Các tình huống pháp lý

Hồ sơ đề nghị thanh toán đối với thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trực tiếp

Thứ Tư, 18/07/2018, 16:32

Câu hỏi: Xin hỏi về Hồ sơ đề nghị thanh toán khi tổ chức Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế ? Mức thanh toán BHYT trong trường hợp này được quy định như thế nào?

Trả lời:
1. Hồ sơ đề nghị thanh toán và thủ tục thanh toán
Điều 15, Điều 16 Thông tư số 41/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định về hồ sơ đề nghị thanh toán và việc thực hiện thủ tục thanh toán như sau:
Hồ sơ đề nghị thanh toán gồm:
+ Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT lập theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.
+ Các thủ tục, giấy tờ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này (Nội dung Điều 8 đã được phổ biến trong câu hỏi PL tuần 3 tháng 2)
+ Giấy ra viện.
+ Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan).
Sau khi có hồ sơ đầy đủ, người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh có trách nhiệm nộp hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú. Tổ chức Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm:
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán của người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh và lập Giấy biên nhận hồ sơ. Những hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì yêu cầu bổ sung cho đủ;
- Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán phải hoàn thành việc giám định BHYT và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp cho người bệnh. Trường hợp không thanh toán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
- Tổng hợp số tiền đã thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh và trừ vào nguồn kinh phí được sử dụng của cơ sở y tế nơi người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
2. Mức thanh toán BHYT
- Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT: thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định;
- Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT: thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không vượt quá mức quy định dưới đây:

Loại hình
Khám bệnh, chữa bệnh    Tuyến chuyên môn kỹ thuật                     Mức thanh toán
1. Ngoại trú                   Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương            60.000
2. Nội trú                       Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương            500.000
                                      Cơ sở y tế tuyến tỉnh và tương đương                1.200.000
                                      Cơ sở y tế tuyến trung ương và tương đương    3.600.000

Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3