Tổng Liên đoàn LĐVN

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Thứ Tư, 29/07/2009, 17:16

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Sao vàng cho tổ chức Công đoàn Việt Nam. Sáng ngày 28/7/2009, Tổng Liên đoàn LĐVN đã long trọng tổ chức lễ mit tinh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ hai.

Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQVN Huỳnh Đảm, các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng; Các đồng chí lão thành cách mạng, lão thành CĐ và đại diện các bộ, ban, ngành, các CĐ quốc tế cùng gần 1.500 đại biểu ưu tú đại diện hàng triệu đoàn viên, CNVC - LĐ trong cả nước. Một số đoàn đại biểu quốc tế đã tới dự và chúc mừng. Tổng Bí thư TW Đảng Nông Đức Mạnh đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tổng Liên đoàn LĐVN.

Công đoàn Việt Nam, tiền thân là tổ chức Công hội đỏ Bắc kỳ đư­ợc thành lập ngày 28 -7 -1929 tại số nhà 15, Phố Hàng Nón, Hà Nội. Kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, luôn tổ chức, vận động CNVC-LĐ đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

80 năm qua là chặng đường lịch sử đầy khó khăn nhưng cũng rất vẻ vang của Công đoàn Việt Nam. Với những tên gọi phù hợp hoàn cảnh của mỗi giai đoạn cách mạng như: Công hội đỏ (thời kỳ 1929 – 1935), Nghiệp đoàn ái hữu (1936 – 1939), Hội công nhân phản đế (1939 – 1941), Hội công nhân cứu quốc (1941- 1946), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946- 1961), Tổng Công đoàn Việt Nam (1961- 1988), và từ năm 1988 đến nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam đã phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng của mình, góp phần to lớn vào thắng lợi cách mạng Việt Nam.

Đ/c Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch TLĐLĐVN phát biểu tại buổi lễ
Bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Công đoàn đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh – sạch - đẹp, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, thu hút và tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo CNVC-LĐ. Qua đó đã khẳng định được vai trò tiên phong của GCCN Việt Nam, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội.

Trong đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động thực hiện đường lối của Đảng, tạo cơ sở xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước. Vai trò to lớn đó của Công đoàn Việt Nam đã được khẳng định trong các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Với những đóng góp to lớn của mình, Công đoàn Việt Nam đã hai lần vinh dự đón nhận Huân Chư­ơng Sao vàng; một Huân Chương Hồ Chí Minh; hai Huân Ch­ương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba của Đảng và Nhà nước trao tặng. Các cấp công đoàn và nhiều cán bộ công đoàn được tặng nhiều Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba.

Chủ tịch TLĐ Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: “Từ diễn đàn trọng thể này, thay mặt BCH Tổng LĐLĐVN, tôi kêu gọi toàn thể CB, đoàn viên và CNVC - LĐ cả nước hãy phát huy mạnh mẽ truyền thống dũng cảm, kiên cường, cần cù sáng tạo, tham gia liên tục các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH do ĐH X Đảng CSVN đề ra, lập thành tích cao nhất chào mừng 64 năm ngày Quốc khánh 2.9. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả NQ ĐH X CĐVN, NQ 20 của BCHTƯ Đảng về tiếp tục xây dựng GCCN VN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và các NQ của BCHTƯ Đảng khoá X.

Mỗi CB, đoàn viên CĐ và CNVC - LĐ dù làm việc ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ lĩnh vực nào cần nhận thức sâu sắc: Lợi ích của mỗi cá nhân luôn gắn với lợi ích của tập thể, lợi ích của giai cấp, của dân tộc, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, tích luỹ kiến thức, hiểu biết pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công nghiệp.

Mỗi CB đoàn viên và CĐ các cấp phải là những chiến sĩ đi tiên phong trong đổi mới tổ chức, nội dung phương thức hoạt động CĐ, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy CNVC - LĐ làm đối tượng vận động tập hợp và tổ chức hoạt động, lấy việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC - LĐ làm trọng tâm nhằm xây dựng quan hệ LĐ hài hoà, ổn định, tiến bộ”.

Sau diễn văn trọng thể của Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng, đại diện đội ngũ trí thức VN, PGS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Phó Chủ tịch Viện KHXH VN, và đại diện cho CNLĐ tại lễ míttinh, CN Phan Nghĩa Linh (Cty TNHH nhà nước một thành viên Thống Nhất) đại diện cho CNVCLĐ và đoàn viên cả nước phát biểu khẳng định niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức CĐ và xác định các nhiệm vụ vẻ vang của giai cấp công nhân và mỗi đoàn viên Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích to lớn của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn cả nước trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh, tạo điều kiện để mọi CNVCLĐ phát huy hết khả năng, trí tuệ của mình, cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Các cấp Công đoàn cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, tư tưởng Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, Công đoàn Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa đất nước từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3