNVC-LĐ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị Đ/c Trần Thanh Hải, Phó Chủ tich Thường trực TLĐLĐVN; Đ/c Trân Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng, cùng dự có gần 300 đại biểu đại diện của TLĐLĐVN, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn BCVTVN và các Công đoàn trực thuộc...
Ngay từ đầu năm, các cấp Công đoàn đã tích cực triển khai các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động, phối hợp cùng chuyên môn cụ thể hóa thành các Chỉ thị liên tịch phát động phong trào thi đua cả năm, trong đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện. Công đoàn các đơn vị đã cụ thể hóa thành các đợt thi đua thiết thực, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ  sản xuất kinh doanh. Trong đó, điển hình nhất là phong trào “Sáng tạo VNPT”, “Chất lượng VNPT”, “Nụ cười VNPT”, “Kỹ thuật giỏi”, “Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng Văn hóa VNPT (của các đơn vị thuộc VNPT), các phong trào “Chung tay vun đắp Điểm Bưu điện Văn hóa xã”, “Nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính”, “Nâng cao chất lượng khâu phát” (của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam)... Các phong trào này đã mang lại những kết quả tích cực. Các gương điển hình về Bán hàng giỏi, Kỹ thuật giỏi, Bưu tá tận tụy, Nhân viên BĐVHX kinh doanh giỏi… được tôn vinh và nhân rộng. “Phong trào thi đua 120 ngày đêm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2014 đã có sự khác biệt so với năm 2013”.

Hoạt động công đoàn tiếp tục có sự gắn kết chặt chẽ với chuyên môn, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Các Ban chức năng của chuyên môn và các Ban chức năng của Công đoàn đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong việc đề xuất, cũng như triển khai các chủ trương, quyết định của Lãnh đạo chuyên môn và Ban Thường vụ Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, đặc biệt trong việc tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.  Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiếp tục theo hướng sâu sát với cơ sở, tạo điều kiện cho CĐCS hoạt động, đặc biệt là việc tạo điều kiện về kinh phí. Các cấp công đoàn đã tăng cường việc quản lý và sử dụng nguồn tài chính công đoàn đảm bảo tiết kiệm. Chính vì vậy, trong điều kiện nguồn tài chính công đoàn giảm trên 50% so với các năm trước đây, nhưng hoạt động công đoàn vẫn đảm bảo duy trì và phát huy hiệu quả. Các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đã được duy trì và phát huy có hiệu quả. Nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo đã được áp dụng và thu được kết quả cao. Năm 2014 đã có trên 4.500 sáng kiến, đề tài được áp dụng, giá trị làm lợi lên đến hàng chục tỷ đồng.
Thông qua các phong trào thi đua, đội ngũ đoàn viên, người lao động đã hăng hái lao động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam:  Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 101.055 tỷ, vượt 4% kế hoạch, tăng 6% so với năm 2013. Tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 6.310 tỷ, vượt 3% kế hoạch, tăng 12%. Tổng nộp NSNN đạt 5.850 tỷ, vượt 3,5% kế hoạch, tăng 18%. Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu toàn Tập đoàn và Công ty mẹ đều vượt so với kế hoạch Bộ TTTT giao.
Đối với Tổng Công ty thông tin di động Mobiphone: đạt 9,5 triệu thuê bao,  vượt 35,8% kế hoạch, tăng 10% so với năm 2013. Doanh thu đạt 36.195 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế: 7.300 tỷ đồng, tăng 5,2% so với thực hiện năm 2013.  Nộp ngân sách nhà nước: 3.962 tỷ đồng. 
Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam: tổng doanh thu tính lương đạt 4.364 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch , tăng trưởng 7,5% (trong điều kiện không còn trợ cấp công ích của nhà nước). Tổng lợi nhuận hợp nhất đạt 99,3 tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch, tăng 16,9% so với năm 2013. Năng suất lao động bình quân (tính theo tổng doanh thu trừ tổng chi phí không lương) đạt 83,1 triệu đồng/người/năm, tăng 35,5% so với năm 2013; thu nhập bình quân người lao động đạt 6,6 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT-TT Trần Đức Lai đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Bưu điện Việt Nam đạt được trong năm 2014. “Công đoàn đã đưa phong trào của người lao động gắn bó mật thiết với chuyên môn, sát cánh cùng chuyên môn trong điều kiện hết sức khó khăn khi tập đoàn đang tiến hành tái cơ cấu”. Thứ trưởng Trần Đức Lai mong rằng, các phòng trào thi đua vẫn tiếp tục được công đoàn giữ vững và phát huy hơn nữa, đồng thời cần làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ công nhân viên. 

Năm 2015, toàn ngành TT-TT ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015, thiết thực chào mừng Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX”. Tập đoàn VNPT phát động phong trào thi đua năm 2015 với chủ đề năm đổi mới toàn diện của Tập đoàn. Phong trào CNVC và hoạt động của tổ chức Công đoàn tiếp tục hướng tới sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và việc làm của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; vận động cán bộ đoàn viên - người lao động nâng cao năng suất lao động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Để xây dựng phong trào công nhân viên chức của Tập đoàn đáp ứng giai đoạn mới, Công đoàn Bưu điện Việt Nam quyết định thành lập Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trực thuộc công đoàn Bưu điện Việt Nam, với tên viết tắt là Công đoàn VNPT. 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh: Trước những khó khăn và thách thức lớn của kinh thế thị trường, áp lực của tái cơ cấu, Ban thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã luôn sát cánh cùng chuyên môn trong chỉ đạo, điều hành, phát suy sức mạnh tập thể đoàn kết trong các phong trào công nhân viên chức, góp phần đưa VNPT hoàn thành thắng lợi được giao. Đồng chí đề nghị Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cần có tiêu chí định lượng rõ ràng, đồng thời quyết liệt hơn trong việc tôn vinh được người lao động giỏi trong sản xuất, kinh doanh. Không chấp nhận đơn vị nào không chăm lo phát triển nguồn nhân lực, phát triển doanh hóa doanh nghiệp. Một doanh nghiệp không thể phát triển bền vững nếu không coi trọng người lao động". 
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, tại hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (tên viết tắt Công đoàn VNPT) trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam với Ban chấp hành lâm thời gồm 14 đồng chí, Đ/c Bùi Văn Hoan làm Chủ tịch.

Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn VNPT ra mắt
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đ/c Bùi Văn Hoan xin hứa sẽ cố gắng, nhiệt tình để cùng đội ngũ cán bộ xây dựng công đoàn vững mạnh và góp phần hoàn thành thắng lợi kinh doanh của Tập đoàn. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Công đoàn Việt Nam kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, làm việc với năng suất, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, làm việc với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2015.

Nhân dịp này, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2014 và tổ chức trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn LĐVN cho 26 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong năm 2014; Trao bằng khen của Tập đoàn và Công đoàn BĐVN cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc đợt thi đua 120 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2014; trao Bằng khen cho 8 đơn vị trực thuộc Công đoàn VNPost đã có thành tích trong đợt thi đua nâng cao chất lượng khâu phát và đổi mới hoạt động Điểm Bưu điện văn hóa xã năm 2014./.
Kim Định
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết