Kỷ yếu Đại hội thi đua ngành BĐ

Đ/c: Nguyễn Văn Tư: Chiến sĩ thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới

Thứ Hai, 20/09/2004, 15:49

- Sinh ngày 01 tháng 5 năm 1942- Quê quán: Liên Sơn, Đô Lương, tỉnh Nghệ An- Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An- Trình độ: Đại học

Với cương vị là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Giám đốc Bưu điện tỉnh, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Bưu điện tỉnh chỉ đạo chăm lo xây dựng phát triển Bưu điện Nghệ An một cách toàn diện và đạt được những thành tích đặc biệt suất sắc, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong công việc, đồng chí là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; mạnh dạn và thường xuyên chỉ đạo đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật vào thực tế; chăm lo phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Bản thân đã có 31 sáng kiến được đưa vào áp dụng làm lợi hàng chục tỷ đồng và được nhận 04 Bằng khen về lĩnh vực này. Tiêu biểu là các sáng kiến: Khai thác, tìm kiếm công nghệ viễn thông sử dụng có hiệu quả cho vùng sâu, vùng xa; xây dựng chiến lược nguồn nhân lực... Đồng chí tích cực học tập nâng cao trình độ và tạo mọi điều kiện cho cán bộ công nhân viên học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu cán bộ, phục vụ chiến lược tăng tốc độ phát triển và hiện đại hoá mạng lưới của Bưu điện tỉnh. Hết lòng chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên; giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, công khai, công bằng trong toàn Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc.
Với những thành tích và cống hiến, đồng chí đã được Nhà nước tặng thưởng 02 Huân chương Lao động, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, 04 Huy chương các loại; nhiều Bằng khen của Tổng cục Bưu điện, Tổng công ty BC-VT Việt Nam, Công đoàn BĐ Việt Nam, UBND tỉnh và nhiều Bộ ngành khác; Chiến sỹ Thi đua ngành Bưu điện các giai đoạn từ năm: 1991-1998.
Ngày 15-8-2000, đồng chí đã được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới theo Quyết định số 745/QĐ-TTg.
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết