Tổng Liên đoàn LĐVN

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 6 khoá IX

Thứ Hai, 09/01/2006, 09:28

Ngày 05/01/2005, tại Hà Nội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 khoá IX bao gồm 160 đại biểu là uỷ viên chính thức của Ban chấp hành và Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện Ban Tổ chức Trung ương và Ban Dân vận Trung ương đã tới dự Hội nghị.

Phương hướng hoạt động công đoàn năm 2006, báo cáo nêu lên 7 nhiệm vụ cụ thể:

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ).

2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đảng và Công đoàn, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVC-LĐ.

3- Nghiên cứu tham gia xây dựng, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan đến CNVC-LĐ; chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

4- Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển 1 triệu đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

5- Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các cấp công đoàn cho phù hợp với từng loại hình cơ sở.

6- Mở rộng các hoạt động đối ngoại.

7- Tăng cường công tác tài chính, kinh tế Công đoàn.
Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị về tổng kết hoạt động CĐ năm 2005, phương hướng hoạt động năm 2006: Hoạt động Công đoàn năm 2005 đã có những đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động. Các cấp Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng và kiểm tra việc thực hiện luật pháp, chính sách, chế độ ở cơ sở. Chủ động tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp LĐ, đình công, góp phần ổn định SXKD của DN và trật tự xã hội. Chương trình phát triển một triệu đoàn viên đã được tập trung chỉ đạo ở tất cả các ngành, địa phương... Báo cáo cũng thẳng thắn nêu lên một số yếu kém, khuyết điểm trong hoạt động công đoàn, đó là: Nội dung chỉ đạo hoạt động còn dàn trải; một số ngành, địa phương chưa tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn việc triển khai xây dựng mô hình tổ chức và phương thức hoạt động Công đoàn trong các loại hình Doanh nghiệp mới còn chậm...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đỗ Đức Ngọ đã Báo cáo Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến CNVC-LĐ và nhiệm vụ CĐVN, theo đó, hội nhập khiến cho cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng quyết liệt, sẽ dẫn đến nhiều doanh nghiệp thua lỗ sẽ xảy ra thất nghiệp; sức ép về việc làm ngày càng nặng nề; cường độ làm việc gia tăng, trong khi tiền lương, thu nhập ở một số ngành giảm; tranh chấp lao động ngày càng phức tạp; gia tăng sự phân hoá giàu - nghèo; điều kiện sống của một bộ phận CNLĐ có thu nhập thấp trở nên khó khăn hơn. Trước những tác động đó, nhiệm vụ của công đoàn là phải làm cho người lao động nhận rõ thời cơ cũng như thách thức của hội nhập, đồng thời đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn và chức năng chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động với tổ chức công đoàn phải được đặt lên hàng đầu...

Nguyễn Kim Định

Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Cuộc thi "Tìm kiếm Công dân VNPT 4.0"