Các tình huống pháp lý

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử

Thứ Sáu, 01/03/2019, 14:07

Câu hỏi: Xin hỏi, Doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp thì có phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hay không?
 
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2, Điều 8, Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội thì Doanh nghiệp khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép.
Tuy nhiên, khoản 15, Điều 1, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng đã bãi bỏ quy định tại khoản 2, Điều 8, Thông tư số 09/2014. Theo đó, Nghị định số 27 quy định Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính chỉ cần gửi thông báo đến cơ quan cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi mà không cần phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép như trước đây. Cụ thể:
 “Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đã được cấp phép khi có sự thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính thì phải thông báo đến cơ quan cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi. Nội dung thông báo bao gồm: Tên tổ chức, doanh nghiệp; số giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội; những nội dung thay đổi.”
Như vậy, Doanh nghiệp khi có sự thay đổi về địa chỉ trụ sở chính cần gửi thông báo đến cơ quan cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi với nội dung thông báo như sau:
+ Tên Doanh nghiệp;
+ Số giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
+ Những nội dung thay đổi./
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết