Tin Công đoàn VNPT

Kết quả bước đầu về Triển khai bộ tài liệu Văn hóa VNPT

Thứ Năm, 13/11/2014, 15:11

Thực hiện chỉ thị liên tịch số 10/CTLT-VNPT-CĐBĐ 15/5/2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Tính đến hết quý III năm 2014, 100% các đơn vị khối hạc toán phụ thuộc đều đã xây dựng kế hoạch thực hiện văn hóa VNPT và thành lập Ban tổ chức triển khai Văn hóa VNPT. Đồng thời sáng tạo trong hình thức triển khai giúp CB CNV nắm vững 5 giá trị cốt lõi của Văn hóa VNPT; thực hiện tốt 5 lời hứa của người VNPT và 5 cam kết đối với khách hàng.


Các đơn vị đã tiến hành tập huấn nội dung Bộ Tài liệu văn hóa VNPT bằng cách mời giảng viên Tập đoàn, CĐ BĐVN, TTTT & QHCC truyền đạt hoặc tổ chức tập huấn nội bộ do các giảng viên là cán bộ công đoàn của đơn vị thực hiện; Tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện Văn hóa VNPT giữa chuyên môn và công đoàn, ký cam kết thực hiện giữa người lao động với Lãnh đạo đơn vị; Phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong ban tổ chức  triển khai Văn hóa VNPT.

Nhiều đơn vị đã tổ chức Phát động phong trào thi đua “Chung tay xây dựng Văn hóa VNPT”; tổ chức cuộc thi tìm hiểu Văn hóa VNPT, thi tìm hiểu Văn hóa VNPT trên chương trình Test - Online hàng quý; quay clip về các hành vi đẹp và chưa đẹp phản ánh thái độ ứng xử, tác phong làm việc, chấp hành kỷ luật, quy trình làm việc của CBCNV; thi đua một ngày trong một tuần thực hành tiết kiệm điện, văn phòng phẩm nhiều nhất; Nghiêm chỉnh thực hiện các hành động thể hiện thương hiệu và nét đẹp VH VNPT như mặc đồng phục, đeo biển tên đúng quy định, học thuộc 2 bài hát ca ngợi ngành, cài nhạc chuông là các bài hát về ngành.

Các đơn vị đã đưa nội dung Văn hóa VNPT vào Nghị quyết của Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đưa nội dung Văn hóa VNPT vào các kỳ thi nâng nghạch, chuyển chức danh, tuyển dụng, tay nghề giỏi; xây dựng và áp dụng các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Văn hóa VNPT của tập thể như công tác quản lý, điều hành, trách nhiệm đối với khách hàng, với đối tác, với cộng đồng xã hội, với môi trường và người lao động, xây dựng và áp dụng các tiêu chí đánh giá cá nhân về ý thức, về thái độ, về văn hóa ứng xử và về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác truyền thông về Văn hóa VNPT cũng được quan tâm và thực hiện có hiệu quả trên hệ thống thông tin nội bộ (hệ thống truyền thanh, truyền hình công cộng tại đơn vị).

Việc áp dụng công cụ quản trị BSC đánh giá mức độ hiểu biết về văn hóa  VNPT được Tập đoàn áp dụng đưa ra cách đánh giá khách quan, chi tiết, cụ thể đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của mỗi CBCNV, thúc đẩy việc chấp hành, thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ trong các lĩnh vực lãnh đạo Tập đoàn giao cho đơn vị thực hiện, và đã bước đầu phát huy tác dụng tích cực...

Qua 5 tháng triển khai thực hiện Văn hóa VNPT, các Ban Tập đoàn, Công đoàn BĐVN, Trung tâm TTQHCC đã và đang liên tục tổ chức nhiều đợt tập huấn về nội dung của Bộ Tài liệu Văn hóa, giúp đơn vị hiểu và vận dụng nội dung tài liệu vào triển khai văn hóa VNPT trong đơn vị. Văn hóa VNPT được các đơn vị hưởng ứng thực hiện, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn chủ trì, cấp ủy đảng, đoàn thanh niên tại hầu hết các đơn vị đã có những hoạt động thiết thực triển khai thực hiện Văn hóa VNPT và có báo cáo kết quả thực hiện về Tập đoàn.

Văn hóa VNPT là một nội dung mới nhưng nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của VHDN chính là công cụ quan trọng để tạo ra sự khác biệt của mỗi doanh nghiệp, là điều kiện tiên quyết để dành thắng lợi trong cạnh tranh nên đã khẳng định việc triển khai thực hiện hiện tốt về văn hóa VNPT sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức và trách nhiệm của người lao động trong việc xây dựng đơn vị, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững.

Hoàng Anh

Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3