Tin Công đoàn VNPT

Công đoàn VNPT tập huấn nghiệp vụ Công đoàn khu vực phía Bắc năm 2018

Thứ Ba, 24/04/2018, 11:14

Trong hai ngày từ 20-21/4/2018, tại Hải Phòng, Công đoàn Tập đoàn vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2018 cho các công đoàn cơ sở khu vực phía Bắc. Phó Chủ tịch Công đoàn TTTTVN Tăng Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hoàng Đức Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tô Mạnh Cường, Chủ tịch Công đoàn Bùi Văn Hoan và gần 200 cán bộ Công đoàn của Công đoàn Tập đoàn và các công đoàn cơ sở cùng tham dự.


Lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2018

Thực tiễn hoạt động trong thời gian qua cho thấy, bên cạnh một số đơn vị đã phát huy được chức năng, vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp vẫn còn nhiều đơn vị hoạt động còn yếu do chưa xác định được vai trò của tổ chức công đoàn đúng với vị trí, chức năng nhiệm vụ của tổ chức vì những lý do như: cán bộ làm công tác công đoàn đa số là kiêm nhiệm ít thời gian cho hoạt động công đoàn, chưa hiểu hết chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, thiếu kỹ năng, không đổi mới phương pháp hoạt động phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Lớp tập huấn nhằm mục đích nâng cao trình độ, đổi mới nội dung và phương pháp tổ chức các hoạt động công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp trong tình hình mới.


Với mục tiêu trang bị những kiến thức cơ bản nhất phục vụ hoạt động thực tiễn tại cơ sở, Hội nghị tập huấn sẽ cung cấp những nội dung về nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp như: Quán triệt các cấp công đoàn triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ I, Công đoàn VNPT nhiệm kỳ 2017-2022; vai trò, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn để đồng hành cùng chuyên môn chăm lo đời sống đoàn viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mỗi đơn vị và toàn Tập đoàn; trang bị những kiến thức về công tác truyền thông của cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp, các biện pháp, phương thức, kỹ năng truyền thông và tổ chức các hoạt động công đoàn, định hướng công tác trọng tâm năm 2018 và những kỹ năng cơ bản trong tổ chức hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao hoạt động công đoàn.


Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Phó Chủ tịch Công đoàn TTTT Việt Nam Tăng Thị Hoa đã đánh giá cao sáng kiến của Công đoàn VNPT trong việc tổ chức triển khai hoạt động tập huấn cho cán bộ công đoàn. Hoạt động không chỉ kịp thời quán triệt, phổ biến triển khai Nghị quyết sau Đại hội Công đoàn VNPT, những nhiệm vụ trọng tâm mà công đoàn cơ sở cần triển khai trong năm 2018 và toàn nhiệm kỳ 2017-2022 mà còn kịp thời trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn sau Đại hội Công đoàn VNPT những kỹ năng, kiến thức trong triển khai hoạt động công đoàn, thực sự đồng hành cùng chuyên môn trong tổ chức các phong trào thi đua tại đơn vị, thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
                                                       
                                                         Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Bùi Văn Hoan phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Bùi Văn Hoan cho biết thêm: “Công đoàn VNPT đã quán triệt với người lao động về Chiến lược VNPT3.0, đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức với người lao động. Khi chúng ta chuyển dịch sang dịch vụ số, đối với người lao động cần biết để có sự phấn đấu rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng được nhiệm vụ của Tập đoàn trong thời gian tới. Như vậy mới bảo vệ tốt cho người lao động, nếu chúng ta không nắm được định hướng này, khi thay đổi về cơ cấu lao động, thay đổi về trình độ thì người lao động sẽ rất khó tồn tại trong dây chuyền sản xuất. Mặt khác chúng ta cũng cần thực hiện tốt công tác truyền thông nội bộ và động viên cán bộ công nhân viên thực hiện Chiến lược trong thời gian tới”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
                                                    Phó Tổng Giám đốc Tô Mạnh Cường tham dự và phát biểu tại lớp tập huấn


Tham dự và phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Tổng Giám đốc Tô Mạnh Cường đã thông tin tới Hội nghị tình hình và định hướng của Tập đoàn trong thời gian tới, qua đó giúp mỗi cán bộ đoàn viên nâng cao ý thức của mình với sự phát triển của đơn vị, của Tập đoàn.


Tham gia lớp tập huấn, Chủ tịch Công đoàn VNPT Sơn La Tòng Thanh Hải cũng đánh giá cao những nội dung tập huấn, đặc biệt là những nội dung về chức năng nhiệm vụ, vị thế của Chủ tịch Công đoàn cơ sở và công tác truyền thông nội bộ.


Có thể nói, lớp tập huấn đã trang bị kiến thức, đổi mới tư duy, đổi mới hành động, phát huy tinh thần sáng tạo ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của đơn vị, của Tập đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 


Ban Tuyên giáo CĐVNPT
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết