Tập đoàn BCVTVN

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Thứ Năm, 24/03/2005, 09:58

Ngày 23 tháng 3 năm 2005 Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg, Về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị thành viên.Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con. Bộ máy quản lý của Tập đoàn bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là một đơn vị thành viên của Tập đoàn, do Nhà nước quyết định thành lập và giao vốn thông qua Tập đoàn. Các Tổng công ty Viễn thông: Tổng công ty Viễn thông I (hoạt động trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình trở ra), Tổng công ty Viễn thông III (hoạt động trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên), Tổng công ty Viễn thông II (hoạt động trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận trở vào), bao gồm các Công ty con của Tập đoàn ở ba miền Bắc, Trung, Nam.

Các công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm: Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) và Công ty Phát triển phần mềm và truyền thông (VASC). Các công ty do Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, bao gồm: Công ty cổ phần Thông tin di động và Công ty cổ phần Dịch vụ viễn thông cùng các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên khác được hình thành từ cổ phần hoá, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

Các công ty do Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, gồm: Công ty cổ phần Thông tin di động, Công ty cổ phần Dịch vụ viễn thông.  

Ngoài ra còn có các công ty liên kết do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh với nước ngoài. Học viện Công nghệ Bưu chính, viễn thông và các bệnh viện thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông hiện nay sẽ được chuyển đổi thành các đơn vị sự nghiệp độc lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Về lộ trình hình thành Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam sẽ được tiến hành bắt đầu từ Quý II đến hết Quý IV năm 2005. Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam có trách nhiệm tổ chức và phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

BBT

Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết