Truyền thống CĐBĐVN

Công đoàn thông tin và truyền thông Việt Nam 68 năm kế thừa và phát triển

Thứ Bảy, 29/08/2015, 01:48

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (trước đây là Công đoàn Bưu điện Việt Nam) được thành lập ngày 30/8/1947, là một trong hai Công đoàn ngành dọc đầu tiên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ 17 cơ sở với 1.460 đoàn viên từ ngày đầu thành lập, ngày nay Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã thực sự lớn mạnh.

CĐBĐVN đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, ngày 30/8/2007

Hiện có số lượng gần 90.000 đoàn viên hoạt động trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản. Với 8 công đoàn cấp trên cơ sở, 223 công đoàn trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở đóng trên địa bàn của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, triển khai và phát huy có hiệu quả vị trí, vai trò vận động người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CBCNV. 
Ngày 26/3/2015, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã được thành lập trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn và đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam, thống nhất các tổ chức công đoàn các đơn vị thuộc Ngành thành một tổ chức công đoàn phù hợp với quy mô quản lý và tên gọi của Bộ quản lý ngành để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới. Sự ra đời của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam là một đòi hỏi tất yếu, nhằm quy tụ tổ chức công đoàn các đơn vị trong ngành thành một tổ chức công đoàn thống nhất, phù hợp với quy mô quản lý và tổ chức hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 
Kế thừa, phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống vẻ vang 70 năm của ngành Bưu điện Việt Nam, 68 năm của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam thực sự là người bạn, người đồng hành tin cậy, đắc lực của chuyên môn, cùng xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát triển lớn mạnh, đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Lịch sử cách mạng Việt Nam luôn ghi nhớ và tôn vinh sự hy sinh đóng góp của hàng vạn liệt sỹ, thương binh giao bưu thông tin, những cán bộ, công nhân, đoàn viên, người lao động của ngành Bưu điện trên khắp các mặt trận trong những năm tháng chiến tranh. Trong hòa bình dựng xây đất nước, đặc biệt sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam luôn kề vai, sát cánh cùng với chuyên môn, dưới sự lãnh đạo của Đảng xây dựng phong trào công nhân viên chức lớn mạnh, đóng góp có hiệu quả thực hiện thành công chiến lược tăng tốc độ phát triển ngành, tạo nên những bước tiến vượt bậc, xây dựng được nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ, kỹ thuật bưu chính -viễn thông, thông tin - truyền thông hiện đại, hỗ trợ các ngành kinh tế khác cùng phát triển.

Trong những năm qua, cùng với những chuyển biến trong cách nhìn nhận, đánh giá vị trí, vai trò của công tác vận động công nhân và người lao động, sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công đoàn, kết hợp sức mạnh của các đoàn thể và xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cơ bản cho công tác công và phong trào công nhân viên chức của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, sản xuất kinh doanh... Với phương châm “Chăm sóc cho đội ngũ hiện tại, chuẩn bị cho thế hệ tương lai, sống nghĩa tình với những người đi trước”, và phát huy được tính năng động, sáng tạo, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn có sức lôi cuốn đông đảo người lao động tham gia vào các phong trào do công đoàn phát động, làm cho người lao động gắn bó với tổ chức công đoàn.

Trong 68 năm qua, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những tổ chức Công đoàn ngành chủ lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đến nay, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã qua 14 kỳ Đại hội, mỗi nhiệm kỳ đều để lại những dấu ấn quan trọng, góp phần vào sự lớn mạnh của phong trào công nhân viên chức và hoạt động của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam cũng là tổ chức Công đoàn đầu tiên của Việt Nam tham gia và hoạt động có hiệu quả trong tổ chức Công đoàn Toàn cầu (UNI).

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng những danh hiệu và phần thưởng cao quý như: Kỷ niệm 50 năm thành lập (1947 - 1997), được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Kỷ niệm 55 năm thành lập (1947 - 2002) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Kỷ niệm 60 năm thành lập (1947 - 2007), cán bộ đoàn viên công đoàn một lần nữa đã vinh dự tự hào đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng – Huân chương Hồ Chí Minh, là tổ chức công đoàn ngành đầu tiên được trao tặng phần thưởng cao quý này. Một lần nữa chúng ta khẳng định sự đóng góp to lớn của các thế hệ CBCNVC và của tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng ngành Bưu điện không ngừng phát triển lớn mạnh, xứng đáng là ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới đất nước; Kỷ niệm 65 năm thành lập (1947 - 2012) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cán bộ, công nhân viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn 10 chữ vàng truyền thống: “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”. Đây là sự trân trọng và ghi nhận lớn lao của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam với truyền thống lớp lớp các thế hệ đội ngũ lao động ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Để đáp ứng trước những thay đổi lớn về tổ chức, về chức năng nhiệm vụ, trong thời gian tới, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông lần thứ 7 để bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Uỷ Ban kiểm tra, Phó Chủ nhiệm UBKT.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Bưu điện Việt Nam (nay là Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam), đồng thời bám sát các chương trình công tác năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bổ sung các nội dung chương trình công tác, hoạt động công đoàn năm 2015 đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Xây dựng Quy chế mối quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định nhiệm vụ, mô hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam theo đúng các quy định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
Triển khai các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới ban hành của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác quy hoạch cán bộ công đoàn, xây dựng tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động Công đoàn Cơ sở. 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm của ngành Bưu điện, 68 năm của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, cùng xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát triển lớn mạnh, đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
Minh Quân
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết