Tập đoàn BCVTVN

Phát hành Công báo đến điểm Bưu điện - Văn hoá xã

Thứ Tư, 05/01/2005, 16:21

Thực hiện Công văn số 6829/VPCP-CB của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng số lượng công báo cấp cho xã, phường, thị trấn trong toàn quốc, kể từ ngày 01/01/2005, mỗi điểm BĐ- VH xã (hoặc nhà văn hoá xã) sẽ được cấp 01 tờ Công báo/kỳ của Chính phủ. Theo đó, Tổng Công ty BCVT VN yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung: - Từ tháng 1/2005, Tổng Công ty nhận chuyển phát Công báo Chính phủ đến các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc; Công ty Phát hành Báo chí Trung ương có nhiệm vụ phát hành công báo, khai thác, phân phối, đóng gửi đến các Bưu điện tỉnh, thành phố theo số lượng sẽ được Văn phòng Chính phủ và Tổng Công ty thông báo.

Phí phát hành và tỉ lệ phân chia doanh thu cụ thể Ban BC-PHBC sẽ có công văn hướng dẫn sau.
- Công ty Bưu chính liên tỉnh và Quốc tế có nhiệm vụ vận chuyển kịp thời số lượng Công báo đến các Bưu điện tỉnh, thành trên cả nước.
- Bưu điện các tỉnh thành có nhiệm vụ:
+ Khai thác, vận chuyển Công báo đến các điểm BĐ- VHX trên địa bàn tỉnh mình để phục vụ nhân dân (01 tờ/số/điểm).
+ Chỉ đạo các điểm BĐ- VH xã trên địa bàn tổ chức tốt việc tuyên truyền, phục vụ nhân dân đến đọc Công báo hiệu quả cao. Lưu giữ Công báo tại điểm BĐ- VH xã 01 năm, sau đó chuyển sang UBND xã để lưu giữ lâu dài.
+ Đối với các xã, phường, thị trấn chưa có điểm BĐ-VH xã thì đặt tại nhà văn hoá xã, phường, thị trấn.
+ Cập nhật và báo cáo Tổng Công ty (Ban Phát triển BCVT Nông thôn) khi có thay đổi về số lượng điểm BĐ-VH xã tại địa phương, để Tổng Công ty có cơ sở làm việc với Văn phòng Chính phủ nhằm cung cấp đủ số lượng công báo đến điểm mới.
Theo VNPT
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết