Tập đoàn BCVTVN

Đã có 7.617 điểm BĐ-VH xã phục vụ trên toàn quốc

Thứ Hai, 10/04/2006, 08:22

Tính đến hết tháng 02/2006, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã có 7.617 Điểm Bưu điện văn hoá xã đi vào hoạt động (tăng 26 điểm so với tháng 1/2006), trong đó 1.982/2.374 xã đặc biệt khó khăn của cả nước đã có điểm BĐ-VH xã, đạt 83,5%. Tổng doanh thu các dịch vụ bưu chính, viễn thông của các của các điểm BĐ-VH xã trong tháng 2/2006 đạt gần 18 tỷ đồng. Đặc biệt, có 951 điểm BĐ - VH xã có doanh thu trên 5 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian vừa qua các điểm Bưu điện văn hoá xã đã tổ chức phục vụ nhân dân đến đọc và tham gia góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ X. Phục vụ 65.638 lượt người đến tìm hiểu và tham gia góp ý kiến; chuyển phát miễn phí 1.629 thư góp ý kiến của nhân dân về Văn phòng Trung ương Đảng. Hiện, cả nước có 25 tỉnh, thành phố đạt 100% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông.
Kim Định
Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết