Tập đoàn BCVTVN

Công bố đợt 2 vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông, internet công ích

Thứ Năm, 24/05/2007, 08:42

Nhằm đẩy nhanh việc phổ cập các dịch vụ Viễn thông và Internet trên cả nước, rút ngắn khoảng cách số giữa các vùng, miền, trong đó tập trung phát triển phổ cập dịch vụ cho các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ngày 7/4/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010.

Theo chương trình này, đến năm 2010, mật độ điện thoại tại các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (DVVTCI) đạt trên 5 máy/100 dân; 100% số xã trên toàn quốc có điện thoại công cộng; 70% số xã trên toàn quốc có điểm truy cập Internet công cộng. Đặc biệt là, mọi người dân được sử dụng miễn phí các dịch vụ viễn thông bắt buộc như dịch vụ liên lạc khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn....

Với các tiêu chí xác định phạm vi và đối tượng được cung cấp DVVTCI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tháng 10/2006, Bộ Bưu chính Viễn thông, cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Chương trình đã tiến hành công bố đợt 1 gồm 148 huyện và 504 xã thuộc 43 tỉnh/thành phố trên cả nước được cung cấp DVVTCI đến năm 2010.

Ngày 14/5/2007, Bộ Bưu chínhn Viễn thông tiếp tục công bố đợt 2 vùng được cung cấp DVVTCI đến 2010. Có 32 huyện và 79 xã thuộc 10 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ được cung cấp dịch vụ này. Các huyện, xã nêu trên được hưởng các chính sách hỗ trợ cung cấp DVVTCI theo quy định của Nhà nước. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thực hiện các chính sách của Nhà nước trong quá trình cung cấp dịch vụ tại các vùng được cung cấp DVVTCI. Các Sở Bưu chính Viễn thông địa phương có trách nhiệm đề xuất với UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương việc thực hiện chính sách cung cấp DVVTCI tại địa phương và quản lý cung cấp DVVTCI theo hướng dẫn của Bộ Bưu chính, Viễn thông.
Kim Định
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3