Tổng Liên đoàn LĐVN

Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ Sáu, 16/12/2005, 14:16

Ngày 16/11/2005 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Thực hiện Quy chế về quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự làm việc với Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Cù Thị Hậu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Phan Văn Khải đã kết luận như sau:

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong năm qua, hoạt động Công đoàn ngày càng có hiệu quả và bắt nhịp được với cơ chế thị trường, nhiều phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công đoàn các cấp đã tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp lao động, góp phần ổn định quan hệ lao động và sản xuất, kinh doanh.
Thủ tướng nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay là tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, các cấp Công đoàn cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước hướng vào tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm, góp phần hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi.
Chi tiết
Đỗ Việt Hoa
Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Cuộc thi "Tìm kiếm Công dân VNPT 4.0"