Tập đoàn BCVTVN

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam: Tầm vóc mới - Sứ mệnh mới

Thứ Sáu, 31/03/2006, 10:42

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung trao Quyết định thành lập Tập đoàn và Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt NamTập đoàn BCVTVN được hình thành trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng Công ty BCVTVN (VNPT) và phát triển theo mô hình Tập đoàn kinh tế Nhà nước kinh doanh đa ngành cả trong nước và quốc tế. Đây là một quyết định mang tính cách mạng, chuyển mô hình quản lý hành chính tập trung sang mô hình công ty mẹ - công ty con, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, đa sở hữu trong đó BCVT và CNTT là lĩnh vực kinh doanh chính.

Nâng cao khả năng cạnh tranh và tối đa hoá lợi nhuận

Mục tiêu của quá trình chuyển đổi VNPT sang Tập đoàn kinh tế Nhà nước là nhằm tăng cường tích tụ về vốn, nâng cao khả năng cạnh tranh và tối đa hoá lợi nhuận, trong đó điểm mấu chốt là tập trung sắp xếp đổi mới quản lý, xác lập lại cơ cấu sản xuất kinh doanh, lành mạnh hoá các quan hệ tài chính trong quá trình đổi mới, tạo điều kiện mới thuận lợi hơn cho các đơn vị thành viên đủ sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Sau khi chuyển đổi, Tập đoàn BCVT VN sẽ là một tổ hợp bao gồm một công ty mẹ và nhiều công ty con. Trong đó, công ty mẹ là Tập đoàn BCVT VN. Các đơn vị thành viên của Tập đoàn bao gồm: Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam; các Tổng Công ty Viễn thông vùng I, II, III; các công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ; các công ty do Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; các công ty do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ; các công ty liên doanh với nước ngoài về viễn thông và công nghệ thông tin; các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Hoạt động theo mô hình tập đoàn, hiệu quả sử dụng nguồn lực của VNPT sẽ cao hơn. Mối quan hệ giữa Tập đoàn với các doanh nghiệp thành viên là dựa trên quan hệ sở hữu vốn và quan hệ đầu tư, không còn mối quan hệ hành chính như hiện nay nên phù hợp với điều kiện hoạt động của kinh tế thị trường. Tập đoàn vừa đóng vai trò là người trực tiếp kinh doanh một số dịch vụ BCVT thông then chốt, nhưng đồng thời lại đóng vai trò một nhà đầu tư tài chính. Liên kết của Tập đoàn vừa “liên kết cứng” theo mô hình “công ty mẹ - công ty con”, nhưng lại vừa là “liên kết mềm” giữa các Tổng Công ty Viễn thông và Tổng công ty Bưu chính.

Sẵn sàng cho một chặng đường mới...

Ngày 9/1/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/2006/QĐ-TTg về việc thành lập công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn BCVTVN là công ty nhà nước, nắm giữ từ 51-100% vốn ở các công ty con; trực tiếp kinh doanh một số lĩnh vực như mạng đường trục; quản lý, đầu tư kinh doanh vốn; hoạch định chiến lược mở rộng kinh doanh, hỗ trợ các công ty con hoạt động; nghiên cứu phát triển.

Trên thực tế, kế hoạch xây dựng trở thành một Tập đoàn đã được VNPT chuẩn bị từ nhiều năm qua. Trước sự phát triển mạnh mẽ của quy mô mạng lưới và dịch vụ, sớm nắm bắt và ý thức được xu thế phát triển tất yếu của một Tổng công ty nhà nước, trong giai đoạn triển khai kế hoạch tăng tốc phát triển giai đoạn II (1996-2000), VNPT đã xây dựng Đề án và Dự  thảo Điều lệ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam báo cáo Chính phủ.

Từ năm 2000, VNPT bắt đầu triển khai thí điểm việc tách Bưu chính, Viễn thông. Bước đi này đã nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và năng lực cạnh tranh của lĩnh vực viễn thông; cơ bản đổi mới tổ chức quản lý phù hợp với công nghệ mới, không phụ thuộc vào địa dư hành chính, tối ưu hoá mạng lưới, cũng như tạo điều kiện để lĩnh vực Bưu chính có thể tự đứng vững và phát triển; qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện phát huy khả năng, tính năng động, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị.

Trong môi trường cạnh tranh ngày càng tăng thời gian qua, VNPT không ngừng mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, đa dạng hóa dịch vụ và đưa ra nhiều tiện ích mới, phát triển hệ thống các điểm phục vụ bưu điện, tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên và đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng. Các dịch vụ gia tăng mới ra đời của VNPT đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Các dịch vụ băng rộng, Internet tốc độ cao, các dịch vụ trên nền mạng NGN... đã tạo nên bước đột phá của VNPT trên thị trường.

Bằng những nỗ lực lớn nêu trên, cùng với áp dụng chính sách giá cước ngày càng hướng về khách hàng, những năm vừa qua SXKD của VNPT đã tiếp tục tăng trưởng: doanh thu tăng từ 15.294 tỷ đồng năm 2000 lên 33.781 tỷ năm 2005; nộp ngân sách tăng từ 2.383 tỷ đồng năm 2000 lên hơn 5.000 tỷ đồng năm 2005. Những nỗ lực to lớn của VNPT đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế  của đất nước, bảo đảm phục vụ an ninh quốc phòng, tăng cường phổ cập dịch vụ trong xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mới cùng phát triển.

Đến nay, VNPT đã cơ bản hoàn thành việc tách bưu chính, viễn thông. Để tạo nhanh các điều kiện cho xây dựng Tập đoàn kinh tế, VNPT cũng đã sớm triển khai công tác cổ phần hóa. Tính đến nay, trong tổng số 41 đơn vị được phép thực hiện cổ phần hoá thì có 26 đơn vị đã hoàn thành thủ tục chuyển sang hoạt động theo luật doanh nghiệp, 15 đơn vị còn lại đang nỗ lực triển khai các bước tiếp theo. Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, nhìn chung các đơn vị đều hoạt động có hiệu quả đạt mức tăng trưởng doanh thu hàng năm tương đối cao, trung bình khoảng 28%.

VNPT đã và đang chú trọng công tác phát triển thương hiệu, trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng cao và người sử dụng càng khắt khe hơn với các nhà cung cấp dịch vụ. Mới đây, VNPT đã xây dựng và triển khai Định hướng chiến lược phát triển thương hiệu VNPT trên toàn mạng lưới. Theo đó, chiến lược xác định rõ VNPT là tập đoàn số 1 tại Việt Nam về BCVT và CNTT, có đủ khả năng vươn ra thị trường thếgiới, đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn viễn thông lớn toàn cầu.

...với những khó khăn phía trước

Một trong những mục tiêu thành lập Tập đoàn BCVT Việt Nam là tạo ra được sức mạnh tổng hợp về công nghệ, vốn, kinh nghiệm khai thác quản lý trong lĩnh vực BCVT – CNTT để tăng khả năng cạnh tranh khi hội nhập. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu này vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết như tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, ổn định bộ máy tổ chức...

Thêm vào đó, hành lang pháp lý của nhà nước như Luật Doanh nghiệp, Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông, các quy chế về tài chính... hiện chưa có quy định đối với tập đoàn kinh tế. Ngoài ra, sự kéo dài quá lâu cơ chế hạch toán tập trung cũng tạo ra sự trì trệ, thụ động. Hiện, VNPT có hơn 100 đơn vị thành viên nên việc chuyển đổi không đơn thuần chỉ diễn ra ở Tổng công ty mà còn là sự chuyển đổi, gắn liền với tất cả các đơn vị thành viên từ tái cơ cấu lại mô hình tổ chức, chuyển đổi quản lý, sản xuất kinh doanh cho đến chuyển đổi nhận thức trong đội ngũ CBCNV. Việc hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và quá trình chuyển đổi Tổng công ty BCVT Việt Nam hiện nay sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – công ty con là bước ngoặt quan trọng của quá trình cải cách, đòi hỏi phải có sự quyết tâm rất lớn của mỗi cán bộ công nhân viên và tập thể lãnh đạo các cấp.
Theo Tin nhanh VNPT
Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết