Công đoàn VNPT thực hiện kiểm tra tại Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa và Công đoàn Trung tâm Kinh doanh – VNPT Khánh Hòa.

Võ Văn Thìn  •  16:44 thứ sáu ngày 19/06/2020
Ngày 18/6/2020 tại Nha Trang, đoàn kiểm tra của Công đoàn VNPT do đồng chí Triệu Tiến Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn tại Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa và Công đoàn Trung tâm Kinh doanh – VNPT Khánh Hòa.
Công đoàn VNPT thực hiện kiểm tra tại Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa và Công đoàn Trung tâm Kinh doanh – VNPT Khánh Hòa.

Các nội dung kiểm tra bao gồm: công tác tổ chức, Quản lý đoàn viên và cán bộ công đoàn, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Hoạt động phong trào; Công tác truyền thông nội bộ; Triển khai Văn hóa VNPT; Công tác tổ chức; Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Công đoàn tham gia xây dựng cơ chế, quy chế; Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho người lao động; công tác an sinh xã hội; Công tác An toàn vệ sinh lao động; Công tác phối hợp địa bàn, Cụm; Lập và thực hiện kế hoạch công tác; Công tác báo cáo và sơ kết, tổng kết hàng năm; Tổ chức, hoạt động của UBKT; Thực hiện quy định giám sát trong tổ chức công đoàn; Tư vấn pháp luật cho ĐVCĐ và người lao động; Công tác nữ công; Thực hiện chế độ quản lý tài chính công đoàn (TCCĐ); Thực hiện chế độ báo cáo TCCĐ; Thực hiện phân cấp TCCĐ; Thực hiện nghĩa vụ TCCĐ; Thực hiện thu, chi TCCĐ.


Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa việc thực hiện Điều lệ Công đoàn, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng đề nghị Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa khắc phục một số hạn chế đã nêu trong biên bản để việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn trong thời gian tới được tốt hơn./.
Văn Thìn

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu