CBCNV VNPT Hà Nam hoàn thành 100% bài dự thi BSC/KPI ngay trong ngày đầu tiên

 •  09:23 thứ ba ngày 23/05/2017
Thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt về việc tuyên truyền pháp luật trong Tập đoàn VNPT. Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những quy định của Tập đoàn về BSC/KPI tới toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động để nắm bắt, hiểu và thống nhất về tư tưởng, hành động, nhằm đạt được hiệu quả công việc cao nhất, góp phần nâng cao năng suất lao động, ổn định đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động. Ngay trong ngày đầu tiên Công đoàn VNPT phát động cuộc thi,100% CBCNV VNPT Hà Nam đã hoàn thành bài dự thi
CBCNV VNPT Hà Nam hoàn thành 100% bài dự thi BSC/KPI ngay trong ngày đầu tiên

CBCNV tham gia làm bài thi

Ngay từ ngày đầu nhận kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các quy định về BSC/KPI” của Công đoàn VNPT, Công đoàn VNPT Hà Nam đã xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy và phối hợp với chuyên môn tổ chức Phát động cuộc thi tới 100% CBCNV trong đơn vị theo 2 cấp dự thi:
Dự thi cấp VNPT Hà Nam: Thi trắc nghiệm trên trang nội bộ của VNPT Hà Nam 
Khối văn phòng, Trung tâm Điều hành TT, Trung tâm CNTT: từ 08h00 ngày 15/5/2017 đến 17h00 ngày 15/5/2017; Khối các Trung tâm Viễn thông huyện, thành phố: từ 08h00 ngày 16/5/2017 đến 17h00 ngày 17/5/2017 

- Dự thi cấp Công đoàn VNPT: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên website:http://congdoan.vnpt.vn: Từ 00:00” ngày 20/5 đến 24:00” ngày 20/6/2017
Để giúp CBCNV tham gia dự thi một cách tốt nhất đơn vị đã cung cấp đầy đủ tài liệu và tạo điều hiện tốt nhất về thời gian, phương tiện cho CNV-LĐ, đoàn viên công đoàn nghiên cứu, ôn tập và tham gia cuộc thi. Đơn vị cũng đã đưa ngân hàng câu hỏi lên phần mềm dự thi nội bộ và chuẩn bị đầy đủ thiết bị phục vụ cuộc thi cấp VNPT Hà Nam, cài đặt phần mềm dự thi nội bộ cho các phòng chức năng, các Trung tâm Viễn thông huyện, thành phố để cho CBCNV thi thử và tập trung làm bài thi chính thức cấp VNPT Hà Nam tại đơn vị mình. Đã thành lập Ban tổ chức, Hội đồng coi thi, phân công các ủy viên phụ trách các đơn vị để hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong quá trình tổ chức cho CBCNV ôn thi, tham gia cuộc thi cấp VNPT Hà Nam, cấp Công đoàn VNPT đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả cao và thời gian hoàn thành bài thi sớm nhất, nhanh nhất. 
Kết quả: 

Tại cuộc thi cấp VNPT Hà Nam: các đơn vị trực thuộc VNPT Hà Nam đã tổ chức cho CBCNV ôn luyện, thi thử, 100% CBCNV đã sôi nổi tham gia cuộc thi, với khí thế quyết tâm giành giải cao nhất của VNPT Hà Nam. Lịch thi của mỗi đơn vị từ 01 đến 02 ngày nhưng các đơn vị đều hoàn thành xong trong ½ ngày với trên 50% bài thi đạt điểm tối đa 50/50 điểm, điểm bình quân đạt 48.2.

Tại cuộc thi cấp Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam: Sau khi kết thúc cuộc thi cấp VNPT Hà Nam, ngay khi Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam mở để hệ thống thi thử, đồng loạt CBCNV VNPT Hà Nam đã đăng ký và vào thi thử trong 5 ngày. Đến ngày 20/5/2017 vòng thi chính thức bắt đầu vào ngày thứ 7- ngày nghỉ cuối tuần và mặc dù cuộc thi được tổ chức trong vòng một tháng nhưng tất cả CBCNV VNPT Hà Nam đã tham gia dự thi và hoàn thành 100% bài thi ngay trong ngày 20/5/2017 ngày đầu tiên của cuộc thi.

CBCNV làm bài và trao đổi trong quá trình thi
Để đạt được kết quả trên là do có sự chỉ đạo hết sức sát sao của Đảng ủy VNPT Hà Nam, sự thống nhất giữa chuyên môn và công đoàn từ cấp VNPT Hà Nam đến các đơn vị cơ sở đã tuyên truyền, vận động CBCNV nhiệt tình hưởng ứng tham gia cuộc thi. Và hơn hết là CBCNV đã thấm nhuần việc đơn vị trả lương khoán cho người lao động theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng đảm bảo sự công bằng.

Từ năm 2015 đơn vị chuyển sang áp dụng công cụ quản trị BSC để phân rã mục tiêu chiến lược của Tập đoàn xuống đến người lao động; đã giao và đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động của đơn vị và các đơn vị trực thuộc theo công cụ thẻ điểm cân bằng – BSC, sử dụng BSC để đánh giá kết quả hoạt động của tập thể cũng như cá nhân người lao động gắn với cơ chế tạo động lực (tiền lương 3Ps, thưởng, khen ngợi...)…. Chính vì vậy khi cuộc thi được phát động CBCNV trong đơn vị đã sôi nổi tham gia và đã thực sự đi vào cuộc sống của đoàn viên và người lao động.
Cuộc thi lần này đã giúp CBCNV hiểu rõ hơn, chi tiết hơn về BSC/KPI, góp phần đổi mới công tác truyền thông, tuyên truyền, tạo khí thế thi đua giữa các đoàn viên, người lao động, giữa các đơn vị trực thuộc, làm chuyển biến nhận thức, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc của mỗi tập thể, cá nhân.

Mai Quỳnh

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu