Tin Công đoàn VNPT

Nữ Công đoàn viên VNPT - Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Thứ Ba, 06/10/2020, 10:42

Ngày 09/10/2020, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH về công tác vận động nữ CBCNV thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020 và Tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2016 – 2020.

 
Trong những năm qua, Nghị quyết 6B, Chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được các cấp Công đoàn TT&TT VN triển khai thực hiện có hiệu quả và thu được những kết quả đáng khích lệ. Tại Công đoàn VNPT, Ban Nữ công quần chúng Công đoàn VNPT đã tích cực, nỗ lực phấn đấu, vận động nữ CBCNV tham gia các hoạt động phong trào một cách nhiệt tình, sôi nổi và trách nhiệm. Nhận thức về công tác nữ, công tác gia đình, giới và trẻ em được nâng lên rõ rệt.
 
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thu hút đông đảo nữ CBCNV tham gia và ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD của đơn vị, phong trào đã khuyến khích, động viên CBCNV nữ chia sẻ, gánh vác trách nhiệm cùng chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
 
Công đoàn VNPT và Công đoàn cơ sở thành viên không chỉ quan tâm công tác phát động, vận động các phong trào thi đua trong CBCNV nói chung, nữ CBCNV nói riêng mà cũng luôn quan tâm công tác sơ, tổng kết, tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân nữ, các gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và các cuộc vận động được tiến hành thường xuyên đã đạt được kết quả cao.
 
Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH về công tác vận động nữ CBCNV thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020 và Tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2016 – 2020 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Công đoàn VNPT sẽ được biểu dương và khen thưởng 89 cá nhân và tập thể.
 
BBT. 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết