Tin Công đoàn VNPT

Chuyên môn và Công đoàn: Tuy 2 mà phải như 1

Thứ Hai, 09/04/2018, 16:21

Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2017 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT cho thấy, các hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần nâng cao hiệu quả SXKD trong toàn Tập đoàn.Toàn cảnh cuộc họp về thực hiện Quy chế phối hợp năm 2017 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT
Ngay từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Công đoàn VNPT đã phối hợp với Tổng Giám đốc Tập đoàn xây dựng và thực hiện các chính sách đến người lao động; phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, truyền thông nội bộ đến người lao động và tiếp tục xây dựng các phong trào thi đua chuyên đề và các phong trào thi đua theo từng đợt nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc đến từng người lao động.

Theo đó, Ban Nhân lực đã chủ động xây dựng, bổ sung sửa đổi nội quy, quy định, quy chế nội bộ của Tập đoàn như: quy chế trả lương 3P, nội quy lao động, quy chế đánh giá người lao động không hoàn thành nhiệm vụ, quy chế luân chuyển cán bộ, quy chế Đào tạo bồi dưỡng cán bộ và quy chế tuyển dụng lao động… nhằm truyền thông đến người lao động những quy chế, chính sách mới để chăm lo đến đời sống người lao động để họ hiểu những cơ chế, chính sách cũng như quyền lợi của mình được hưởng. Để đẩy mạnh các thông điệp cũng như quy chế, chính sách mới đến người lao động, kênh truyền thông nội bộ cũng được đẩy mạnh đến từng người lao động. Văn phòng và Ban Nhân lực đã phối hợp xây dựng các phương án tổ chức hệ thống kênh truyền thông nội bộ từ Tập đoàn xuống đơn vị và phân công nhân lực tại từng đơn vị làm công tác truyền thông nội bộ.

Nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong toàn Tập đoàn, Công đoàn VNPT đã phối hợp rất hiệu quả với chuyên môn trong xây dựng các chỉ tiêu thi đua, tuyên truyền, tổ chức vận động và thực hiện tốt các chính sách khen thưởng trong các phong trào thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua chuyên đề và phong trào thi đua theo đợt, tiêu biểu như: phong trào thi đua “Nụ cười VNPT”; “Chất lượng VNPT”; “Sáng tạo VNPT” và phong trào thi đua “135 ngày đêm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2017”. Trong năm 2017, Ban Chất lượng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Công đoàn VNPT sửa đổi Phong trào “Nụ cười VNPT” thành hai phong trào thi đua là phong trào “Chất lượng VNPT” để tôn vinh các tập thể tiêu biểu và “Nụ cười VNPT” để khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu. Năm 2017, các đơn vị cũng đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua cấp đơn vị và đã khen thưởng hơn 1.000 tập thể và hơn 2.000 cá nhân cấp đơn vị nhằm động viên người lao động nâng cao năng suất lao động hơn nữa.

Tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện quy chế phối hợp năm 2017 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT, các Ban chức năng cũng đã nêu ra các tồn tại cũng như các kế hoạch sẽ triển khai trong năm 2018 để nâng cao hiệu quả việc phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Trong đó, những tồn tại về nhân lực truyền thông được nhắc tới, bởi hiện đội ngũ này chủ yếu đang làm nhiệm vụ kiêm nhiệm tại đơn vị nên hiệu quả truyền thông chưa cao như mong muốn. Năm 2018, Văn phòng và các Ban chức năng đề xuất mở một khóa tập huấn về việc truyền thông nội bộ cho những nhân sự được giao nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hơn nữ công tác truyền thông nội bộ. 

Ban Chất lượng cũng đánh giá việc đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ đến từng người lao động là rất quan trọng và là quan trọng số một trong vai trò của Công đoàn. Tuy nhiên, việc truyền thông nội bộ phải được thực hiện xuyên suốt và phải là sự tương tác hai chiều để có tiếng nói từ dưới lên, đóng góp vào hiệu quả hoạt động SXKD toàn Tập đoàn.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phạm Đức long đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phối hợp của các Ban chức năng trong Tập đoàn và Công đoàn VNPT. Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh việc truyền thông nội bộ hay các phong trào thi đua đều phải tiến tới sự thay đổi nhận thức của người lao động. Tổng Giám đốc khẳng định cơ chế triển khai KPI, BSC đến từng người lao động đã tạo động lực rất lớn đến từng CBCNV và Tập đoàn phải đem lại việc làm ổn định cho người lao động chứ không phải lợi nhuận thành tích đạt được. Tổng Giám đốc đề nghị các phương án truyền thông từ năm 2018 trở đi phải thật sự hiệu quả hơn...

Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh đến chiến lược VNPT3.0 và việc cổ phần hóa Tập đoàn năm 2019, theo đó yêu cầu, Công đoàn phải phối hợp với Tập đoàn đẩy mạnh truyền thông đến từng người lao động vì mục tiêu chung của Tập đoàn.

Chủ tịch Công đoàn VNPT Bùi Văn Hoan cũng đã tiếp thu những ý kiến của Tổng Giám đốc Tập đoàn và sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đẩy mạnh hệ thống thông tin nội bộ đến từng người lao động, đặc biệt làm cho người lao động hiểu rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện 2 mục tiêu lớn của Tập đoàn là cổ phần hóa và chiến lược VNPT3.0. Trước đó tại Đại hội Công đoàn Bưu chính Việt Nam lần thư I 2017-2022, Công đoàn cũng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm truyền thông đến Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các đơn vị về chiến lược VNPT3.0 để các chủ tịch công đoàn tiếp tục truyền thông đến từng người lao động…

Để việc phối hợp đạt được hiệu quả hơn nữa trong năm 2018, Công đoàn VNPT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chuyên môn, tuy 2 đơn vị nhưng như là 1 để đổi mới các phong trào thi đua về cả hình thức tổ chức lẫn nội dung. Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ TT&TT và Tập đoàn trong việc tái cơ cấu, cổ phần hóa VNPT thông qua việc xây dựng các quy chế nội bộ, chương trình hành động, văn bản hướng dẫn quy trình làm việc... 

Theo Nhịp sống VNPT
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết