Tổng Liên đoàn LĐVN

Một số hoạt động của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tháng 3/2005

Thứ Tư, 13/04/2005, 07:49

- Từ ngày 9 - 10/3, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã thảo luận dự thảo “Qui định phối hợp hoạt động giữa CĐ ngành và CĐ Tcty trực thuộc TLĐ trong cùng một bộ”; dự thảo “Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 153 BLLĐ về tổ chức, nhiệm vụ của BCH CĐ lâm thời”; dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động của đại hội CNVC trong công ty nhà nước; đề cương xây dựng nghị quyết về tăng cường công tác BHLĐ trong tình hình mới; đề cương xây dựng nghị quyết về đẩy mạnh công tác pháp luật của công đoàn.

Tổng Liên đoàn LĐVN và Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam ký nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền tập trung phản ánh tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; tình việc làm, thu nhập của CNLĐ, điều kiện lao động, quan hệ lao động; tuyên truyền phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội trong CNLĐ; công tác phát triển công đoàn khu vực NQD; phong trào thi đua trong CNVCLĐ; những điển hình tiên tiến trong sản xuất, công tác của CNLĐ cán bộ công đoàn; về xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở…

- Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục ôn lại truyền thống của Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ bằng nhiều hình thức như: Tổ chức gặp  mặt, trao đổi kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân nữ CNVCLĐ tiêu biểu trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức thi nữ công gia chánh, văn nghệ, thể thao; trao quà cho nữ CNLĐ nghèo… Tổng Liên đoàn tổ chức gặp mặt nữ CNVCLĐ tham dự Hội nghị kỷ niệm 40 năm phong trào “Ba đảm đang”.

- Từ ngày 25/3 - 31/3, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn LĐVN đi thăm và làm việc với Liên hiệp Toàn quốc các Công đoàn Nhật Bản (Zenroren). Tại đây, Đoàn đại biểu TLĐ đã trao đổi với Zenroren về tình hình phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; biện pháp tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác và trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa tổ chức công đoàn hai nước.
• Ngày 16/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn và gần 40 đại biểu đại diện cho LĐLĐ các tỉnh, thành phố phía Bắc và các công đoàn ngành TW. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến kiến về nội dung: Phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật Dân sự; vấn đề hộ tịch; vấn đề quyền nhân thân; các hình thức sở hữu; vấn đề hụi, họ; bồi thường thiệt hại do tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; di sản thừa kế; vấn đề bán nhà ở đang cho thuê.

• Ngày 21/3, hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 7 năm 2005” tổ chức tại Quảng Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Công đoàn với công tác ATVSLĐ trong ngành nghề có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề : Tình hình TNLĐ và bệnh nghề nghiệp; đối tượng hưởng trợ cấp và được cấp sổ bệnh nghề nghiệp; tình trạng phát triển không bền vững ở các doanh nghiệp, nhất là việc không đầu tư cho công tác BHLĐ; vai trò của công đoàn trong công tác ATLĐ.

• Ngày 23/3, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành quy định về việc “Phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn trong cùng một Bộ”. Theo đó, quy định trách nhiệm của công đoàn ngành thay mặt và đại diện cho Công đoàn Tổng công ty làm việc, tham gia với Bộ, Nhà nước những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nguyện vọng của CNVCLĐ cùng ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế; các cuộc họp chung giữa Công đoàn ngành và Công đoàn Tổng công ty tổ chức theo định kỳ ít nhất 6 tháng một lần.

• Ngày 31/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt đông nữ công công đoàn” với sự tham gia của 40 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban nữ công của một số LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Tại hội thảo, các ý kiến tham luận để khẳng định vai trò quan trọng của công tác nữ công trong tổ chức phong trào chung, muốn đổi mới nội dung phương thức hoạt động thì trước tiên quan tâm công tác cán bộ nữ công phải có năng lực, có uy tín và có sự quan tâm của cấp ủy, chuyên môn.

• Ngày 24/3, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số: 02-CT/TLĐ về việc Tuyển cử cán bộ Công đoàn đi công tác cơ sở. Đoàn Chủ tịch yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và các Ban của Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện việc tuyển cử một số cán bộ thuộc diện quy hoạch, cán bộ chuyên trách làm công tác nghiên cứu, cán bộ chuyên trách mới được tuyển dụng đi công tác cơ sở với mục đích: Hướng mọi hoạt động của cán bộ Công đoàn về cơ sở, tập trung cho Chương trình phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn, nâng cao chất lượng điều hành, chỉ đạo của Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn các cấp trên cơ sở và Đoàn Chủ tịch, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn; rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách đội ngũ cán bộ trưởng thành từ thực tiễn hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân; khắc phục bệnh quan liêu, xa rời thực tế trong đội ngũ cán bộ Công đoàn.

• Ngày 24/3, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc năm 2005 với mục đích: Tổng kết, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua 5 năm qua; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến, phát hiện và nhân rộng các điển hình, các nhân tố mới trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; phổ biến tuyên truyền các kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết