Thi đua, Khen thưởng

Bưu chính-Viễn thông là Ngành kinh tế lớn, hạ tầng quan trọng, cần phải phát triển mạnh mẽ, đi trước một bước

Thứ Hai, 15/08/2005, 18:54

Ngày 15/8/2005, trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2005, lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam  (15/8/1945-15/8/2005) đã diễn ra trọng thể tại Nhà hát lớn Hà Nội.Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đỗ Trung Tá phát biểu về quá trình 60 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành tại lễ kỷ niệm:

Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, toàn ngành đã thực sự đổi mới tư duy, phát triển Ngành với mục tiêu: Đi thẳng lên hiện đại, phát triển nhanh mạng lưới và dịch vụ, tăng nhanh lưu lượng và doanh thu, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu bưu chính viễn thông và thông tin của xã hội, những đổi mới cơ bản thời kỳ này là: đổi mới về công nghệ, đổi mới cơ cấu đầu tư, đổi mới tổ chức quản lý, đổi mới chính sách đào tạo - phát triển nguồn nhân lực và thực hiện chính sách hợp tác quốc tế năng động, mềm dẻo. Toàn Ngành đã đi thẳng vào công nghệ số - công nghệ tiên tiến trên thế giới, tạo bước nhẩy vọt về công nghệ thay đổi cơ bản hệ thống thiết bị phù hợp với công nghệ mới, từ hệ thống truyền dẫn, chuyển mạch đến thiết bị thuê bao.

Bắt đầu từ mốc son lịch sử ngày 15/8/1945, Đảng đã quyết định thành lập Ban Giao thông chuyên môn phục vụ cho Đảng trong

 Một số chỉ tiêu cơ bản so sánh về cuộc cách mạng
Bưu chính Viễn thông trong 20 năm đổi mới: 1986-2005

   1985  2005
 Doanh thu:  1,044 tỷ  33.000 tỷ
 Nộp ngân sách:  35,872 triệu  5.000 tỷ
Mạng lưới:
 Mạng Bưu cục:  972 bưu cục  15700 điểm phục vụ
và 7300 điểm BĐVH xã
 Máy điện thoại:  0,18 máy/100dân
96.872 máy
 16 máy/100dân
13,1 triệu máy
thời kỳ hoạt động bí mật - tổ chức tiền thân của ngành Bưu điện Cách mạng Việt Nam ngày nay. Đi qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và cho tới ngày nay, xây dựng và phát triển, bảo vệ Tổ quốc XHCN, ngành Bưu điện ngày một trưởng thành, bằng lòng quả cảm và sự hy sinh to lớn đã luôn giữ vững mạng thông tin chỉ đạo, điều hành, liên lạc phục vụ cho Đảng và Nhà nước trong mọi tình huống.

 Truyền thống ngành Bưu điện là những thành tựu, những giá trị được khái quát, đúc kết từ thực tiễn trong 60 năm xây dựng và phát triển của Ngành, các thế hệ cán bộ CNVC Bưu điện  luôn thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và chủ trương của Lãnh đạo Ngành về kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc và của ngành Bưu điện. Kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống ngành Bưu điện, ôn lại những truyền thống vẻ vang, đã được đúc kết cô đọng thể hiện ở 10 chữ vàng truyền thống: “Trung thành – Dũng cảm - Tận tuỵ – Sáng tạo – Nghĩa tình”.

Kế thừa và tiếp tục phát huy Truyền thống vẻ vang 60 năm của Ngành thực sự là nguồn nội lực to lớn để xiết chặt đội ngũ, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, vượt qua những khó khăn thử thách, tiếp tục xây dựng Ngành phát triển bền vững trong thời kỳ Hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá phát biểu về quá trình 60 năm thành lập của ngành Bưu điện tại lễ kỷ niệm: Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, toàn ngành đã thực sự đổi mới tư duy, phát triển ngành với mục tiêu: Đi thẳng lên hiện đại, phát triển nhanh mạng lưới và dịch vụ, tăng nhanh lưu lượng và doanh thu, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin của xã hội.

Nhằm tiếp tục phát huy thành tựu của Ngành 60 năm qua, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá phát biểu về nhiệm vụ thời gian tới:

1. Phát huy mọi nguồn lực của Ngành, của đất nước và cả thế mạnh truyền thống để xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin.

2. Phát triển nhanh các dịch vụ công cộng phục vụ chung cho xã hội cũng như nhu cầu thông tin chuyên dùng của các ngành trên cơ sở tận dụng có hiệu quả năng lực của hạ tầng thông tin đã và đang được xây dựng.

3. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế tổ chức sản xuất và quản lý Ngành.

4. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, xác định ứng dụng công nghệ thông tin  là động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội.

5. Phát huy truyền thống Ngành, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, thực hiện tốt các chính sách xã hội, các cơ chế tạo động lực cho người lao động.

Đến dự lễ kỷ niệm, thay mặt cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đ/c Phan Diễn - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư TW Đảng phát biểu: Trong công cuộc xây dựng CNXH, đặc biệt thời kỳ đổi mới, đội ngũ cán bộ nhân viên của ngành đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thành công chiến lược tăng tốc, phát triển vượt bậc sự nghiệp BCVT, sánh ngang với các nước trong khu vực và nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Bưu chính viễn thông gắn liền với công nghệ thông tin là Ngành kinh tế lớn, là cơ sở hạ tầng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ đất nước.
Trong giai đoạn hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, và xu hướng cạnh tranh toàn cầu, lĩnh vực BCVT-CNTT cần phải phát triển mạnh mẽ, đi trước một bước, tạo điều kiện cho sự phát triển chung của nền kinh tế. Tổng Công ty BCVT Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước hàng đầu của nền kinh tế nước ta hiện nay và là một trong những đơn vị đầu tiên được Nhà nước đầu tiên được Nhà nước chọn thí điểm xây dựng mô hình Tập đoàn kinh tế. Cần phát huy năng lực, luôn đi đầu thực hiện chủ trương của Nhà nước về sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp trong Ngành, sớm xây dựng Tổng Công ty BCVT Viện Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong lĩnh vực này. Đ/c Phan Diễn nói: Bộ Bưu chính, Viễn thông cần phối hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và các cấp, các ngành liên quan đào tạo nguồn nhân lực CNTT không chỉ cho Ngành, mà cho cả xã hội, nhằm phát huy tiềm năng to lớn của con người Việt Nam, góp phần đi tắt đón đầu về công nghệ.

Nhân dịp này, các đại biểu đã tham dự lễ phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt. Đ/c Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đ/c Đỗ Trung Tá, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, đã cùng ký duyệt phát hành Bộ tem kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Bưu điện.
Những hình ảnh của bộ tem được phát hành vào dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống Ngành

Nguyễn Kim Định
Vi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết