Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa

Nguyễn Hồng Hải  •  16:29 thứ hai ngày 09/09/2019
Thực hiện cam kết tuyên bố hành động hưởng ứng “Phong trào chống rác thải nhựa” và để giảm thiểu chất thải nhựa, ngày 30/8/2019 Tập đoàn ban hành Chỉ thị số 11/CT-VNPT-VP về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa


Theo đó, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung sau:
1. Quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành và địa phương về công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần.
2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần:
- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CBCNV, người lao động. Quán triệt sâu rộng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần.
- Nghiên cứu, triển khai các sáng kiến giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường thu gom, thu hồi các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.
- Hạn chế, tiến tới không sử dụng túi, chai, cốc, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc nilon khó phân hủy tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn và các hoạt động khác của đơn vị; Thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng. Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị.
- Phát động phong trào thi đua và vận động mỗi CBCNV, người lao động trong cơ quan thực hiện giảm thiểu và tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy.
3. Tích cực thực hiện các hoạt động chống rác thải nhựa tại gia đình, địa phương và xã hội: 
- Vận động, khuyến khích CBCNV, người lao động tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân trong gia đình nâng cao ý thức, trách nhiệm, cùng cộng đồng và toàn xã hội thực hiện các chủ trương, định hướng của Chính phủ, của địa phương về chống rác thải nhựa. Thay đổi hành vi, tích cực sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thực hiện “Nói không với rác thải nhựa” ngay từ những hành động, việc làm nhỏ nhất, từ bỏ thói quen dùng đồ nhựa dùng một lần, đặc biệt là túi nilon trong mua sắm, sinh hoạt hằng ngày.
4. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên VNPT chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động; Tổ chức các phong trào thi đua chống rác thải nhựa linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị; Biểu dương, khen thưởng nhân rộng kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực đi đầu trong tổ chức thực hiện.


Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu