Truyền thống ngành Bưu Điện

TRUYỀN THỐNG TRUNG THÀNH

Thứ Ba, 16/12/2003, 15:53

I .Trung thành nhân tố cơ bản tạo dựng đội ngũ vững mạnh1.1. Khái niệmTrung thành là thể hiện sự phấn đấu đến cùng cho một mục đích, một lý tưởng, một sự nghiệp mà mình quyết tâm theo đuổi, cho dù phải trải qua nhiều thử thách, thậm chí phải hy sinh cả tính mạng.Thời phong kiến cũng có những gương “trung quân ái quốc”, trung thành bảo vệ triều đình. Họ kiên quyết chống lại mọi sự phản nghịch, kiên quyết không đầu hàng, không bị mua chuộc, dụ dỗ, mặc dầu phải chịu đầu rơi máu chảy. Lịch sử đã chứng kiến nhiều sĩ phu yêu nước đã sẵn sàng treo ấn từ quan đi theo tiếng gọi thiêng liêng của dân tộc, không làm gì trái đạo, sẵn sàng bảo vệ chân lý, chống lại bất công quyết xứng đáng với dòng máu con Hồng cháu Lạc.Chính vì trung thành với ham muốn tột bậc: “Nước nhà độc lập, nhân dân ấm no” mà người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi, bôn ba nơi hải ngoại tìm đường cứu nước và sau này Nguyễn ái Quốc đã đến với chủ nghĩa cộng sản, rồi sáng lập Đảng Cộng Sản Đông Dương để lãnh đạo nhân dân đánh đổ thực dân Pháp và phản động tay sai giành độc lập tự do cho đất nước.Trung thành với tổ quốc, với nhân dân, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lái con thuyền cách mạng Việt Nam, vợt qua mọi thác ghềnh hiểm trở, giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, khi đảng ta còn đang trong thời kỳ bí mật, những người đảng viên đảng cộng sản phải lén lút hoạt động trong vòng vây dầy đặc của bọn mật thám, chỉ điểm. Khi bị bắt bớ tù đầy, họ vẫn kiên định lập trường, lạc quan, tin tưởng, tự chuẩn bị cho mình và đồng chí mình sẵn sàng tiếp tục hoạt động sau khi ra khỏi tù. Những đồng chí bị khép án tử hình vẫn ung dung đi ra pháp trường, tin tưởng vào ngày toàn thắng. Điều gì đã thôi thúc họ? Chính là lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với con đường cách mạng mà họ đã chọn.Thấm nhuần lý tưởng cách mạng của Đảng, quần chúng nhân dân đã hết sức tin tưởng vào Đảng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng hy sinh hoặc chịu tra tấn, tù đầy bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng.Trong 2 cuộc kháng chiến đầy gian khổ, nhân dân ở cả hai miền nam bắc thắt lưng buộc bụng chịu đựng mọi thiếu thốn, giành tất cả cho kháng chiến. Biết bao bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh chồng con hoặc bản thân cho kháng chiến thắng lợi. Cái gì đã thôi thúc họ? Chính là lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.1.2.Tính chất phục vụ của ngành đòi hỏi phải có lòng trung thành tuyệt đốiNgành Bưu điện có nhiệm vụ chuyển công văn tài liệu, điện báo, điện thoại của Đảng, Chính phủ, các Ngành, các cấp, nhận chuyển th từ, báo chí, và tổ chức các dịch vụ khác phục vụ nhu cầu trao đổi tình cảm và đời sống, văn hoá của nhân dân.

Trong thời kỳ Đảng ta còn hoạt động bí mật, công tác giao thông liên lạc do bản thân cán bộ đảng viên tự đảm nhiệm hoặc giao phó cho những đồng chí giao liên thực sự được tin cậy, có lòng trung thành vì họ là những người biết được những cơ sở bí mật của Đảng và nắm trong tay những tài liệu quan trọng của Đảng. Trong vòng kiểm soát ngặt nghèo của địch, chỉ cần một giao liên vô ý hoặc phản bội là cơ sở Đảng có thể tan vỡ, cách mạng bị tổn thất.

Trong thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai, nhất là ở những vùng địch hậu, tạm chiếm, vùng căn cứ, vùng giáp ranh, những người làm công tác giao thông-liên lạc, giao Bưu, thông tin cũng phải là Đảng viên hoặc quần chúng trung kiên của Đảng. Đối với họ, có thể có người còn cha biết chữ Nhưng lòng trung thành với Đảng, với cách mạng không thể thiếu vì ở đây không những họ nhận chuyển công văn tài liệu quan trọng, những bức điện mật, mà còn làm nhiệm vụ đa dẫn cán bộ, kể cả những cán bộ cao cấp của Đảng. Nếu nh không có những người tuyệt đối trung thành, thực sự tin cậy thì làm sao Đảng dám phó thác cho họ sứ mệnh quan trọng này.

Trong hòa bình xây dựng đất nước trước mắt ta tuy không còn chiến tranh, Nhưng không phải vì thế mà lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp đổi mới của Đảng bị mờ nhạt. Trái lại, âm mu diễn biến hoà bình, những hoạt động ngấm ngầm phá hoại của các lực lượng thù địch đang đòi hỏi cán bộ công nhân viên Bưu điện phải thường xuyên mài sắc tinh thần cảnh giác, gìn giữ và bảo vệ nghiêm ngặt bí mật quốc gia, quyết không để xảy ra bất cứ một sơ xuất nào gây thiệt hại cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; không được có bất cứ một hành động bất cẩn nào gây hậu quả không tốt đến tình cảm của người sử dụng Bưu điện.

Tóm lại, tiêu chuẩn đầu tiên đối với người làm công tác giao thông liên lạc trước đây và người làm công tác Bưu điện hiện nay là phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với lý tưởng cách mạng của Đảng, với lợi ích của nhân dân. Chỉ có xuất phát từ lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, chúng ta mới dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng nhận mọi hy sinh; tận tuỵ phục vụ đến nơi, đến chốn. Bất kỳ hoàn cảnh nào; trong chiến đấu, sản xuất, xây dựng, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ cũng nh trong lĩnh vực đề ra chủ trương chính sách, trong tổ chức quản lý...đều  có nguồn gốc sâu xa từ lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng nói chung và lương tâm nghề nghiệp của mỗi người nói riêng.

          Lòng trung thành với cách mạng còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi người vơn tới phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

1.3. Truyền thống trung thành của ngành Bưu điện thể hiện qua các thời kỳ lịch sử.

Truyền thống trung thành của ngành Bưu điện, bắt nguồn từ lòng yêu nước thiết tha, yêu chủ nghĩa xã hội sâu sắc.

Lòng trung thành của mỗi cán bộ, công nhân viên chức Bưu điện đã được tôi luyện, thử thách qua các giai đoạn phát triển của cách mạng và trở thành truyền thống quí báu của Ngành qua các thế hệ. Hai chữ “Trung thành” được đặt vào vị trí đầu tiên trong 10 chữ Vàng mà Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã tặng đoàn viên, công nhân viên chức Bưu điện nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Tấm Huân chương sao vàng cao quí Ngành Bưu  điện được vinh dự đón nhận trong lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thành lập Ngành; là sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những cống hiến to lớn của ác thế hệ những người làm công tác giao thông liên lạc, giao Bưu thông tin, Bưu chính-viễn thông, những người đã bằng mồ hôi và xương máu của mình góp phần tô thắm thêm lịch sử chói lọi của dân tộc ta hơn nửa thế kỷ qua, kể từ ngày có Đảng.

Lòng trung thành của các thế hệ cán bộ công nhân viên Bưu điện đã được thể hiện rõ nét bằng những hành động cụ thể, những tấm gương sáng người, những hy sinh lớn lao đáng được ghi nhớ.

Lòng trung thành ấy biểu hiện trước hết  ở chỗ nghiêm túc quán triệt những chủ trương lối của Đảng, chấp hành triệt để những chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên ở từng thời ký cách mạng; khi Đảng còn hoạt động bí mật: Trong cuộc chiến đấu chống Pháp, chống Mỹ; khi thực hiện đường lối xây dựng CNXH ở miền Bắc, tiếp tục tiến hành cách mạng Dân tộc Dân chủ ở miền Nam; sau khi nước nhà thống nhất cả nước cùng đi lên CNXH; khi toàn Đảng, toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới...

Sau khi Đảng thành lập (Ngày 3/2/1930) Đảng đã có nghị quyết nêu rõ : “Đảng bộ thượng cấp và Đảng bộ hạ cấp phải liên lạc mật thiết luôn luôn thì Đảng và quần chúng mới khỏi xa nhau. Vì thế phải tổ chức cho nhiều cách giao thông để cho các cấp Đảng bộ xa nhau thường thông tin liên lạc được với nhau”. Đến hội nghị toàn quốc của Đảng ngày 15/8/1945, phát động khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, Đảng có nghị quyết về giao thông liên lạc : “Phải đặc biệt chú trọng củng cố giao thông liên lạc giữa xứ uỷ và các cấp Đảng bộ với Trung ương. Phải lập Ban Giao thông chuyên môn và giúp họ làm tròn trách nhiệm”.

Sau khi chính quyền đã về tay nhân dân tổ chức Bưu điện thời thuộc Pháp đã do Chính quyền cách mạng nắm giữ Ban Giao thông liên lạc của Đảng vẫn tiếp tục được thành lập, củng cố. Bên cạnh ban Giao Thông liên lạc lại tổ chức Ban hoả tốc của ủy ban kháng chiến hành chính các cấp để trực tiếp làm nhiệm vụ nhận, chuyển, phát công văn, tài liệu, báo chí cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Sau khi thống nhất lại tổ chức Giao thông liên lạc và Bưu điện. Phòng Bưu điện đặc biệt được thành lập đặt ngay bên cạnh cấp uỷ và chính quyền các cấp, để chuyên trách phục vụ công tác giao thông liên lạc cho các cơ quan đầu não chủ chốt ở mỗi cấp. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, hoà bình lập lại tổ chức Bưu điện đặc biệt giải thể và hòa chung vào mạng lưới Bưu điện.

Nhưng khi cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt thì hệ thống thông tin mật lại được tái lập với sự ra đời của cục Bưu điện Trung ương và phòng đặc biệt. Các tỉnh. Mạng lưới thông tin được xắp thành 3 hệ: Mật, chính vụ, phổ thông, vừa có những mặt biệt lập, vừa có sự hỗ trợ cho nhau theo thứ tự u tiên.

Trong cuộc đấu tranh chống Mỹ lâu dài ở miền Nam, trong phạm vi từng khu vực ở từng tỉnh, các ban Giao Bưu, thông tin đã phải đối phó với nhiều tình huống hết sức phức tạp, Nhưng với tinh thần trung kiên, bất khuất đã linh hoạt tổ chức mạng lưới rất đa dạng để đảm bảo cho thông tin liên lạc luôn luôn thông suốt.

Những biện pháp về tổ chức nói trên không ngoài mục đích bảo vệ nghiêm ngặt bí mật quốc gia, vì lợi ích tối cao của Tổ quốc, của nhân dân, đảm bảo giành thắng lợi cho cách mạng trong bất kỳ tình huống nào.

Giác ngộ về lý tưởng cách mạng của Đảng, với lòng yêu nước nồng nàn, nhận thức được ý nghĩa, mục đích mình phụng sự, những hoạt động trong từng lĩnh vực công tác của Ngành, cán bộ công nhân viên của Ngành Bưu điện ở các thời kỳ đã một lòng một dạ phục vụ hết mình trên mặt trận thông tin Bưu điện.

Trong đêm dài nô lệ, sống trong sự áp bức của thực dân Pháp và bè lũ tay sai, với khát vọng độc lập tự do, những người giao liên đã chịu đựng biết bao hy sinh, gian khổ, không tiếc xương máu để bảo vệ Đảng, giữ gìn mạch máu thông tin. Lý Tự Trọng, người cộng sản trẻ tuổi, với nhiệm vụ đảm bảo đường dây liên lạc giữa cơ sở Đảng trong nước và nước ngoài, không may bị địch bắt xử án tử hình ở tuổi 17, đã ung dung bước lên máy chém trước sự run sợ của kẻ thù.

Bà Vi-ô-lit, một ký giả nổi tiếng người Pháp đã kể rằng khi bà đến thăm  Lý Tự Trọng trong một xà lim tử hình, người lính Pháp gác ngục đã nói với bà rằng: Y không khỏi kính trọng dân tộc Việt Nam và đã có những người con oanh liệt nh Trọng.

Nguyễn Thị Nghĩa giữ mối liên hệ liên lạc giữa miền Bắc và miền Trung bị giặc bắt tra tấn vô cùng dã man, đã giả vờ câm không khai báo một lời nào. Khi bước lên đoạn đầu đài chị đã hát vang bài ca cách mạng.

Bác Nguyễn Lương Bằng, trong hồi ký của mình, cho biết là năm 1926 Bác đã được Bác Hồ giao nhiệm vụ tổ chức đường giao thông Hải Phòng- Hương Cảng để đa thanh niên từ nước ngoài huấn luyện và chuyển sách báo từ nước ngoài về.

Tấm gương của các vị tiền bối càng nung nấu thêm chí căm thù giặc và nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ giao thông liên lạc, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, làm sao để không hổ thẹn với truyền thống của người ZT (det tê) tên mà Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng đã gọi một cách trừu mến và tin cậy những giao thông liên lạc trong thời kỳ Đảng còn hoạt động bí mật.

Kim Đồng, người chiến sĩ giao liên trẻ tuổi bị giặc giết hại ở tuổi thiếu niên vẫn sống mãi trong lòng dân bản, quê Hương, sống mãi với non sông đất nước., với đồng đội.

Nguyễn Thị Điều, người giao liên vùng dịch hậu Hng Yên, chiến sĩ số 1 toàn quốc (1952 tại khu Việt Bắc) đã chiến đấu kiên cường và chịu nhiều hy sinh mất mát cũng chỉ vì lòng trung thành với nước, với cánh mạng.

Chín năm kháng chiến gian khổ chống thực dân pháp, dẫu ở vùng tự do hay địch hậu, tạm chiếm hay giáp ranh, ở vùng núi phía Tây Bắc, Việt Bắc, đồng bằng khu 3, tả ngạn, hay ở khu 4, khu 5. Tây Nguyên, Nam Bộ, đâu đâu anh chị em chúng ta cũng nêu tấm gương sáng về lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với nhân dân.

Những lúc địch càn quét gắt gao, anh chị em giao thông liên lạc, Bưu điện bao giờ cũng là lực lượng phục vụ cho lãnh đạo tạm thời rút lui, tiếp tục xây dựng cơ sở mới. Có khi đêm trước một giao thông qua đò bị hy sinh, đêm sau giao thông viên khác vẫn tiếp tục vợt sông để đường dây không bị gián đoạn. Có lúc bắt buộc phải đi sát đồn địch, anh chị em đã tìm cách nghi binh, đánh lạc hướng địch để vợt qua. Cũng có lúc ngặt nghèo, không thể mang công văn trong người, anh chị em đã học thuộc lòng những chỉ thị mệnh lệnh và cải trang thành người đi buôn để che mắt địch. Có đồng chí bị địch bắt nhiều lần, bị tra tấn dã man, có khi còn bị chúng làm nhục, Nhưng khi thoát khỏi tay địch vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. Có đồng chí bị bắt, biết không thoát được, đã kịp nuốt tài liệu để không lọt vào tay địch. Có   đồng chí bị bắt, từ trên máy bay địch, đã anh dũng lao xuống đất hy sinh để giữ bí mật thông tin cho Đảng. Có cặp vợ chồng cùng trên đường công tác, bị phục kích bất ngờ, người chồng hy sinh, người vợ bị thương nặng, vẫn gắng gượng tạm chôn cất chồng bên đường, gạt nước mắt tiếp  tục hành trình, khi về đến trạm trút hơi thở cuối cùng. Có đồng chí bị địch bắt, tra tấn dã Nhưng không hề khai báo, trước khi địch xử bắn, đã hô to : “Đảng Cộng Sản Đông Dương muôn năm” . Có nữ đồng chí, ngồi trong nhà tù, vẫn bí mật thêu cờ Đảng. Khi mang bì công văn đề “Thượng khẩn” hay “ hoả tốc, giao thông viên chúng ta bất chấp nguy hiểm, băng mình qua lửa đạn về đến đích kịp thời gian quy định.

Trung thành với tổ quốc, với Đảng không chỉ thể hiện ở chỗ lo đảm bảo an toàn công văn tài liệu, mà còn thể hiện ở những hành động dũng cảm quên mình bảo vệ cán bộ.

Trên đường công tác, anh chị em thường bố trí cán bộ đi xa mình  từ 50m đến 100 m. Hễ có gì nghi ngại là anh chị em vợt lên thăm giò trước rồi ra hiệu cho cán bộ bước theo. Có tổ giao liên đã dùng   kế nghi binh, đánh lạc hướng địch để giải vây cho cán bộ được an toàn, và cuối cùng tất cả anh em không ngần ngại nằm đè lên trái mìn sắp nổ, nhận cái chết về mình, để bảo vệ cho cán bộ.

Với tinh thần “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu bị mất nước, không chịu làm nô lệ”- “ Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Dân tộc ta lại bước vào cuộc trường chinh đầy máu lửa-chống Mỹ cứu nước.

ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn dân cũng là ý chí của hàng vạn người làm công tác Bưu điện, ở miền Nam những anh chị em làm công tác giao vận, thông tin ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Kể từ những năm tháng đen tối nhất, khi Mỹ Nguỵ phản bội Hiệp định Giơ-ne-vơ, truy lùng bắt bớ cán bộ, đánh phá cơ sở của ta. Cho đến khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ, chiến tranh đặc biệt, rồi Việt Nam hoá chiến tranh...lúc nào lực lượng giao Bưu cũng tỏ ra trung kiên, bất khuất, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Anh chị em vừa làm nhiệm vụ đa công văn tài liệu, điện báo, truyền đơn khẩu hiệu, đa đón cán bộ; vừa vận chuyển vũ khí đạn dược, lương thực, thực phẩm, thuốc men. Ngoài ra còn phải lo tăng gia sản xuất để đảm bảo cuộc sống của mình và cho cán bộ qua trạm. Có  anh chị em phải chiến đấu với địch để mở đường, bảo vệ hành lang.Trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi bề, kẻ địch có nhiều mu sâu, kế độc để chống phá cách mạng, triệt phá giao liên, anh chị em chúng ta đã quần nhau với giặc chủ yếu bằng sức mạnh của trái tim đầy nhiệt tình cách mạng và đôi chân vạn dặm. Trong điều kiện nh vậy, để đảm bảo giao thông liên lạc đồng nghĩa với hy sinh. nhiều tuyến liên tục bị tổn thất nặng nề anh em gọi là “đoạn đường máu”, Nhưng không hề nao núng- Người này ngã, người sau xốc tới. Địch phục kích đường này, tìm đường khác để đi. Đi ngày không được thì đi đêm. Đi gần không được vòng xa, kiên quyết giữ mạch máu giao thông được thông suốt. Trong công việc luôn luôn di chuyển địa điểm và nguỵ trang che dấu chiếc đài VTĐ quý báu của mình. Có trường hợp toàn đài hy sinh vì bom địch, Nhưng đài khác lại xuất hiện, sẵn sàng thay thế. Trong cuộc chiến đấu không cân sức này, sự hy sinh mất mát của chúng ta là không thể kể xiết. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ giao Bưu, thông tin ngã xuống nơi chiến trường. Ngoài ra, anh chị em hy sinh còn do đói rét, bệnh tật, rắn rết, hổ vồ khi mở đường xuyên qua rừng rậm, núi cao hiểm trở, hoặc bị nước cuốn trôi khi phải vợt qua suối, băng qua sông, qua lạch. Có đồng chí do đói cơm, nhạt muối mà mắt mờ, chân run, Nhưng vẫn không rời đội ngũ. Có nhiều trạm anh chị em phải ăn bí đỏ, củ mài, rau rừng tháng này qua tháng khác, sức khoẻ suy sụp nghiêm trọng, Nhưng vẫn âm thầm chịu đựng, không kêu ca một lời.

Trong số anh chị em hy sinh, nhiều người được đồng đội chôn cất, có người còn được đồng bào địa phương dựng miếu thờ, nhiều liệt sĩ đã được quy vào trong các nghĩa trang và được sưởi ấm lên bằng tình đồng đội, nghĩa gia đình. Nhưng cũng không ít người cán bộ chiến sĩ giao Bưu, thông tin cho đến nay vẫn cha tìm được hài cốt, mộ chí. Tuy vậy hình ảnh và tấm gương các anh chị vẫn sống mãi trong lòng chúng ta.

ở miền Bắc, trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế sau hoà bình lập lại; trong việc thực hiện nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, cũng nh trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Những người làm công tác Bưu điện tiếp tục phát huy truyền thống trung thành, nhiệt tình tham gia các phong trào sản xuất và tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và lập được nhiều thành tích. Trong đó tiêu biểu là những anh hùng lao động Nguyễn Toản, Châu Văn Huy, Hoàng Trung Vinh, Trần Công Biên và nhiều chiến sĩ thi đua khác.

Các công trình đường dây trên trục chính từ Hà nội đi các tỉnh miền Bắc và tới Vĩnh Linh, các đài thu phát tín hiệu Quế Hương, Đại Mỗ, Công trình Đài điện thoại tự động 3000 số Hà Nội và nhiều công trình đường dài, nội hạt khác được xây dựng ở các địa phương là do công sức của cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân. Họ đã sống những ngày đầy gian khổ, thiếu thốn, lao động hết sức nặng nhọc, vất vả Nhưng vẫn luôn lạc quan vì được đóng góp  sức lực của mình  vào việc xây dựng tổ quốc. Với trình độ kỹ thuật còn thấp kém, phương tiện trang thiết bị còn rất hạn chế, thời tiết khắc nghiệt, anh chị em cán bộ kỹ thuật và công nhân bảo trì, khai thác đã phải vật lộn với bao nhiêu trở ngại, mày mò tìm kiếm nhiều biện pháp, cố gắng đảm bảo thông tin điện báo, điện thoại trong bất kỳ tình huống nào. Trong khai thác Bưu chính viễn thông phát hành báo chí với khẩu hiệu “ sạch ô, róc túi, khớp với hành trình”, được thực hiện trong điều kiện có nhiều khó khăn, Nhưng đó cũng là quyết tâm thực hiện mục tiêu của Ngành đối với lực lượng làm công tác BC-PHBC.

Đất nước ta hằng năm phải gánh chịu và đối phó với thiên tai bảo lụt nặng nề. Yêu cầu phục vụ chống bão lụt rất khẩn trương, Nhưng chính những lúc đó mạng lưới thông tin liên lạc bị đe doạ nghiêm trọng, cột đổ dây đứt, ăng ten bị xoay hướng, trạm máy bị ngập, h hỏng, giao thông tắc nghẽn. Nếu không có một trái tim son sắt thì làm sao chúng ta có thể phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 1995 đế quốc Mỹ điên cuồng tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miên Bắc, với ý đồ đa nước ta trở lại thời kỳ đồ đá. Mục tiêu đánh phá là các thành phố lớn, nơi tập trung dân c, các khu công nghiệp, đường giao thông, cầu phà, kho tàng, bến bãi. Do đó các trung tâm đầu mối thông tin, các tuyến đường dây trục chính và mạng lưới nội hạt, mạng lưới bưu cục đều bị đánh phá nặng nề.

Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ Tịch : “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, những người Bưu điện đã có nhiều phương kế đối phó hiệu quả. Các trung tâm đầu mối thông tin được đa ra khỏi những điểm đánh phá của địch, đường dây được dịch chuyển, tránh xa đường giao thông hoặc vòng tránh cầu, bến bãi, kho tàng. Hàng loạt cơ sở mới : Đài C15, c27, các trạm cơ vụ V1,V2.V3... các tuyến K,H,F ... là những công trình thông tin lớn đẫm máu, mồ hôi của những cán bộ và công nhân xây dựng.

Chiến đấu dũng cảm hàng ngày trên mạng lưới là cách chị em thoại viên, điện báo viên, bảo vệ đường dây, chia nhọn, vận chuyển th báo...Những khẩu hiệu: “ Đứt dây nh đứt ruột, gãy cột nh gãy xương”, “Đường th nh trận địa, xe th là vũ khí, lái xe, giao thông viên, hộ tống viên là chiến sĩ đã thôi thúc ý trí quyết tâm giữ vững thông tin liên lạc trên các tuyên đường điện, đường th.

Dưới bom đạn địch, anh chị em ta vẫn không rời vị trí, điện báo viên không rời ma-níp, điện thoại viên vẫn bình tĩnh tiếp dây, giao thông viên với chiếc xe đạp lấm láp bụi đường, vẫn bám sát đường th trong tiếng gầm rú của máy bay địch, hộ tống viên và lái xe vẫn dũng cảm tránh hố bom, vợt cầu phà tới đích dưới làn đạn pháo sáng, điện tuyến viên vẫn lao ra nối dây trong khói lửa mịt mù của bom đạn. Các phòng khai thác, giao dịch vẫn bền bỉ làm việc dưới ánh sáng mờ của chiếc đèn dầu. Đội dây máy Quảng Bình, anh hùng Nguyễn Văn  Số chiến sĩ thi đua Phạm Bá Táo, Nguyễn Đình Đống và tên các chị : Vi Thị Mến, Thu Thuỷ, Minh Sính, Tố Uyên, thu Lanh và nhiều anh chị em khác đã được ghi vào sổ vàng truyền thống của Bưu điện địa phương.

Với âm mu nham hiểm của địch là muốn ngăn cản sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Muôn vàn khó khăn gian khổ đã đến với Bưu điện các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, đặc biệt là khu vực Vĩnh Linh Nhưng anh chị em chúng ta đã dũng cảm vợt qua tất cả. Khu vực Vĩnh Linh là nơi tiếp giáp giới tuyến tạm thời, hàng ngày hàng giờ bị bom đạn địch cày xéo, mọi sinh hoạt của anh chị em đều dưới hầm sâu, trong địa đạo. Nhưng công việc vẫn chạy đều, tiếng loa truyền thanh công xuất lớn bên bờ Hiền Lương hàng ngày vẫn phát đi lời động viên bà con bên kia giới tuyến yên tâm, tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ và miền Bắc ruột thịt. Trên mảnh đất đầy khói lửa này, 2 đồng chí Giám đốc, 1 đồng chí Phó giám đốc và nhiều cán bộ công nhân Bưu đã bị bom Mỹ sát hại. Giữ vững mạch máu thông tin để phục vụ cho những chuyến hàng được thông suốt vào Nam để góp phần đánh thắng Mỹ-Ngụy, giải phóng miên Nam thân yêu. Tất cả cho tiền tuyến; tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược là mệnh lệnh thiêng liêng của tổ quốc. Nhiều thiết bị máy móc cũng nh lực lượng con người đã được san sẻ để chi viện cho miền Nam, chiến đấu thắng lợi. Sau 20 năm dài chiến đấu, quân dân ta đã giành đại thắng: miền Nam hoàn toàn giải phóng, nước nhà thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện lại phấn khởi bước tiếp chặng đường mới, cả nước cùng tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc Việt nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

Lãnh đạo Ngành đã xác định nhiệm vụ cho toàn ngành là: phải ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh từng bước xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo hướng tận dụng triệt để cơ sở vật chất sẵn có, đồng thời tranh thủ kỹ thuật hiện đại để nhanh chóng đẩy mạnh sự nghiệp phát triển thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Ngành, các cấp đối với công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế ở cả hai miền.

Theo phương hướng đó, các tỉnh miền Bắc tiếp tục củng cố và mở rộng thêm mạng lưới, các tỉnh miền Trung, Nam Bộ, Tây Nguyên, trên cơ sở những gì đã được tiếp quản được, cấp tốc điều chỉnh bổ xung, xây dựng mạng lưới mới đáp ứng dần dần yêu cầu của nhiệm vụ mới. Trong niềm vui thắng lợi, với tình cảm chứa chan, tuyến đường dây thống nhất Bắc- Nam được tập trung xây dựng khẩn trương, mạng lưới nội tỉnh, nội hạt ở các tỉnh phía Nam sớm được đa vào sử dụng. Chẳng bao lâu hệ thống mạng lưới toàn quốc đã tương đối hoàn chỉnh phục vụ kịp thời, trước mắt cho sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự điều hành của Chính phủ trong phạm vi toàn quốc, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; đáp ứng được giao lu tình cảm của nhân dân hai miền.

Đài mặt đất Hoa Sen, các tuyến cáp đồng trục, cáp đối xứng và nhiều công trình kỹ thuật khác được đa vào mạng lưới là sự thể hiện t tưởng từng bước hiện đại hoá mạng lưới thông tin của Ngành.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã mở đầu cho công cuộc đổ; mới toàn diện. Đại hội giao nhiệm vụ cho ngành Bưu điện là: Nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ và giảm nhẹ tình trạng lạc hậu về thông tin liên lạc, hiện đại hoá những khâu có điều kiện. . .

Nghị quyết Đại hội VI nh một luồng gió mới thổi vào Ngành ta, tạo ra khí thế mới của cán bộ công nhân viên toàn Ngành bước vào công cuộc đổi mới. T tưởng bảo thủ, trì trệ trong SXKD từng bước được khắc phục. Cách quản lý quan liêu bao cấp được chuyển sang phương thức hoạch toán kinh doanh XHCN, mở đường cho sản xuất phát triển, kinh doanh có hiệu quả. Bộ máy quản lý được xắp xếp theo hướng phân biệt nhiệm vụ quản lý Nhà nước với quản lý SXKD. Hàng loạt thiết bị mới được đa vào mạng lưới: Tổng đài điện tử, viba số, và sau này là thông tin Di động, Cáp quang, internet ... nhiều nghiệp vụ mới : EMS, Điện hoa, dịch vụ 108 . . . ra đời và đang chuẩn bị mở thêm một số dịch vụ khác.

Phong trào thi đua lao động sản xuất được CBCNV trong Ngành hưởng ứng sôi nổi. Các hội thi nghề từ cơ sở lên toàn Ngành được tổ chức hàng năm như: Người Bưu điện giỏi, Giao dịch viên duyên dáng, kinh doanh giỏi, Công nhân phát th - báo tận tụy ... đã lôi cuốn đông đảo cán bộ công nhân viên tham gia. Phong trào học tập nâng cao trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, quản lý, tiếp thị ... được đông đảo CBCNV tham gia, hàng năm đạt tỉ lệ 50% số người được học tập, góp phần nâng trình độ chung CBNV lên một bước mới, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Hiện nay, trên đà thắng lợi của chiến lược tăng tốc độ phát triển của giai đoạn I (1993-1995), chiến lược phát triển giai đoạn II (1996- 2000) đã tạo ra một quyết tâm rất cao của toàn Ngành. Có thể nói được rằng: Do Ngành ta đã tìm được hướng phát triển là đi thẳng vào hiện đại với công nghệ tiên tiến và bằng những biện pháp kiên quyết, sáng tạo về tổ chức, kinh tế, kỹ thuật đã vợt qua được hàng rào cấm vận, đẩy mạnh tiến độ hiện đại hoá và phát triển Ngành.

Đảng, Nhà nước đánh giá cao sự phát triển của Ngành Bưu điện, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới đất nước trong những năm qua, và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong những năm tới.

Sức mạnh gì đã tạo nên thành tựu lớn lao đó, nếu không phải đó là lòng trung thành, là tinh thần trách nhiệm với dân, với nước.

Điều đáng tự hào là trong cuộc cách mạng lâu dài đầy gian khổ đó, tuyệt đại đa số những người làm công tác thông tin liên lạc không vì cuộc sống quá gian khổ mà rời bỏ hàng ngũ, và tuyệt đối không có một ai trong đội ngũ chúng ta đầu hàng, hoặc đi ngược lại với con đường cánh mạng của Đảng.
                                    Tiếp theo
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết