Thư của Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam gửi toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn BCVTVN

 •  14:03 thứ sáu ngày 31/03/2006
Ngày 27 tháng 3 năm 2006 Các đồng chí thân mến, Ngày 26/3/2006 vừa qua, Tổng Công ty đã tổ chức Lễ Công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị của Tập đoàn. Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã giành thời gian tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tới dự buổi Lễ có các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể của Trung ương, các đồng chí cán bộ lão thành của Ngành, của Tổng Công ty, các đối tác trong nước và quốc tế, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty.

Các đồng chí thân mến,

 Tập đoàn ra đời đã đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, là tiền đề quan trọng để Tổng Công ty nâng cao sức cạnh tranh, tiếp tục vững bước trong chiến lược hội nhập và phát triển. Đó là kết quả của nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Bưu điện Việt Nam dưới sự Lãnh đạo của Đảng.

 Để đi sớm vào hoạt động ổn định, Tập đoàn phải tập trung giải quyết một khối lượng rất lớn công việc, nhiều khó khăn và phức tạp. Tôi đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng quán triệt tới toàn thể cán bộ công nhân viên ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phát biểu của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông tại buổi Lễ. Phát huy những ưu điểm, khắc phục triệt để yếu kém và tồn tại. Triển khai nhanh gọn và có chất lượng các chương trình, nhiệm vụ công tác đã được Tổng Công ty hướng dẫn liên quan tới công tác đổi mới tổ chức, quản lý. Làm tốt công tác tư tưởng, động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên phấn khởi và tin tưởng, yên tâm lao động đạt mục tiêu năng suất, chất lượng cao. tổ chức tốt mạng lưới và các dịch vụ phục vụ các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2006, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

 Nhân dịp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông được thành lập, toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể của Trung ương, các cấp chính quyền, các cán bộ lão thành của Ngành, của Tổng Công ty. Xin trân trọng cảm ơn đồng bào cả nước, các đối tác, bạn hàng trong nước và quốc tế , các cơ quan báo chí đã luôn giành cho Tổng Công ty sự ủng hộ, giúp đỡ trong suốt những năm qua. Xin cảm ơn đội ngũ cán bộ công nhân viên qua các thời kỳ trước những công lao đóng góp to lớn góp phần xây dựng Tổng Công ty có được những kết quả như ngày hôm nay.

 Lãnh đạo Tập đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát huy truyền thống, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, cùng phấn đấu xây dựng Tập đoàn vững mạnh, giữ vai trò là doanh nghiệp chủ lực của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam, góp phần cùng toàn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 Xin gửi tới các đồng chí lời chào đoàn kết và thành công./.  

Phạm Long Trận
Q. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM