Tin Công đoàn VNPT

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa

Thứ Hai, 09/09/2019, 16:29

Thực hiện cam kết tuyên bố hành động hưởng ứng “Phong trào chống rác thải nhựa” và để giảm thiểu chất thải nhựa, ngày 30/8/2019 Tập đoàn ban hành Chỉ thị số 11/CT-VNPT-VP về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.


Theo đó, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung sau:
1. Quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành và địa phương về công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần.
2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần:
- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CBCNV, người lao động. Quán triệt sâu rộng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần.
- Nghiên cứu, triển khai các sáng kiến giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường thu gom, thu hồi các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.
- Hạn chế, tiến tới không sử dụng túi, chai, cốc, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc nilon khó phân hủy tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn và các hoạt động khác của đơn vị; Thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng. Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị.
- Phát động phong trào thi đua và vận động mỗi CBCNV, người lao động trong cơ quan thực hiện giảm thiểu và tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy.
3. Tích cực thực hiện các hoạt động chống rác thải nhựa tại gia đình, địa phương và xã hội: 
- Vận động, khuyến khích CBCNV, người lao động tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân trong gia đình nâng cao ý thức, trách nhiệm, cùng cộng đồng và toàn xã hội thực hiện các chủ trương, định hướng của Chính phủ, của địa phương về chống rác thải nhựa. Thay đổi hành vi, tích cực sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thực hiện “Nói không với rác thải nhựa” ngay từ những hành động, việc làm nhỏ nhất, từ bỏ thói quen dùng đồ nhựa dùng một lần, đặc biệt là túi nilon trong mua sắm, sinh hoạt hằng ngày.
4. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên VNPT chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động; Tổ chức các phong trào thi đua chống rác thải nhựa linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị; Biểu dương, khen thưởng nhân rộng kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực đi đầu trong tổ chức thực hiện.


Hồng Hải
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết