Tập đoàn BCVTVN

VNPT Net: doanh nghiệp giữ vị thế quan trọng trong chiến lược VNPT 3.0

Chủ Nhật, 27/11/2016, 23:10

Ngày 10/11/2016, Hội đồng tư vấn Chiến lược của Tập đoàn đã tổ chức buổi khởi động đào tạo và truyền thông chiến lược VNPT 3.0 tại Tổng Công ty Hạ tầng mạng. Thành viên Hội đồng thành viên Nguyễn Mạnh Thắng; Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chiến lược, Chuyên gia tư vấn chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa cùng các thành viên Ban Tài chính Chiến lược, Nhóm truyền thông; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nguyễn Nam Long, các Phó Tổng Giám đốc, cùng toàn bộ cán bộ chủ chốt của TCT tham dự.

Lãnh đạo Tập đoàn và Tổng Công ty tham dự chương trình truyền thông chiến lược

Đây là bước tiếp theo sau khi Tập đoàn tổ chức Hội nghị phổ biến chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 (trong hai ngày 30 và 31/8/2016 vừa qua). Lần đầu tiên và sau nhiều năm, Tập đoàn tiến hành xây dựng chiến lược phát triển một cách bài bản và tổng thể.
Thực hiện quyết định 888/TTg, ngày 10/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014-2015, 02 năm qua, Tập đoàn tập trung vào việc sắp xếp, tái cấu trúc mạng lưới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và chưa giành thời gian, điều kiện thích hợp để xây dựng chiến lược phát triển mang tính “dài hơi” cho toàn Tập đoàn. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua tạo cho Tập đoàn một thế và lực mới, đồng thời cũng đã bộc lộ những thay đổi trong cơ cấu doanh thu khi các dịch vụ truyền thống và hiện tại đã có dấu hiệu tăng trưởng chậm và thấp; thực tế đó đòi hỏi phải có chiến lược phát triển đúng đắn, phải thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế (vốn là vấn đề trước đây, Tập đoàn chưa có điều kiện thực hiện). Đề cập tới mức độ quan trọng và cần thiết của chiến lược phát triển VNPT giai đoạn tới, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chiến lược Trần Mạnh Hùng tại hội nghị khởi động chiến lược của Tập đoàn đã nhấn mạnh: “Đây là thời điểm thích hợp để Tập đoàn xây dựng chiến lược phát triển cho mình; để đánh giá đúng hiện tại, phân tích các vấn đề của môi trường, dự báo hướng đi cho tương lai của Tập đoàn. Mục tiêu là Tập đoàn phải phát triển trong xu hướng chung của thế giới; tránh được rủi ro, sai lầm của các tập đoàn, doanh nghiệp đi trước; chủ động đón nhận cơ hội biến thành động lực phát triển”.
Thay mặt Hội đồng Tư vấn chiến lược, ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chiến lược, Chuyên gia tư vấn chiến lược đã giới thiệu các vấn đề chung của chiến lược; phân tích môi trường kinh tế thế giới, môi trường phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và xu thế phát triển công nghệ. Chuyên gia cũng đã phân tích, làm rõ sự khác biệt giữa chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm, cũng như các vấn đề cần phải thay đổi tư duy trong xây dựng và quản trị chiến lược. Xu hướng phát triển công nghệ của thế giới đã và đang mở ra những cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp trong đó có VNPT, đặc biệt sự phát triển như vũ bão của ICT. Chiến lược cũng đặt ra những vấn đề cơ bản mà VNPT, VNPT Net cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và phương pháp tiếp cận, cần coi trọng vấn đề con người, văn hóa, hệ thống quy định và công tác truyền thông.


Phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn chiến lược, Chuyên gia tư vấn chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa trao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nguyễn Nam Long Bộ tài liệu ứng dụng Toolkit VNPT 3.0
Phân tích xu hướng sụt giảm số lượng Telco thời gian qua cho thấy nhiều hãng có tên tuổi của thế giới cũng đang nằm trong danh sách này, đây là điều cần tỉnh táo, nhạy bén trong quá trình xây dựng và lựa chọn chiến lược. Đối với VNPT, dịch vụ băng rộng cố định, thoại, SMS có chiều hướng ngày càng giảm, trong khi nhu cầu tiêu dùng xã hội không ngừng tăng lên, đó là do sự dịch chuyển, thay thế bằng các dịch vụ mới. Trên nền tảng công nghệ, mạng lưới và những kinh nghiệm đã có, VNPT cần phải thay đổi nhanh và quyết tâm làm được điều này. Từ doanh nghiệp cung cấp kết nối, VNPT cần xác định hướng đi là doanh nghiệp cung cấp “Thương mại số”, là doanh nghiệp “dịch vụ ICT”… trở thành mô hình kinh doanh mới. Bên cạnh đó, cần phát triển các giải pháp, phần mềm ứng dụng trong mọi lĩnh vực. VNPT cần xác định mô hình kinh doanh, mô hình lợi nhuận nhằm có cơ sở chọn lựa và chuyển đổi.  

Thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty Hạ tầng mạng, Tổng Giám đốc Nguyễn Nam Long đã trình bày những điểm cơ bản về thực trạng mạng lưới, dự kiến kế hoạch phát triển trong thời gian tới; một số vấn đề mang tính chất quan điểm trong mục tiêu, định hướng phát triển và cách thức xây dựng, triển khai chiến lược của VNPT Net. VNPT Net là doanh nghiệp chủ lực của VNPT trong việc bảo đảm cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu phát triển, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chiến lược của VNPT Net là chiến lược thành phần của VNPT, để VNPT Net có cơ sở xây dựng chiến lược thành phần, cần có mục tiêu bao trùm của VNPT và  những nhiệm vụ lớn VNPT đặt cho công tác phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới. Bên cạnh đó, có nhiều vấn đề đang đặt ra để có thể thực hiện một chiến lược như công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ; cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp trong nội bộ Tập đoàn, cũng như nội bộ VNPT Net… VNPT Net đã cử các chuyên gia có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia nhóm hoạch định chiến lược theo chương trình làm việc của Hội đồng Chiến lược của Tập đoàn và nhóm công tác đã và đang tiếp cận, triển khai các công việc có liên quan. Toàn thể đội ngũ lao động của VNPT Net đã sẵn sàng, chuẩn bị tâm thế tốt nhất để thực hiện chiến lược phát triển trong giai đoạn tới. 

Tập đoàn lựa chọn tên VNPT 3.0 là thương hiệu chiến lược phát triển của Tập đoàn tầm nhìn đến năm 2030. Với tầm nhìn của chiến lược VNPT 3.0: VNPT là Doanh nghiệp số 1 của Việt Nam về ICT; VNPT thực hiện sứ mệnh, trách nhiệm với quốc gia, với cộng đồng và đội ngũ người lao động.

Mục tiêu chiến lược phải hướng tới đó là: Xây dựng hạ tầng thông minh; Dịch vụ ứng dụng thông minh phục vụ cho lợi ích toàn dân; Đột phá công nghệ ICT thông minh; Quản trị thông minh và sáng tạo. Phấn đấu trở thành ICT HUB của châu Á. 

Về phương thức triển khai chiến lược, Tập đoàn tiếp tục định hướng phải tạo ra sự chuyên biệt, khác biệt, hiệu quả; sử dụng công cụ thẻ điểm cân bằng BSC trong quản trị. Tập đoàn thực hiện thuê tư vấn xây dựng; Bên cạnh kiên toàn Hội đồng chiến lược, các nhóm công tác, các chức danh phát triển quản trị chiến lược theo sát quá trình xây dựng để đưa ra chiến lược tổng thể, các chiến lược thành phần mang tính khả thi.

Những nội dung Tập đoàn đang triển khai mới chỉ là những bước khởi đầu trong xây dựng chiến lược; bước tiếp theo là đối tác được Tập đoàn lựa chọn sẽ triển khai xây dựng các nội dung chi tiết của chiến lược, sau đó là trình Bộ Thông tin Truyền thông thông qua trước khi tổ chức thực hiện.  

Để triển khai chiến lược có kết quả, Tập đoàn lưu ý các đơn vị cần có sự quan tâm thích đáng, không làm nửa vời; phải tạo ra sự khác biệt để khẳng định vị thế trong cạnh tranh; coi trọng sự cống hiến và sáng tạo của đội ngũ lao động trẻ. Tập đoàn tạo mọi điều kiện, mọi công cụ để quyết tâm xây dựng được bản chiến lược xứng tầm, đưa VNPT phát triển đạt mục tiêu đã đề ra cho giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030./.

Minh Châu
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết