Tin Công đoàn VNPT

Phát huy truyền thống đơn vị Anh Hùng Lao động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và SXKD năm 2015

Thứ Sáu, 16/01/2015, 14:20

Năm 2015, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ ổn định và có sự tăng trưởng tốt hơn so với năm 2014. Phát huy kết quả đạt được năm 2014, Tại hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn, thay mặt lãnh đạo Chuyên môn và Công đoàn, đồng chí Bùi Văn Hoan Chủ tịch Công đoàn BĐVN, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2015 với chủ đề năm 2015 là năm đổi mới toàn diện của Tập đoàn, Theo đó yêu cầu Chuyên môn và Công đoàn các đơn vị trong Tập đoàn dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung công tác chủ yếu sau đây:


Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5492/VNPT-TĐTT ngày 10/11/2014 về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và truyền thông; Bám sát các nội dung Chỉ thị số 81/CT-BTTTT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, Chỉ thị của Đại hội thi đua Tập đoàn lần thứ IV (giai đoạn 2015 - 2019) để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao nhất trên cơ sở thực tiễn hoạt động của Tập đoàn và đơn vị cơ sở. 

Hai là, chủ động triển khai thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 được đề ra tại báo cáo công tác năm 2014 của Tập đoàn. Tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện: Tổng lợi nhuận tăng 15,2% so với năm 2014. Tổng doanh thu tăng 6% so với năm 2014. Tổng nộp NSNN tăng 2,4% so với năm 2014.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-VNPT-VT- KD ngày 23/9/2014 về việc triển khai các giải pháp cung cấp dịch vụ VT-CNTT tốt nhất, nhanh nhất cho khách hàng của VNPT và Chỉ thị số 15/CT-VNPT-VT-KD ngày 29/9/2014 của Tổng Giám đốc về việc đẩy mạnh khoán địa bàn quản lý tới nhân viên kỹ thuật và kinh doanh tại VNPT tỉnh, thành phố.

Bốn là, chủ động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tổ chức triển khai hiệu quả quyết định 888/QĐ-TTg và văn bản 2690/TTg –ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cấu trúc Tập đoàn, đảm bảo sự phát triển của Tập đoàn.
 
Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên trên tất cả các mặt, đặc biệt là công tác quản lý kinh tế, đảm bảo cho hoạt động SXKD tại các đơn vị vận hành theo đúng pháp luật. Chú trọng triển khai công tác đảm bảo an toàn VSLĐ, an ninh thông tin, PCCC, quốc phòng, quân sự của Tập đoàn.

Sáu là, xây dựng các tiêu chí thi đua, khen thưởng bám sát mục tiêu, yêu cầu và hiệu quả SXKD, đảm bảo công tác thi đua khen thưởng thực sự là đòn bẩy cho phát triển SXKD và công tác quản lý của đơn vị; Vận động CBCNV Tập đoàn thi đua lao động sáng tạo quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động.

Bảy là, tiếp tục triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện văn hoá doanh nghiệp của Tập đoàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, 70 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện.

Tám là, tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, do Tập đoàn và Công đoàn phát động: “Sáng tạo VNPT”, “Nụ cười VNPT”, “Chất lượng VNPT”, “Người VNPT sử dụng dịch vụ, sản phẩm VNPT”, “VNPT cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong Nữ CBCNV và các phong trào thi đua khác...

Chín là, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Bưu điện, tổ chức các cuộc thi Người VNPT kinh doanh giỏi, Hàn nối cáp quang giỏi, Nhân viên kỹ thuật giỏi, Báo cáo viên văn hóa VNPT giỏi và các hoạt động truyền thống nhằm phát huy, giữ gìn truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Mười là, tiếp tục tuyên tuyền giáo dục, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đổi mới tư duy trong sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, bảo vệ và nâng cao uy tín của doanh nghiệp; Chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị người Lao động các cấp.

Mười một, tiếp tục làm tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ và triển khai có hiệu quả cam kết của Tập đoàn đối với việc hỗ trợ trực tiếp cho 2 huyện nghèo Sìn Hồ, Mường Tè tỉnh Lai Châu.

Mười hai, thành lập Công đoàn Tập đoàn theo định hướng của Tổng Liên đoàn LĐVN, đưa hoạt động công đoàn Tập đoàn vào nề nếp và có hiệu quả, góp phần cùng với Tập đoàn phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015.

Nhân dịp này, lãnh đạo Chuyên môn và Công đoàn Tập đoàn kêu gọi CBCNVC - Lao động với trách nhiệm của mình, trên từng cương vị công tác thi đua lao động sáng tạo phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Và xin gửi đến toàn thể CBCNVC- Lao động lời chúc đầu năm mới, năm 2015, chúc phong trào thi đua của Tập đoàn sẽ gặt hái được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra.

Hoàng Anh

Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết