Tập đoàn BCVTVN

10 sự kiện nổi bật năm 2005 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các năm từ 1994 đến 2004

Thứ Hai, 09/01/2006, 10:39

1. Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Theo đó, VNPT sẽ là một Tập đoàn kinh tế Nhà nước kinh doanh đa ngành cả trong nước và quốc tế, trong đó Viễn thông, CNTT và Bưu chính là các ngành kinh doanh chính. VNPT đang tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tổ chức quản lý và hoạt động SXKD; Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu để ra mắt Tập đoàn vào giữa năm 2006. Đây là doanh nghiệp đầu tiên được Chính phủ ra quyết định phê duyệt Đề án thí điểm trở thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước.

2. Năm 2005 - năm đánh dấu 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Bưu điện (15/8/1945-15/8/2005). VNPT đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Ngành: triển khai tổng kết 20 năm Đổi mới; tổ chức thành công Đại hội Thi đua lần thứ hai của Tổng Công ty; kỷ niệm 10 năm VNPT hoạt động theo mô hình Tổng Công ty 91 của Nhà nước.

3. VNPT hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2005: thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển điện thoại đến 100% số xã theo Nghị quyết mà Đại hội IX đề ra; Doanh thu đạt trên 33.000 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 5.000 tỷ đồng; phát triển mới trên 3,25 triệu máy điện thoại, gần 200.000 thuê bao Internet, đưa tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng lên trên 13 triệu thuê bao. Những kết quả trên đã góp phần quyết định hoàn thành kế hoạch Hội nhập & phát triển giai đoạn 2001-20005 : tốc độ phát triển bình quân đạt 14%/năm; tổng nộp ngân sách Nhà nước đạt 26.000 tỷ đồng.

4. Giữ vững vai trò chủ đạo trong lĩnh vực BCVT & CNTT. Mạng lưới được đầu tư, mở rộng và hiện đại hoá mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc và phát triển kinh tế, phục vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp mới cùng phát triển.

5. VNPT đưa mạng Viễn thông thế hệ mới (NGN) vào sử dụng trên toàn quốc, chứng minh sự hội tụ công nghệ giữa Viễn thông - CNTT và Truyền thông. Đây là điều kiện tiên quyết để VNPT tiếp tục là doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực BCVT & CNTT. VNPT đã phát triển mạnh mẽ các dịch vụ nội dung như : dịch vụ đện thoại thẻ trả tiền trước 1719, Miễn cước ở người được gọi 1800, Thông tin giả trí 1900, dịch vụ MEGA WAN, MAN... đáp ứng ngày càng nhiều các nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của xã hội; 7 sản phẩm và giải pháp phần mềm của VNPT đạt cup CNTT và Truyền thông (ITC cup 2005).

6. VNPT được Chính phủ cho phép tính cước theo block 30 + 6 đối với dịch vụ thông tin di động. Cùng với việc thực hiện các đợt giảm cước lớn nhất từ trước đến nay đã tạo nên sự tăng trưởng sôi động của thị trường thông tin di động và nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

7. Thủ tướng Chính phủ giao VNPT thực hiện Dự án Phóng vệ tinh viễn thông Việt nam (VINASAT) theo Quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 18/10/2005. Theo kế hoạch, Quý II/2008 sẽ đưa vệ tinh VINASAT vào hoạt động trên vị trí quỹ đạo 1320E đã đăng ký trên quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh.

8. Quan hệ Hợp tác Quốc tế được mở rộng và tăng cường. Nhiều cuộc tiếp xúc đa phương, song phương với những văn bản thoả thuận hợp tác và những cam kết đã được ký kết. VNPT đã tham gia và tổ chức thành công nhiều Hội nghị, Triển lãm, Hội thảo lớn ở trong nước và quốc tế như : TELMIN, GMS, Vietnam EXPO 2005, ComputerWorld Expo 2005, IT Week 2005, COMNET Vietnam 2005...Những hoạt động trên đã mở ra các mối quan hệ hợp tác mới, đồng thời khẳng định VNPT tiếp tục là bạn, là đối tác đáng tin cậy của các bạn hàng trong nước và quốc tế.

9. Lần đầu tiên hình ảnh toàn bộ 54 dân tộc Việt nam đã được thể hiện sống động trên bộ tem Bưu chính Cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đây là bộ tem được thiết kế công phu và đồ sộ nhất từ trước tới nay. Trong năm VNPT cũng đã phát hành nhiều bộ tem có ý nghĩa và giá trị lớn như : Kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám, Thăng Long - Hà nội truyền thống chống ngoại xâm vv... Chính phủ quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng cho Công ty Tiết kiệm Bưu điện (VPSC). Theo đó, VPSC được phép cung ứng các các phương tiện thanh toán, dịch vụ thu hộ, chi hộ, đại lý nhận uỷ thác phát hành trái phiếu và các dịch vụ đại lý tài chính khác. Sự kiện này tiếp tục khẳng định uy tín và mở ra một giai đoạn phát triển mới trong lĩnh vực Bưu chính của VNPT.

10. Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT) lần thứ XXI thành công tốt đẹp và đề ra một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu của VNPT trong giai đoạn 2005 - 2010 gồm: tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 10%/năm; Mật độ điện thoại đến năm 2010 đạt 29 máy/100 dân; Thực hiện đầu tư cơ bản hiện đại hoá mạng lưới trong 5 năm đạt 35.000 tỷ đồng...
Theo Trung tâm Thông tin Bưu điện
CÁC TIN LIÊN QUAN:
 10 sự kiện nổi bật của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) năm 2004 (12/01/2005)
 10 sự kiện nổi bật của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2003 (12/01/2005)
 10 sự kiện nổi bật của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2002 (12/01/2005)
 Những sự kiện nổi bật năm 2001 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam (12/01/2005)
 Những sự kiện nổi bật năm 2000 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam (12/01/2005)
 10 sự kiện nổi bật của Bưu điện Việt nam năm 1999 (12/01/2005)
 10 sự kiện nổi bật của Bưu điện Việt Nam năm 1998 (12/01/2005)
 12 sự kiện nổi bật của Bưu điện Việt Nam năm 1997 (12/01/2005)
 12 sự kiện nổi bật của Bưu điện Việt Nam năm 1996 (12/01/2005)
 10 sự kiện nổi bật của Bưu điện Việt Nam năm 1995 (12/01/2005)
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết