Các tình huống pháp lý

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép trang thông tin điện tử

Thứ Năm, 23/05/2019, 14:49

Câu hỏi: Xin hỏi Doanh nghiệp trong trường hợp nào thì bị thu hồi Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp?
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 7, Điều 1 Nghị định số 27 sửa đổi, bổ sung Điều 23 Nghị định số 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng thì:
Cơ quan cấp phép thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định tại điểm a, b, c Khoản 1, Điều 5 Nghị định này hoặc hai lần bị đình chỉ giấy phép theo quy định tại Khoản 11 Điều này.
Theo đó, Doanh nghiệp sẽ bị cơ quan cấp phép thu hồi Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp nếu vi phạm một trong hai trường hợp sau:
- Trường hợp 1: Vi phạm điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 72. Cụ thể:
+ Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
+ Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;
- Trường hợp 2:  Đã 02 lần bị đình chỉ giấy phép
Doanh nghiệp bị đình chỉ giấy phép khi vi phạm một trong hai trường hợp sau:
+ Vi phạm điểm d, đ, e, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 72 (Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân), hoặc
+ Không còn đáp ứng đủ các điều kiện quy định để được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp mặc dù đã được cơ quan cấp phép yêu cầu khắc phục bằng văn bản.

 

Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3