Kỷ yếu Đại hội thi đua ngành BĐ

Đ/c: Trần Quang Tuyên: Chiến sĩ thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới

Thứ Hai, 20/09/2004, 15:46

- Sinh ngày 20 tháng 9 năm 1942- Quê quán: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng ban Tuyên truyền giáo dục  CĐBĐVN- Trình độ: Đại học.

Với trách nhiệm là thường trực chương trình Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV ngành Bưu điện đáp ứng nhu cầu tăng tốc độ phát triển giai đoạn I (1992-1995), đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; giúp Ban Chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào học tập nâng cao trình độ CBCNV; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, hàng năm luôn đạt tỷ lệ bình quân 50% CBCNV được học tập, đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn II (1996-2000) của Ngành. Đồng chí đã đề xuất và thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, ngành nghề, nhất là trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và truyền thống Ngành. Phối hợp biên soạn sách: Bà mẹ Việt Nam anh hùng ngành Bưu điện, Truyền thống vẻ vang, đạo lý bền vững; tham gia xây dựng nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở, trong đó có đề tài xây dựng 5 bài học truyền thống Ngành được Lãnh đạo đánh giá cao.
Để đạt được kết quả trên, ngoài tinh thần nỗ lực công tác, đồng chí luôn cố gắng học tập, nâng cao năng lực trình độ trên mọi mặt; luôn nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, Ngành; có sự phối hợp chặt chẽ với quần chúng, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, hợp tác, sâu sát cơ sở.
Đồng chí đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 1997-1999; từ 1993-1999 được khen thưởng 9 Bằng khen của Tổng cục Bưu điện, Công đoàn BĐVN, Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đồng chí là Chiến sỹ Thi đua ngành Bưu điện giai đoạn 1994-1995, 1996-1998.
Ngày 15-8-2000, đồng chí đã được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới theo Quyết định số 745/QĐ-TTg.
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết