Cán bộ Công đoàn & Người VNPT cần biết

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức công đoàn giai đoạn 2014-2018

Thứ Sáu, 28/11/2014, 10:44

Ngày 13 tháng 11 năm 2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức công đoàn giai đoạn 2014-2018.


Mục tiêu tổng quát của kế hoạch này nhằm: Tăng cường và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cấp công đoàn, đặc biệt tại cơ quan công đoàn các cấp nhằm xây dựng một hệ thống tin học hóa chỉ đạo, điều hành, báo cáo thống nhất trong toàn bộ hệ thống công đoàn, góp phần cải cách hành chính, nâng cao năng lực khai thác, sử dụng công nghệ thông tin phục vụ thiết thực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành và hoạt động của các cấp công đoàn.

Về chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2014-2018, kế hoạch chỉ rõ:
- 100% các cơ quan công đoàn từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên có máy tính, máy in, thiết bị mạng và được kết nối vào mạng Internet.
- 90% trở lên số cán bộ công đoàn chuyên trách từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên được trang bị máy tính để làm việc.
- 100% cơ quan công đoàn tỉnh, thành phố, ngành Trung ương và tương đương sử dụng Hệ thống thông tin điều hành của Tổng Liên đoàn trên mạng Internet để gửi, nhận thông tin, văn bản, báo cáo, tài liệu với Tổng Liên đoàn, giảm thiểu số lượng văn bản, tài liệu phải in ra giấy.
- 100% các cơ quan công đoàn từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên có sử dụng các phần mềm ứng dụng như: phần mềm quản lý công tác văn thư, lưu trữ (quản lý công văn đi, đến, quản lý kho tài liệu lưu trữ), phần mềm tổng hợp báo cáo thống kê định kỳ, phần mềm quản lý công tác tổ chức cán bộ, phần mềm quản lý tài chính, tài sản công đoàn.
- 100% số cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc tại các cơ quan công đoàn từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học, đặc biệt là kiến thức và kỹ năng sử dụng hệ thống thông tin điều hành và các phần mềm ứng dụng của tổ chức công đoàn.

Nội dung của kế hoạch, tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng (đầu tư, nâng cấp thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và mạng nội bộ cơ quan Tổng Liên đoàn, đảm bảo điều kiện về công nghệ và đường truyền; đầu tư trang bị máy tính, máy in và các thiết bị tin học khác, đầu tư một số phần mềm có bản quyền...); Xây dựng cổng thông tin điện tử của tổ chức công đoàn (Cổng thông tin điện tử của Tổng Liên đoàn, tích hợp các trang WEB của công đoàn các cấp, hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, hệ thống thư điện tử...); Xây dựng một số phần mềm ứng dụng dùng chung cho các cấp công đoàn (phần mềm quản lý tài chính, tài sản công đoàn; phần mềm quản lý công tác tổ chức, cán bộ, đoàn viên; phần mềm tổng hợp báo cáo; phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành...); Tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ một số nội dung, quy trình ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan công đoàn các cấp./.

Minh Châu

Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết