Các tình huống pháp lý

Quyền tác giả đối với chương trình máy tính

Thứ Năm, 04/07/2019, 16:15

Câu hỏi: Năm 2015, tôi đã sáng tạo ra một chương trình máy tính và đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính này. Năm 2016, tôi bắt đầu làm việc cho Công ty A. Do Công ty A có nhu cầu sử dụng chương trình máy tính của tôi nên tôi đã đồng ý để Công ty A sử dụng. Công ty A cũng đã cung cấp chương trình máy tính cho nhiều đối tác sử dụng và thu phí. Vậy tôi có căn cứ để yêu cầu Công ty A trả tiền thù lao cho việc khai thác chương trình máy tính của tôi không? Và mức thù lao là bao nhiêu?
 
Trả lời
Theo mục b, Khoản 2, Điều 27 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2005, chương trình máy tính mà bạn sáng tạo đã được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết. Như vậy, quyền tài sản của bạn đối với chương trình máy tính này vẫn trong thời gian được bảo hộ.
Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Công ty A đã thu lợi được từ việc khai thác chương trình máy tính của bạn. Mặt khác, Công ty A cũng không thuộc các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao quy định tại Điều 25 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2005. Do vậy, bạn có quyền yêu cầu Công ty A trả thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho bạn từ lúc Công ty A bắt đầu khai thác chương trình máy tính của bạn với mức thù lao do hai bên thỏa thuận.

 

Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết