Các tình huống pháp lý

Quyền tác giả, quyền liên quan đối với các sản phẩm ghi âm, ghi hình

Thứ Sáu, 14/06/2019, 15:07

Câu hỏi:

Công ty A kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông dự định đầu tư kinh phí thuê ca sĩ để ghi âm, ghi hình các tác phẩm âm nhạc và cung cấp cho doanh nghiệp viễn thông để kinh doanh nhạc chuông, nhạc chờ, website âm nhạc. Theo yêu cầu của doanh nghiệp viễn thông, khi ký hợp đồng, công ty A phải xuất trình các văn bản, giấy tờ chứng minh công ty A đảm bảo đầy đủ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các bản ghi âm, ghi hình. Vậy công ty A cần làm những gì để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp viễn thông?

Trả lời

Căn cứ các yêu cầu của doanh nghiệp viễn thông, công ty A phải xác định được 2 loại quyền đối với 1 tác phẩm âm nhạc mà công ty A có và cần phải có.

Thứ nhất, về quyền liên quan, theo Khoản 3, Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009: “Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa”, đồng thời Khoản 2, Điều 44 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định: “Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để sản xuất bản ghi âm, ghi hình là chủ sở hữu đối với bản ghi âm, ghi hình đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác với bên liên quan”. Như vậy, công ty A tự bỏ kinh phí để thuê ca sĩ ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc thì công ty A là chủ sở hữu quyền liên quan. Công ty A có thể xuất trình hợp đồng ký với các ca sĩ để ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc cho doanh nghiệp viễn thông để chứng minh việc sử dụng hợp pháp quyền liên quan.

Thứ hai, đối với quyền tác giả, Khoản 2, Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định “quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu”. Hiện nay, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, thực hiện quản lý tập thể đối với các quyền tác giả âm nhạc được uỷ thác. Như vậy, để đảm bảo quyền tác giả cho các tác phẩm mà công ty A đã thực hiện ghi âm, ghi hình, công ty A có thể ký hợp đồng sử dụng tác phẩm âm nhạc với VCPMC. Trong trường hợp các tác phẩm mà công ty A thực hiện ghi âm, ghi hình chưa có trong danh sách tác phẩm được ủy quyền sử dụng từ tác giả/chủ sở hữu tác phẩm cho VCPMC, công ty A có thể liên hệ trực tiếp với tác giả sáng tác ra tác phẩm để ký hợp đồng sử dụng./

Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết