Tin Công đoàn VNPT

Công đoàn VNPT tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn trong giai đoạn đổi mới

Thứ Ba, 09/07/2019, 14:40

Công đoàn VNPT đã và đang tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phối hợp nhằm đồng hành hiệu quả cùng lãnh đạo Tập đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đẩy mạnh phong trào CNVC góp phần xây dựng Tập đoàn VNPT theo định hướng chiến lược 4.0.

Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long và Chủ tịch Công đoàn VNPT Bùi Văn Hoan
trao thưởng cho Người lao động và Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019

Trong năm 2018, Công đoàn VNPT đã đề xuất với Tập đoàn xây dựng vị trí, chức danh và thực hiện trả lương 3P cho cá nhân kiêm nhiệm công tác Đảng, Đoàn thể của Tập đoàn; nghiên cứu đề xuất thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh “Sổ tay văn hóa VNPT”, tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Văn hóa VNPT giai đoạn 2014-2018 tới 100% công đoàn cơ sở và 5% người lao động toàn Tập đoàn, trên cơ sở đó đề xuất việc triển khai giai đoạn tiếp theo nhằm phù hợp với chiến lược VNPT 4.0; đổi mới hình thức tổ chức, nội dung tôn vinh 170 điển hình tiên tiến trong phong trào “Nụ cười VNPT” năm 2018, phối hợp thực hiện các hoạt động chính sách cho người lao động và hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng…đã phối hợp để tổ chức những hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật hữu hiệu tới người lao động qua các kênh truyền thông nội bộ của Tập đoàn và Công đoàn, phương án xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại hiệu quả nhất, hỗ trợ công tác cho các cấp quản lý, tổ chức công đoàn tại đơn vị của Tập đoàn. 


Năm 2018, đáng chú ý là việc phối hợp triển khai có hiệu quả hệ thống truyền thông nội bộ của Tập đoàn và đã thực hiện truyền thông trọng tâm các nội dung về: Hoạt động tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2018-2020; Chiến lược VNPT4.0; Công tác quản trị rủi ro; Chuyển mạng giữ số… Bên cạnh đó, Tập đoàn đã tổ chức một khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho gần 200 học viên là cán bộ truyền thông nội bộ của các đơn vị trực thuộc, bước đầu khảo sát được độ phủ của các kênh truyền thông nội bộ đang triển khai hiện nay, nhu cầu đào tạo offline và online để từ đó có cơ sở để nâng cao chất lượng các kênh truyền thông nội bộ của Tập đoàn cũng như kế hoạch đào tạo sắp tới.


Tổng Giám đốc VNPT Phạm Đức Long đánh giá cao tính chủ động và nỗ lực của Công đoàn VNPT cùng các Ban chức năng đã có sự phối hợp nhuần nhuyễn để triển khai có hiệu quả các hoạt động phối hợp trong những năm vừa qua. Công đoàn đã chủ động sáng tạo trong hoạt động, cách làm đồng hành cùng chuyên môn trong hoạt động thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống đoàn viên lao động. 


Bên cạnh kết quả đạt được, để tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phối hợp năm 2019, Công đoàn VNPT đã đề xuất với lãnh đạo Tập đoàn và tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung sau: 


Thứ nhất, đề xuất triển khai thực hiện các chính sách, chế độ cho đoàn viên, người lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ công tác cho NLĐ đơn vị, chính sách hỗ trợ thai sản cho lao động nữ thực hiện chung trong toàn Tập đoàn.


Thứ hai, đổi mới và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua Sáng tạo VNPT, Nụ cười VNPT, Chất lượng VNPT, Giỏi việc nước-đảm việc nhà, 5S, chuyển mạng giữ số; đề xuất tổ chức tôn vinh 85 người lao động và 33 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019 và chương trình đối thoại với Tổng giám đốc Tập đoàn.


Thứ ba, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, công tác truyền thông nội bộ đến 100% công đoàn cơ sở và người lao động: Xây dựng kênh thông tin nội bộ trong hệ thống công đoàn, trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác thông tin hai chiều về các cơ chế, chính sách của Tập đoàn đến người lao động, về nghĩa vụ của người lao động trong việc tự học tập nâng cao trình độ, thái độ chuyên nghiệp trong lao động…Phối hợp truyền thông trong hệ thống Công đoàn về thông điệp của lãnh đạo Tập đoàn và các sản phẩm, dịch vụ mũi nhọn của VNPT thông qua các cuộc khảo sát, cuộc thi trực tuyến, các hội thảo, các sản phẩm truyền thông khác.


Năm 2019, là năm đánh dấu sự chuyển đổi số mạnh mẽ hơn của Tập đoàn và chắc chắn sẽ tác động rất lớn đến người lao động. Vì vậy, Công đoàn VNPT sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung phối hợp để đồng hành cùng Tập đoàn tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, truyền thông cho người lao động hiểu rõ yêu cầu cấp bách cần phải thay đổi tư duy, thiết thực hành động, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để người lao động yên tâm công tác, xây dựng môi trường lao động hài hòa, tiến bộ và phát triển.


BBT
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết