Tập đoàn BCVTVN

VNPT chuyển phát thư miễn phí đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng X

Thứ Ba, 14/02/2006, 17:09

Thực hiện Hướng dẫn số 02 - HD/TW của Ban Bí thư TW Đảng về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng X, ngày 7/2/2006, Bộ Bưu chính Viễn thông đã có công văn chỉ đạo Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai một số nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ BCVT yêu cầu VNPT tổ chức tốt công tác chuyển phát thư góp ý kiến của nhân dân tới Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bằng các công việc cụ thể như chuẩn bị sẵn phong bì có địa chỉ nơi nhận và cung cấp giấy, bút tại các điểm BĐ-VH xã; chuyển miễn phí tất cả các thư góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX của nhân dân trong khoảng thời gian từ 03/02 đến 03/3/2006.

Bên cạnh đó, VNPT cũng tổ chức niêm yết, tuyên truyền, phổ biến toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại các điểm BĐ- VH xã để quần chúng nhân dân có điều kiện đọc và góp ý.
Theo vnpt.com.vn

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết