Tổng Liên đoàn LĐVN

Tổng Liên đoàn LĐVN Hướng dẫn triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ Ba, 27/02/2007, 13:07

Thực hiện Chỉ thị số 06 -CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/TTVH của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, về việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 13/2/2006 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Văn bản số 252/HD-TLĐ Hướng dẫn triển khai cuộc Vận động “Học tập và làm theo tấm gưng đạo đức Hồ Chí Minh” đến Công đoàn các cấp với 6 nội dung nhằm làm cho CNVCLĐ nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tạo sự chuyến biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ… gắn với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, với các phong trào thi đua yêu nước.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng, hệ thống Chính trị và toàn xã hội, Đoàn chủ tịch TLĐ yêu cầu các cấp công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, để cuộc vận động đạt kết quả thiết thực./. 
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết