Tập đoàn BCVTVN

Phát huy truyền thống ngành Bưu điện - VNPT tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững

Thứ Sáu, 04/12/2009, 16:15

Những bước chuyển mình mạnh mẽCách đây 64 năm, giữa những ngày sôi sục khí thế của Cách mạng Tháng Tám tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước, Hội nghị toàn quốc của Ðảng ta tại Tân Trào - Tuyên Quang trong hai ngày 14 và 15-8-1945, cùng với nhiều quyết định quan trọng để bảo đảm thắng lợi của Tổng khởi nghĩa, đã có quyết định thành lập Ban giao thông chuyên môn - tổ chức tiền thân của ngành bưu điện.

Từ đó, ngày 15-8 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống của ngành Bưu điện. Trải qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đầy gian khổ và hy sinh, các thế hệ CBCNV ngành bưu điện đã luôn thể hiện tinh thần trung thành - dũng cảm - tận tụy - sáng tạo để giữ vững mạch máu thông tin liên lạc trong mọi tình huống, góp phần xứng đáng vào chiến thắng của cả dân tộc.

Tiếp nối truyền thống đó, cùng với sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mới, ngành bưu điện đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của đất nước, trong đó có vai trò quan trọng của Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông (BCVT) Việt Nam, nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam (VNPT), doanh nghiệp BCVT và công nghệ thông tin (CNTT) chủ lực của Nhà nước.

Ngày 19-4-1995, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 249/QÐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty BCVT Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị dịch vụ, sản xuất, lưu thông, sự nghiệp về bưu chính-viễn thông thuộc Tổng cục Bưu điện, nay là Bộ BCVT. Theo đó, Tổng công ty BCVT Việt Nam (VNPT) là một doanh nghiệp chủ lực của Nhà nước trong lĩnh vực BCVT, được tổ chức hoạt động theo mô hình các Tổng công ty mạnh (Tổng công ty 91) của Nhà nước. Ngày 1-8-1995, Chính phủ ra Nghị định 51/NÐ-CP phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT. Kể từ đây, bên cạnh các nhiệm vụ công ích, VNPT đã thật sự hoạt động như một doanh nghiệp. Có thể nói, với việc thành lập VNPT, ngành bưu điện đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ về chất; công tác quản lý Nhà nước được tăng cường; sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, tốc độ phát triển nhanh với doanh nghiệp chủ lực là VNPT.

Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết T.Ư 3, khóa IX là nhiệm vụ cấp bách và cũng là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài với nhiều khó khăn, phức tạp, mới mẻ. Thực hiện Nghị quyết này, Chính phủ đã quyết định thí điểm thành lập một số Tập đoàn kinh tế trong những lĩnh vực quan trọng và mũi nhọn của nền kinh tế đất nước. Ngày 23-3-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 58/2005/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án thí điểm hình thành Tập đoàn BCVT Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn BCVT Việt Nam bao gồm một công ty mẹ và nhiều công ty con, trong đó Công ty mẹ là Tập đoàn BCVT Việt Nam cũng đã chính thức được thành lập theo Quyết định số 06/2006/QÐ-TTg ngày 9-1-2006 của Thủ tướng Chính phủ. Bắt đầu từ năm 2000, VNPT đã triển khai thí điểm việc tách bưu chính, viễn thông. Bước đi này đã đổi mới hiệu quả quy mô quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hợp lý hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh của khối đơn vị viễn thông; cơ bản thay đổi hình thức tổ chức quản lý phù hợp với công nghệ mới, không phụ thuộc vào địa dư hành chính, tối ưu hóa mạng lưới, thực hiện quản lý tập trung có hiệu quả cho cả mạng dịch vụ bưu chính và viễn thông. Năm 2007, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được thành lập và hoạt động từ ngày 1-1-2008, tạo tiền đề cho việc chuyên môn hóa, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của khối các đơn vị bưu chính.

Kết quả của quá trình đổi mới chính là đã hiện đại hóa và phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực, xây dựng VNPT trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực BCVT và CNTT, đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp CNH, HÐH đất nước.

VNPT tích cực xóa khoảng cách số

Là doanh nghiệp nhà nước chủ lực, VNPT không chỉ có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn có trách nhiệm phổ cập các dịch vụ BCVT công ích cho xã hội để xóa đi khoảng cách số giữa nông thôn và thành thị.

Hai trong số những nhiệm vụ quan trọng mà Ðại hội Ðảng lần thứ IX đã đề ra cho ngành BCVT là đến năm 2005 bảo đảm 100% số xã trong toàn quốc có điện thoại và cả nước phải đạt mật độ điện thoại 7-8 máy/100 dân. Với sự nỗ lực phấn đấu lớn, đến tháng 12-2003, mạng điện thoại của VNPT đã đạt 7 triệu thuê bao, đưa mật độ điện thoại của Việt Nam lên 8 máy/100 dân. Ðến cuối năm 2005, tổng số thuê bao trên mạng của VNPT đã là 13.288.695 thuê bao, đạt mật độ khoảng 15,8 máy/100 dân. Mục tiêu 100% số xã trong toàn quốc có điện thoại cũng đã được VNPT hoàn thành vào tháng 12-2005. Cùng với đó, gần 91% số xã trong cả nước có báo Ðảng đến trong ngày. 100% số trường cao đẳng, trung học trong toàn quốc đã được phổ cập  in-tơ-nét.

Hiện VNPT là doanh nghiệp có cơ sở hạ tầng rộng lớn nhất trong các doanh nghiệp khai thác viễn thông (93% cơ sở hạ tầng của mạng điện thoại cố định; gần 60% hạ tầng mạng điện thoại di động quốc gia; 75% thị phần in-tơ-nét; 100% số xã có điện thoại của VNPT). Tổng số thuê bao của VNPT hiện có là 62.741.000 thuê bao điện thoại (tăng 90 lần so với năm 1995); 1.941.000 thuê bao in-tơ-nét MegaVNN. VNPT cũng hiện có 18.800 điểm phục vụ BCVT - CNTT, bán kính phục vụ bình quân đã được rút ngắn xuống còn 2,41km/điểm, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ BCVT của người dân. Hệ thống bưu cục và điểm Bưu điện - Văn hóa xã đã thường xuyên đáp ứng tốt mọi nhu cầu thông tin cho Ðảng, chính quyền các cấp và nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên toàn quốc.Với mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu là phổ cập các dịch vụ BCVT, in-tơ-nét tới nông thôn, vùng sâu, vùng xa, mô hình Ðiểm BÐ-VH xã đã thật sự là một điểm sáng tại nông thôn, góp phần nâng cao dân trí và thúc đẩy quá trình CNH, HÐH nông nghiệp và nông thôn.

Về phát hành báo chí đến cộng đồng dân cư, từ nhiều năm nay, VNPT đã đặt ra chỉ tiêu số xã có báo đọc trong ngày làm thước đo để đánh giá hiệu quả của công tác này. Ðến nay, người dân của 96% số xã trên cả nước đã được đọc báo trong ngày. Con số này là đáng kể nếu nhìn vào thực tế địa hình nước ta. Tại nhiều tỉnh, đường giao thông đi lại rất khó khăn. Thậm chí, có những tỉnh miền núi, mỗi ngày chặng đường đưa thư báo của nhân viên bưu điện lên tới cả trăm cây số, mà chủ yếu lại là đi bộ. Việc đem thông tin đến cho người dân, nhất là tại các vùng khó khăn, biên giới hải đảo có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người dân tiếp cận các thông tin hữu ích, cập nhật về những thay đổi, chuyển biến của đất nước, cũng như chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng cuộc sống tốt hơn.

Tập đoàn đã tham gia đóng góp tích cực vào việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của Ðảng và Nhà nước, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội như: ổn định và liên tục giảm giá các dịch vụ viễn thông; Ðóng góp lớn cho việc phổ cập thông tin tới người dân, đưa tỷ lệ người dân sử dụng in-tơ-nét của Việt Nam lên gần 25% (trong đó VNPT đóng góp tới 75%), chỉ đứng sau Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Bru-nây ở khu vực Ðông - Nam Á.

VNPT là doanh nghiệp chủ chốt tham gia các hoạt động cung ứng dịch vụ BCVT công ích của Nhà nước, với 100% sản lượng dịch vụ bưu chính công ích, 63% sản lượng dịch vụ viễn thông công ích. Hiện nay, Việt Nam vẫn là nước có thu nhập thấp, bình quân đầu người đạt khoảng gần 1.000 USD/năm, tuy nhiên, người dân Việt Nam lại được sử dụng những thiết bị viễn thông, CNTT hiện đại nhất mà những nước tiên tiến trên thế giới cũng đang sử dụng; Mức độ số hóa mạng lưới viễn thông thuộc vào hàng cao nhất trong khu vực. Ðây là một nỗ lực to lớn của ngành bưu điện trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của VNPT trong việc đầu tư hiện đại hóa mạng lưới mang tính chiến lược, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển...

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng mạng lưới, dịch vụ

Vai trò chủ lực của VNPT được thể hiện ở việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc quốc gia hiện đại, đồng bộ và rộng khắp, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, CNH, HÐH đất nước cũng như góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước. Luôn đi đầu trong việc ứng dụng, cập nhật các công nghệ hiện đại vào mạng lưới, hiện nền tảng mạng viễn thông thế hệ mới (NGN) của VNPT đã đáp ứng tốt các yêu cầu về quản lý và phát triển mạng viễn thông hiện đại, đồng bộ và tích hợp đa dịch vụ với chất lượng cao.

Năm 2008, VNPT thực hiện phóng thành công và đưa vệ tinh viễn thông đầu tiên VINASAT-1 vào hoạt động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện, nâng cao năng lực phủ sóng cho toàn bộ hạ tầng thông tin liên lạc và truyền thông của quốc gia, đáp ứng kịp thời các yêu cầu mới về thông tin, truyền thông của đất nước. Hiện, VNPT cũng là một trong những doanh nghiệp VT - CNTT đầu tiên trong nước cung cấp các dịch vụ mới như truy cập in-tơ-nét qua đường truyền cáp quang FTTH, truyền hình qua in-tơ-nét tốc độ cao MyTV, di động 3G...

Năm 2009, thực hiện yêu cầu của Chính phủ, với quyết tâm và vai trò của một trong những Tập đoàn kinh tế chủ lực, trong điều kiện đất nước bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế, VNPT đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với mức phấn đấu cao nhất, thể hiện sự quyết tâm lớn, với tổng doanh thu phát sinh là 78.450 tỷ đồng, tăng 36,7% so với năm 2008; nộp ngân sách 8.300 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2008. Mục tiêu chiến lược của VNPT là  đến năm 2015 trở thành một trong 10 nhà cung cấp dịch vụ, giải pháp viễn thông - CNTT hàng đầu khu vực châu Á.  

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, VNPT còn nỗ lực trong các hoạt động đóng góp vì cộng đồng. Từ năm 1992, CBCNV của VNPT hằng tháng tự nguyện đóng góp 1% tiền lương thu nhập của cá nhân để tạo lập Quỹ chính sách xã hội, ủng hộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, xóa đói, giảm nghèo... ở các địa phương trong cả nước. Trong 10 năm qua, Tập đoàn đã đóng góp hơn 435 tỷ đồng cho các hoạt động: Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trợ cấp cho các thân nhân liệt sĩ; xây dựng và tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách; ủng hộ các tổ chức nhân đạo, từ thiện xã hội, các địa phương bị thiên tai, xây dựng cơ sở vật chất cho an toàn khu (ATK) và các địa phương nơi ngành sơ tán thời kỳ chiến tranh; xây dựng nghĩa trang, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ bưu điện; ủng hộ các quỹ từ thiện trung ương và các địa phương... Ngoài ra, khi có thiên tai gây thiệt hại lớn và các hoạt động từ thiện do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, CBCNV trong Tập đoàn còn tự nguyện quyên góp ủng hộ hàng chục tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, Tập đoàn đang triển khai hỗ trợ gần 200 tỷ đồng để phát triển kinh tế xã hội cho hai huyện nghèo là Mường Tè và Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu.

Qua hơn 20 năm đổi mới, cùng với cả nước và ngành bưu điện, VNPT đã phát triển mạnh mẽ, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước. Kết quả này tiếp tục một lần nữa khẳng định sự thành công từ quan điểm chiến lược đúng đắn, quyết tâm cao, đi tắt đón đầu, đi thẳng vào công nghệ hiện đại của ngành Bưu điện nói chung và VNPT nói riêng trong giai đoạn đổi mới của đất nước. Những đóng góp tích cực của ngành nói chung  và VNPT nói riêng đối với đất nước cả trong chiến tranh lẫn hòa bình đã được Ðảng, Nhà nước ghi nhận xứng đáng qua việc tặng thưởng các phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng; hai Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Ðộc lập hạng nhất; ba Huân chương Lao động hạng nhất... Tiếp nối truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển của ngành bưu điện với nhiều thành tựu to lớn, toàn thể lãnh đạo và CBCNV VNPT quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của ngành để xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững, tiếp tục góp phần xứng đáng vào công cuộc CNH, HÐH, phát triển đất nước, hội nhập thành công trong thời đại kinh tế tri thức và xu thế toàn cầu hóa.

Với nội lực vững mạnh, VNPT tiếp tục ghi dấu bước phát triển của mình bằng việc năm 2009 là năm thứ ba liên tiếp VNPT được bình chọn vào Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Ðây là kết quả được lựa chọn từ Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2009 do Báo điện tử VietnamNet phối hợp với Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam thực hiện.
ảnh trên: Quầy giao dịch của viễn thông Hà Nội.
Theo Báo Nhân dân, ra ngày 04/12/2009
Vi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết