Tin Công đoàn VNPT

Tập đoàn phát động phong trào thi đua năm 2021

Thứ Năm, 07/01/2021, 08:53

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và hưởng ứng phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT phát động phong trào thi đua năm 2021.

 
Theo đó, các đơn vị chủ động triển khai thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được đề ra tại báo cáo công tác năm 2020 của Tập đoàn. Tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện:
- Doanh thu toàn Tập đoàn phấn đấu tăng trưởng từ 5% đến 8% so với thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn phấn đấu tăng trưởng từ 4,5% đến 6% so với thực hiện năm 2020.
- Dự kiến tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu Tập đoàn phấn đấu đạt 10,9 % .
- Nộp NSNN: Hoàn thành chỉ tiêu Cơ quan quản lý Nhà nước giao
- Đảm bảo 100% có việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, phấn đấu tăng tối thiểu 3% so với năm 2020
Đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến, sáng tạo áp dụng phương pháp quản trị hiện đại trong toàn Tập đoàn trên tất cả các lĩnh vực , phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng đơn vị với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, từng bước thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0.
Tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “ Xanh Sạch Đẹp , đảm bảo ATVSLĐ”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; đổi mới và naagn cao hiệu quả các phong trào thi đua: “Sáng tạo VNPT”, “Chất lượng VNPT”, “Nụ cười VNPT”; “Người VNPT sử dụng sản phẩm, dịch vụ VNPT”… và các phong trào thi đua chuyên đề khác.
Chú trọng các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu SXKD của đơn vị, đặc biệt chú trọng phát động phong trào học tập nâng cao trình độ nguồn nhân lực, Tổ chức khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo tôn vinh khen thưởng chính xác. Hình thức và các tiêu chí khen thưởng phải cụ thể, đồng bộ tại các địa bàn .
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CBCNV NLĐ hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả thiết thực, nhân rộng điển hình tiên tiến , gương người tốt, việc tốt, các kinh nghiệm hay, cách làm tốt của tập thể, cá nhân trên các phương tiện truyền thông. Để thực hiện tốt các nội dung trên, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT yêu cầu Lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn các đơn vị ( từ cấp nhỏ nhất tại địa bàn) dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phối hợp xây dựng nội dung và triển khai phát động các phong trào thi đua với mục tiêu, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị; đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn; có động viên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh và có những bước phát triển đột phá trong năm 2021.
 
BBT. 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết