Tổng Liên đoàn LĐVN

Diễn văn mit tinh kỷ niệm 30/4, 1/5 và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

Chủ Nhật, 07/05/2006, 15:05

(Diễn văn do đồng chí Cù Thị Hậu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN trình bày)Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước!Kính thưa các quý vị đại biểu!Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn!Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 120 năm ngày Quốc tế Lao động 1-5, ngày hội đoàn kết đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, kỷ niệm 31 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30- 4 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội, các vị khách quý cùng đại biểu công nhân, viên chức, lao động và cán bộ, đoàn viên công đoàn của Thủ đô Hà Nội, các công đoàn ngành Trung ương thay mặt cho công nhân, viên chức, lao động cả nước về dự lễ mít tinh trọng thể này.

 Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Cách đây120 năm, ngày 1-5 năm 1886, ở thành phố Chi- Ca- Gô, nước Mỹ, hàng vạn công nhân, lao động thuộc các màu da, các dân tộc khác nhau đã mít tinh, biểu tình với khẩu hiệu đòi ngày làm việc 8 giờ, chính quyền và cảnh sát đã đàn áp dã man những người tham gia biểu tình, làm hơn 100 người chết và bị thương, hàng ngàn người bị bắt. Song chính quyền và cảnh sát không những không dập tắt được cuộc biểu tình, mà ngay sau đó, các cuộc bãi công, biểu tình đã lan rộng ra khắp các trung tâm công nghiệp nước Mỹ. Vụ tàn sát những người biểu tình của chính quyền, cảnh sát thành phố Chi- Ca- Gô đã gây chấn động và thức tỉnh mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của công nhân, lao động trên khắp thế giới. Những tấm gương anh dũng đấu tranh của công nhân, lao động Mỹ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân loại tiến bộ. Để bày tỏ tình đoàn kết của giai cấp vô sản toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, chống áp bức, bóc lột, chống bất công, tàn bạo, đòi thực hiện quyền cơ bản của người lao động, tại Đại hội thành lập Quốc tế Hai (ngày14 tháng 7 năm 1889), các đại biểu đã quyết định lấy ngày 1-5 làm ngày đoàn kết, đấu tranh của giai cấp vô sản và nhân dân lao động trên toàn thế giới. 120 năm qua, phong trào công nhân, công đoàn các nước trên thế giới tuy có bước thăng trầm, nhưng vẫn không ngừng phát triển. Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa và khoa học kỹ thuật phát triển với tốc độ nhanh chóng, bên cạnh việc đem lại những vận hội mới cho giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới, thì phong trào công nhân, người lao động thế giới cũng đang phải đương đầu với những khó khăn và thách thức mới. Tình trạng xung đột sắc tộc, can thiệp vũ trang lật đổ, sự phân hóa giàu nghèo, tình trạng bóc lột lao động, phân biệt đối xử vẫn diễn ra nghiêm trọng. Đòi hỏi giai cấp công nhân mỗi nước và mỗi người lao động trên toàn thế giới, phải đoàn kết chặt chẽ hơn, để tiếp tục cuộc đấu tranh vì một thế giới hòa bình, không còn chiến tranh, bệnh dịch, đói nghèo, đấu tranh giành quyền bình đẳng giữa các dân tộc, bảo vệ môi trường sống, nâng cao điều kiện làm việc cho công nhân lao động, chấm dứt cảnh nghèo khổ, bất công đang tồn tại ở nhiều nơi trên hành tinh của chúng ta.

Cùng với giai cấp công nhân và phong trào công đoàn trên thế giới, Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã nêu cao tinh thần ngày Quốc tế lao động 1-5, luôn đoàn kết chặt chẽ với giai cấp công nhân và lao động các nước kiên cường, dũng cảm, đấu tranh vì độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, vì quyền lợi của giai cấp và lợi ích của dân tộc. Lịch sử 76 năm qua, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Giai cấp công nhân Việt Nam đã đồng hành cùng với dân tộc viết nên những trang sử hào hùng, vẻ vang trong đấu tranh giải phóng dân tộc, mà điển hình là cuộc mít tinh của gần 3 vạn công nhân, lao động và nhân dân Hà Nội tại nhà đấu xảo (nay là cung văn hoá Hữu nghị Việt- Xô) ngày 1-5 năm 1938, đòi dân sinh dân chủ, chống áp bức, bóc lột. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng đi tiên phong trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện phát triển toàn diện, bền vững, đưa dân tộc Việt Nam sánh vai cùng với các nước trên thế giới.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn!

 Năm nay, cùng với kỷ niệm 120 năm ngày quốc tế lao động 1- 5, chúng ta long trọng kỷ niệm 31 năm ngày đại thắng mùa xuân năm 1975, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy hy sinh gian khổ nhưng rất vẻ vang, chấm dứt hơn 100 năm đô hộ của thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Với đường lối cách mạng độc lập tự chủ, phương pháp cách mạng sáng tạo, sự chỉ đạo chiến lược sắc bén, Đảng ta đã khơi dậy, quy tụ và phát huy được sức mạnh của cả nước đồng thời tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của các nước anh em, bè bạn và loài người tiến bộ trên thế giới, tạo thành sức mạnh tổng hợp để chiến thắng kẻ thù xâm lược. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, Đảng ta đã khẳng định: … thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã khẳng định đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và ghi nhận công lao, đóng góp cực kỳ to lớn của giai cấp công nhân và nhân dân cả nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi không chỉ là chiến công của dân tộc Việt Nam anh hùng mà còn là chiến công chung của cả loài người tiến bộ đã và đang đấu tranh giành quyền độc lập, tự do và mưu cầu hạnh phúc.

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nêu cao truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần sáng tạo của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam được phát huy mạnh mẽ. Vượt qua bao khó khăn, thử thách, giai cấp công nhân Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong liên minh công- nông- trí thức, nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giai cấp công nhân đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, đánh chiếm các sào huyệt của Mỹ- ngụy ở các thành phố, thị xã, khu công nghiệp, đồn điền, tích cực, chủ động bảo vệ máy móc, công sở, xí nghiệp không cho địch phá hoại góp phần vào chiến công oanh liệt mùa xuân năm 1975, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhanh chóng khôi phục, phát triển sản xuất, ổn định đời sống sau chiến tranh.

 Ôn lại những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, chúng ta thành kính tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân, của Đảng và của dân tộc Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn. Tư tưởng của Người cùng với chủ nghĩa Mác- Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta. Người đã khơi dậy trong lòng mỗi người dân Việt Nam ý chí “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất  định không chịu làm nô lệ”, “không có gì quý hơn độc lập tự do”. ý chí đó là nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc, cả nước đồng lòng, toàn dân đánh giặc, tạo nên sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân chống chiến tranh xâm lược. Tư tưởng chỉ đạo “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” của Người được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện sáng tạo để hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày nay, tư tưởng của Người đang là động lực để dân tộc ta vững bước trên con đường đổi mới, chấn hưng đất nước.

Chúng ta luôn luôn ghi lòng tạc dạ, ơn sâu nghĩa nặng công lao của những người con ưu tú của giai cấp công nhân và của dân tộc đã hy sinh anh dũng cho độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tổ quốc, nhân dân mãi mãi ghi công các thương binh, gia đình liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến sức lực, của cải cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chúng ta vô cùng tự hào về khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Đó là sức mạnh của cả dân tộc mà không một kẻ thù nào có thể khuất phục được. Đặc biệt chúng ta tự hào về các lực lượng vũ trang nhân dân, về công an nhân dân, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng, đã tận trung với nước, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn giai cấp công nhân và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, đã tận tình ủng hộ, giúp đỡ nhân dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và ngày nay đang đoàn kết, hợp tác, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã lùi xa 31 năm nhưng những chiến công hiển hách của dân tộc ta vẫn mãi mãi trường tồn trong trái tim mỗi người Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Những bài học, kinh nghiệm về đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, phát huy và kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để chiến thắng kẻ thù xâm lược vẫn còn nguyên giá trị đối với giai cấp công nhân, với cả dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Từ nhiều tháng qua, cùng với nhân dân cả nước, công nhân, viên chức, lao động đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành hàng ngàn công trình xây dựng với quy mô lớn, có ý nghĩa kinh tế- xã hội, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thiết thực chào mừng  Đại hội lần thứ X của Đảng với niềm tin tưởng sâu sắc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và đã thành công tốt đẹp. Đại hội X đã tổng kết, đánh giá 20 năm đổi mới, đúc rút những bài học, kinh nghiệm, đề ra phương hướng chiến lược và biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đó thực sự là ý chí, nguyện vọng của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Việt Nam.

Giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam và nhân dân Thủ đô nhiệt liệt chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và nguyện quyết tâm phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất, cần cù sáng tạo của giai cấp công nhân, dân tộc Việt Nam anh hùng, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, phát huy nội lực tham gia tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đem hết sức mình để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ  X của Đảng vào hiện thực cuộc sống, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”, cùng các nước, các dân tộc trên toàn thế giới phấn đấu vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tuy nhiên, chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng trong bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới thay đổi nhanh và diễn biến phức tạp, khoa học, công nghệ ngày càng phát triển mạnh, toàn cầu hóa diễn ra như một xu thế khách quan, đưa đến cạnh tranh trong và ngoài nước ngày càng gay gắt, trong khi trình độ phát triển của nước ta còn thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với nước ta ngày càng hiểm độc hơn. Mặt trái của kinh tế thị trường và sự du nhập của các luồng văn hóa độc hại, đang từng ngày, từng giờ tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy, bên cạnh những thơì cơ thì nhân dân ta nói chung, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn nói riêng, đang đứng trước những thách thức lớn, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi thường thách thức nào. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn tồn tại. Tình trạng  suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Việc làm không ổn định, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp của một bộ phận công nhân lao động còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. ý thức tổ chức kỷ luật, nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp và hiểu biết pháp luật của một số công nhân, lao động chưa cao. Đó là những rào cản lớn  của quá trình đổi mới và phát triển bền vững. Trước thời cơ và thách thức mới, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng, tại lễ mít tinh trọng thể này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Thành phố, kêu gọi toàn thể anh chị em công nhân, viên chức, lao động trong toàn quốc, nhân dân Thủ đô cùng với nhân dân cả nước tích cực tổ chức nghiên cứu và quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X. Nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tăng cường đoàn kết giữa các giai cấp và các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đưa nghị quyết của Đảng vào hiện thực cuộc sống.

Mỗi người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay định cư và làm việc ở nước ngoài, hãy nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, dù làm bất cứ việc gì, trên cương vị nào, hãy nhận thức rõ lợi ích của mình luôn gắn liền với lợi ích của tập thể của giai cấp, của dân tộc và đất nước, không ngừng phấn đấu, học tập nâng cao trình độ, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân yêu nước, sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật, đề cao truyền thống nhân ái, tin cậy vì sự ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế, coi việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu để thực hiện đồng bộ các chính sách và luật pháp của Nhà nước, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương xã hội, phấn đấu làm giàu cho mình, cho cộng đồng và cho đất nước.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, phấn đấu đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động, giải quyết hài hoà lợi ích của doanh nghiệp, của người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội do Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đề ra.

Tập trung xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là giai cấp tiên phong, lãnh đạo cách mạng, là lực lượng đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân vững mạnh.

  Đoàn kết rộng rãi giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động cả nước, thắt chặt mối quan hệ giữa giai cấp công nhân Việt Nam với giai cấp công nhân, các tổ chức công đoàn trên thế giới. Thực hiện đúng đường lối đối ngoại của Đảng, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta có quyền tự hào về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, một lòng, một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta tự hào về GCCN, nhân dân Việt Nam anh hùng, dũng cảm đã viết nên những trang sử hào hùng trong chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc và trong lao động sản xuất xây dựng đất nước. Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân, của Đảng và của dân tộc, đã từng vượt qua biết bao khó khăn thử thách, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất định chúng ta sẽ đưa ngọn cờ cách mạng Việt Nam đến đích thắng lợi.

Tinh thần Ngày  chiến thắng 30- 4 và  Ngày Quốc tế lao động 1-5 bất diệt!

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại  sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí và các bạn!
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3