Tổng Liên đoàn LĐVN

Đồng chí Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam

Thứ Sáu, 21/07/2006, 15:25

Ngày 12-13/7/2006, Tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 khoá IX. Tới dự hội nghị có gần 200 đại biểu là các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, uỷ viên Uỷ Ban Kiểm tra TLĐ... Hội nghị đã được đón Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tập trung thảo luận Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam; Chương trình hành động của CĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ hoạt động của UBKT công đoàn các cấp và chương trình công tác đến hết nhiệm kỳ và một số vấn đề về công tác tổ chức.

Tại Hội nghị này đã đồng ý để 7 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên Đoàn LĐVN khoá IX theo qui định của Điều lệ CĐVN và Bầu bổ sung 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên Đoàn LĐVN khoá IX.

Đồng chí Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã được Hội nghị bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên Đoàn LĐVN khoá IX với số phiếu tín nhiệm cao.

Ban Chấp hành Tổng Liên Đoàn LĐVN kêu gọi cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ cả nước tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn do Đại hội IX CĐVN đã đề ra và Chương trình hành động của công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng CSVN, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2006.
Kim Định
Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết