Kỷ yếu Đại hội thi đua ngành BĐ

Đ/c: Hà Văn Việt: Chiến sĩ thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới

Thứ Hai, 20/09/2004, 15:52

- Sinh ngày 02 tháng 10 năm 1942- Quê quán: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang- Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang- Trình độ: Kỹ sưVới cương vị là Giám đốc Bưu điện tỉnh, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo bám sát nhiệm vụ, chủ trương, định hướng của cấp trên để tổ chức triển khai, đề ra những biện pháp phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của địa phương, kết quả sau 10 năm đổi mới đơn vị đã liên tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm: về phát triển máy điện thoại thuê bao 1,32%, doanh thu 1,25%; nộp ngân sách tăng 22,3 lần; mạng lưới bưu cục, kiốt tăng 10 lần; 75/137 xã có Điểm BĐ-VH xã; 100% số phường xã có báo đọc trong ngày.

Đồng chí đã có nhiều đề xuất, sáng kiến, tiêu biểu như: sáng kiến cải tiến bộ máy quản lý và sản xuất, xây dựng và cụ thể hoá định mức kinh tế kỹ thuật, kết quả đã tiết kiệm chi phí, đưa NSLĐ năm 2000 tăng 13 lần so với năm 1991; Tổ chức lao động hợp lý, lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp để nâng cao trình độ cho CBCNV; tham gia 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đó 01 sáng kiến được giải khuyến khích cấp Ngành; nghiên cứu dự án cải tiến đường thư nội tỉnh, kết quả đến nay có 100% số xã có báo đọc trong ngày.

Bản thân đồng chí luôn không ngừng học hỏi để cập nhật kiến thức, lao động tận tuỵ sáng tạo, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, của Ngành; vận dụng sáng tạo chủ trương của Ngành, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp uỷ Đảng và Chính quyền địa phương, thực hiện đúng nguyên tắc và quy chế tập trung dân chủ trong đơn vị, để đề ra các giải pháp phù hợp nhanh chóng, phát triển mạng lưới và công nghệ về bưu chính, viễn thông của tỉnh tương đồng với các địa phương trong cả nước.

Đồng chí đã được các Bộ ngành tặng thưởng 02 Huy chương; 11 Bằng khen về thành tích công tác hàng năm; được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen giai đoạn 1995-1997; Chiến sỹ Thi đua ngành Bưu điện các giai đoạn từ năm 1994-1998. Ngày 15-8-2000 đồng chí đã được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới theo Quyết định số 745/QĐ-TTg.

Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết