Tổng Liên đoàn LĐVN

Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XI: Thảo luận nhiều nội dung cụ thể, quan trọng chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2013 - 2018

Thứ Bảy, 16/11/2013, 17:42

Trong các ngày 22 và 23/8, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) đã họp Hội nghị lần thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã dành nhiều thời gian thảo luận vào một số nội dung quan trọng như:

Về Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI): Theo dự kiến Ban Chấp hành có 12 kỳ họp thảo luận 40 đầu việc lớn, trong đó, có việc thông qua 4 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, 3 Nghị quyết chuyên đề…; Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định 76 nội dung lớn.

Về 4 Chương trình được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua là Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”; Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”; Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”: Đoàn Chủ tịch đã tập trung thảo luận làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện của từng Chương trình nhằm góp phần cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI vào thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn.

Về 3 văn bản hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn gồm: Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về vai trò của các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động; Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về vai trò của các cấp công đoàn trong việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và ký kết Thoả ước lao động tập thể; Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về vai trò của các cấp Công đoàn trong việc xây dựng và thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong các loại hình đơn vị, doanh nghiệp: Các ý kiến lưu ý các hướng dẫn cần bám sát các quy định của Luật Công đoàn 2012, Bộ luật Lao động 2012 và quy định pháp luật hiện hành liên quan để cụ thể hóa góp phần thực hiện tốt hơn vai trò của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại đơn vị, doanh nghiệp.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cũng đã thông qua Kế hoạch tập huấn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, dự kiến sẽ tổ chức ở ba miền Bắc, Trung, Nam và tổ chức sớm Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, trong đó, sẽ thảo luận và thông qua 4 chương trình do Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra làm cơ sở chuẩn bị nội dung tập huấn Nghị quyết.

Hoàng Anh

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết